Stiler og maler

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

En stil er en liste som sier noe om utseendet til et dokument, og kan brukes i alle slags typer dokument (tekst, regneark, tegninger, presentasjoner). Endres en gitt stil får det virkning for alle dokument som bruker denne stilen.

I tekstdokument (Writer) kan stiler angis for

 • Character styles
 • Paragraph styles
 • Frame styles
 • Page styles
 • Numbering styles

Regneark (Calc) lar en style

 • Cell styles
 • Page styles

Presentasjoner laget i Impress lar en style

 • Character element styles
 • Presentation styles

Et dokument kan bruke stiler som ligger i listen over stilfamilier. I eksemplet under blir cellenes stilfamilier inspisert.

Dim Doc As Object
Dim Sheet As Object
Dim StyleFamilies As Object 
Dim CellStyles As Object
Dim CellStyle As Object
Dim I As Integer
 
Doc = ThisComponent
StyleFamilies = Doc.StyleFamilies
CellStyles = StyleFamilies.getByName("CellStyles")
 
For I = 0 To CellStyles.Count - 1
 CellStyle = CellStyles(I)
 MsgBox CellStyle.Name
Next I

En ser at her brukes indeks-basert tilgang til hver stil i samlingen.

Mer informasjon om stilene finnes for hver dokumenttype.

Maler

En mal lagres som eget dokument. Et annet dokument kan ta utgangspunkt i (d.v.s. "arve") en slik mal. Malen kan inneholde synlig tekst, logoer og annet som f.eks. et firma ønsker å ha som fast utseende i sin korrespondanse. I tillegg angis stiler som skal gjelde. Hvis stilen endres vil også malen implisitt bli endret (her kan en oppleve å bli spurt, riktignok). Maler programmeres som vanlige dokument.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools