Innføring i Apache OpenOffice API

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


De to første kapitlene ga en innføring i Apache OpenOffice Basic, som en kan bruke for å programmere tekster, regneark, presentasjoner og tegninger. Gjennom Apache OpenOffice API tilbys muligheter for å lese, endre, fjerne og skrive ut utsnitt eller hele dokument. Et API er et Applications Programming Interface og temaet for dette kapitlet er å bruke dette API for å manipulere såkalte Universal Network Objects (UNO).


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools