Moduler, servicer og interfaces

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Sentralt i UNO er begrepet "service" som på norsk kan oversettes til "tjeneste". Begrepet "interface" kan oversettes til "grenseflate". Apache OpenOffice har hundrevis av tjenester. De er kombinert i moduler og har et tjenestenavn som starter med com.sun.star, etterfulgt av modulnavnet som f.eks. frame, og til sist, tjenestenavnet, som Desktop.

Utover dette bruker UNO begrepet interface (grenseflate). Via et interface når en ofte flere tjenester, og kjenner man noen av disse kan en raskt beherske andre.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools