Strenger

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Selv om maskinen regner med tall, vil mange programmer jobbe med strenger (ord og tekst). Strenger er tabeller med tegn. Et tegn er i seg selv lagret i minnet som et tall (tegnkode). Et tegnsett (character set) er en tabell som sier hvilket nummer hvert tegn skal ha.

Tegnsett

Tidligere var de 128 tegnkodene i ASCII vanligst. I tillegg til bokstavene a-z og A-Z var det koder for 0-9, punktum og andre skilletegn, og spesielle tegn for "kontrollkoder" som ikke var av synlig art. ASCII har ikke koder for norske og samiske tegn.

ANSI fra American National Standards Institute laget en utvidelse, som ble brukt av blant annet Microsoft Windows. ISO 8859 er nok en utvidelse av ASCII der tegnkoden bestemmes av hvilken "dialekt" som er angitt.

Der ASCII bruker 7 bit, bruker Unicode 32 bit og er i dag det viktigste tegnsettet. Version 2.0 av Unicode brukes av de fleste programmer, inkludert Apache OpenOffice og Apache OpenOffice Basic.

Deklarasjon

En variabel av typen String kan ha opptil 65535 tegn, hvert tegn lagret som 32-bit Unicode. Hvis "navn" er "Stein" opptar det minst 5*4=20 byte (en byte er 8 bit). Strenger deklareres implisitt som under:

Dim navn As String
Dim adresse$    ' hurtig
Dim beskrivelse as String
navn = "Steinar Antoniussen"
adresse = ""
beskrivelse = "Mann som har arbeidet lenge i det private " & _
        "og som ser etter jobb i det offentlige " & _
        "der betingelsene er ""sikrere"", kan en si"

I eksemplet ser en at

 • tom streng kan angis (adresse)
 • strenger kobles med OG-tegnet (&)
 • lange strenger kan skrives over flere linjer
 • hermetegn i selve teksten lages med doble hermetegn ("")


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools