Andre runtime-funksjoner

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Med Beep() avgir maskinen et parameterfritt pip

Vil en starte andre program brukes Shell(m,w,p,s) der

  • m er banen og filnavnet til programmet som skal startes. I Windows, bruk ConvertToURL(m).
  • w angir hvordan vinduet for det nyestartede program skal vises:
0 - fokus og gjemt
1 - fokus og normal størrelse
2 - fokus og minimert
3 - fokus og maksimert
4 - uten fokus og normal størrelse
6 - uten fokus og mimimert
10 - fokus og fullskjerm
  • p er en streng med parametre som skal gis til programmet
  • s angir om "vi" skal vente til den nye er ferdig eller ikke.
  • true - vent (synkron kjøring, den nye kjører seg ferdig)
  • false - ikke vent (vi to kjører da samtidig)

Med Wait(t) tar programmet en pause i t millisekund.

Miljøvariablene avsløres med funksjonen environ(). Svaret blir en streng. Vil en bare vite en miljøvariabel angis denne som paramter, f.eks.

Dim TempDir
TempDir=Environ ("TEMP")


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools