Arbeide med UNO

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Et UNO-objekt vet hva det består av og hvilke tjenester det tilbyr. Man kan sjekke om det tilbyr tjeneste t ved å bruke den boolske supportsService(t)

ok = o.supportsService("com.sun.star.text.Paragraph")

Utover dette kan en bruke metodene

  • o.DBG_properties() gir en streng med alle egenskaper i o.
  • o.DBG_methods() gir alle metodene o tilbyr
  • o.DBG_supportedInterfaces() gir alle interface tilbudt av o.

Disse selvransakende metodene brukes for å avgjøre hvordan man best kan bruke objekt i et program. Under blir imidlertid bare brukeren orientert om hva som fins:

Dim Obj As Object
Obj = createUnoService("com.sun.star.frame.Desktop")
MsgBox Obj.DBG_Properties
MsgBox Obj.DBG_methods

Ikke alle rapporterte egenskaper fins i det faktiske objekt. Bruk boolsk funksjon o.isEmpty(p1) for å sjekke om egenskap "p1" fins i o. Noen mener at bruk av DBG_ er en for upresis måte å utforske objekt på. Mens man programmerer bør man sjekke reference for the Apache OpenOffice API, og eventuelt også bruke objektbrowsere som f.eks. Xray tool eller MRI tool.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools