Dokumenter

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Et "dokument" brukes om en tekst, et regneark, en tegning eller en presentasjon. Mange egenskaper og metoder er felles uansett hva som er i dokumentet. Dette delkapitlet starter med "StarDesktop" som har felles verktøy for å åpne og lukke dokument, konvertere til andre format og eksempelvis, ordne utskrift til skriver. Dernest omhandles fellesfunksjoner for stiler og maler som forenkler arbeidet med å standardisere utseendet i dokumentene.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools