Brukerdialoger

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Msgbox

Som antydet tidligere brukes MsgBox(m) for å vise m i et vindu der brukeren trykker OK. En kan parametrisere utseendet ved å summere aktuelle verdier:

 • 0, MB_OK - OK button
 • 1, MB_OKCANCEL - OK og Cancel
 • 2, MB_ABORTRETRYIGNORE - Abort, Retry, og Ignore
 • 3, MB_YESNOCANCEL - Yes, No, og Cancel
 • 4, MB_YESNO - Yes og No
 • 5, MB_RETRYCANCEL - Retry og Cancel

Default knapp angis med en av tre verdier:

 • 0, MB_DEFBUTTON1 - første
 • 256, MB_DEFBUTTON2 - andre
 • 512, MB_DEFBUTTON3 - tredje

Ekstra symboler i boksen fremkommer ved å legge til verdiene

 • 16, MB_ICONSTOP - stoppskilt
 • 32, MB_ICONQUESTION - spørsmålstegn
 • 48, MB_ICONEXCLAMATION - utropstegn
 • 64, MB_ICONINFORMATION - forslagstegn

To måter å få en boks med "Yes and No" (verdi 4) og andre knapp default (256), samt et spørsmålstegn (32) er:

MsgBox "Vil du fortsette?", 292
MsgBox "Vil du fortsette?", MB_YESNO + MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONQUESTION

Vil en vite hvilken knapp som av bruker faktisk ble trykt bruker en returverdien fra MsgBox:

 • 1, IDOK - Ok
 • 2, IDCANCEL - Cancel
 • 3, IDABORT - Abort
 • 4, IDRETRY - Retry
 • 5 - Ignore
 • 6, IDYES - Yes
 • 7, IDNO - No

Som eksempel:

If MsgBox ("Do you want to continue?", 292) = 6 Then
 ' hvis bruker valgte Yes
Else
 ' hvis bruker valgte No
End IF

Det tredje mulige parameter (i tillegg til m, teksten, og knappegreiene) er teksten i tittelen på vinduet, som i MsgBox("ha en god dag", 292, "Hilsen fra meg").

Inputbox

Med Inputbox(m) ser brukeren et vindu med teksten "m" (et prompt) og et felt der bruker kan taste inn et "svar". Varianter er Inputbox(m,t) der t blir vist som rammetittel. Inputbox(m,t,d) lar d vises som default tekst (brukeren kan da slippe å skrive noe hvis dette er passende input). Returverdien fra Inputbox() er i alle tilfelle det som står i inputfeltet.

Dim navn as String
navn = InputBox ("Hva er ditt navn? ", "Navnevindu", "Nils Nilsen")


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools