Boolsk

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Datatypen for sannhetsgehalt er Boolean. En boolsk variabel kan anta to verdier, True og False. Selv om en ikke trenger mer enn 1 bit til lagring (fordi man har verdiene 0 eller 1 i en enkelt bit) bruker Apache OpenOffice Basic en Integer til dette, og det tar da to byte (15 bit bortkastet). Boolske datatyper kan eksplisitt deklareres som

 Dim erGift As Boolean
 erGift = True
 ...
 erGift = False

Ingen hurtigtype finnes. Mye mer om boolsk aritmetikk og anvendelse finnes i kapitlet om flytkontroll og gjentakelser, der en skal bestemme den retning programmet skal ta.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools