Oversikt over et Apache OpenOffice Basicprogram

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Det å programmere er å skrive språklige uttrykk (instruksjoner) som kan utføres uten feil av maskinen. En skal også helst skrive slik at programmene kan leses og forstås ved senere vedlikehold. Selvsagt skal også programmene være effektive i det de gjør, men når en skal lære seg et språk er det viktigst å lære seg språkreglene.

Interpretering

Apache OpenOffice Basic er et interpretert språk. Hver gang et program kjøres må en interpreter startes. Denne leser linje for linje inntil den har neste uttrykk som skal kjøres. Hvis det er feilfritt blir uttrykket utført og neste uttrykk kan leses inn. Dette er endel saktere enn man har ferdig kjørbare program (såkalte .exe-filer i Windows), som er ferdig feiltestet og kan mates direkte til maskinen.

Kommentar

For å hjelpe leseren (til å forstå et program) kan kommentarer brukes. En kommentar starter med et apostroftegn og varer ut linjen (til linjeskift). uttrykk som starter med "REM" (for "remark") er også kommentarer. Interpreteren ignorerer kommentarer.

Kommentarer om selve programmet legges gjerne i starten, da dette er det leseren ser først, og fungerer da som en innføring i programmets hensikt og historie, som under:

' filnavn:  program for utregning av skatt
' startet 14.12.2009 av ketil3

Navn

Mange ting i programmet skal ha navn. De kalles markører og kan ha opptil 255 tegn. Det er god skikk å gi meningsfulle navn, slik at leseren lettere forstår hensikten. Det kan kun inneholde bokstaver (a-z og A-Z), tallene 0-9 og underscore (_), og kan ikke starte med tall. Det gjøres ikke forskjell på små og store bokstaver, så navnet "skatt" er identisk med "Skatt".

Når det gjelder navn innenfor Universal Network Objects og Apache OpenOffice sitt API (tas opp senere), er bokstavene case-sensitiv, altså er "skatt" ikke samme som "Skatt".

Uttrykk og linjer

Et uttrykk skrives vanligvis på en linje. Det avsluttes altså med linjeskiftet, og opptar derfor en linje på skjermen eller utskriften. Trengs mere plass kan et uttrykk gå over flere linjer som bindes sammen med en underscore (tegnet _) som under.

 inntekt = jobb1.inntekt + _
           jobb2.inntekt
 skatt = inntekt * skatteprosent

Underscore skal da være siste tegn på linja. En kan med kolontegnet (:) ha flere uttrykk på samme linje som under:

 REM kompakt skrevet skatteberegning
 inntekt = jobb1.inntekt + jobb2.inntekt : skatt = inntekt * skatteprosent


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools