Annet

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


En kan lage seg utvidete typer som består av flere deler, som i:

Type student
  navn as string
  adresse as string
  studNr as integer
  erMann as boolean
End Type

Dette er en oppskrift. Skal en lage seg slike variabler bruker en New for å lage en "instans", som i

Dim kandidat as New student
kandidat.studNr = 001322
kandidat.erMann = False
Dim kandidat2 as New Student
With kandidat 2
  .studNr = 080101
  .erMann = True
End With

Av eksemplet ser en at to instanser blir laget, og en ser to måter å sette verdi til disse.

Typene beskrives gjerne i starten av en modul. De er ikke tilgjengelig fra andre moduler (slik variabler og prosedyrer kan være). Instansene derimot, følger variablenes regler for synlighet.

En kan også lage tabeller med slike.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools