Tekster

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

I det forrige ble åpning, konvertering og lukking av dokument beskrevet. I dette beskrives første dokumenttype, tekster som man vanligvis bruker Writer for å lage. De kan også behandles programmatisk.

Tekster er rene strenger med tillegg av formattering og fremmedobjekt som tabeller, bilder, spesialfelter og innrammet tekst. Disse kan også flyte, altså ikke ha en fast posisjon. Dette delkapitlet handler om denne strukturen ("anatomien", altså bokstaver, ord, setninger, avsnitt og annet). Deretter forklares endring av teksten ved hjelp av en "cursor" som markerer det som skal forandres. Det tredje er disse flytende objekt.


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools