Språket Apache OpenOffice Basic

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Apache OpenOffice Basic tilhører Basic-familien. Mye i Apache OpenOffice Basic er likt Microsoft Visual Basic for Applications og Microsoft Visual Basic. Har man jobbet med disse blir man fort kjent med Apache OpenOffice Basic. Programmerere med kjennskap til Java, C++ eller Delphi, for eksempel, burde også lett bli kjent med Apache OpenOffice Basic. Det er et prosedyre-orientert språk som også lar en dra fordel av objekt-orientert programmering. Et interface i Apache OpenOffice Basic gir tilgang til eksterne objekt-bibliotek og er en viktig del av Apache OpenOffice sitt API, som blir beskrevet senere. Dette kapitlet gir derimot en oversikt over basisen i Apache OpenOffice, Basic samt det rammeverk man har for å utvikle programmer.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools