Runtime Library

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Når Apache OpenOffice Basic kjører, er det altså en interpreter som "kverner" gjennom linjene og utfører de etterhvert. Dette er "runtime", og man har da tilgang til ferdige funksjoner som ligger i "runtime library", et bibliotek med nyttige funksjoner. De kan oppfattes som kjernefunksjoner. Andre bibliotek kan være tilgjengelige. I dette kapitlet omtales kun de som ligger i "runtime library".

[[en:{{{articletitle}}}]] [[fr:FR/{{{articletitle}}}]] [[hu:HU/{{{articletitle}}}]] [[it:IT/{{{articletitle}}}]] [[ja:JA/{{{articletitle}}}]] [[nl:NL/{{{articletitle}}}]] [[zh:ZH/{{{articletitle}}}]]


Content on this page is licensed under the Public Documentation License (PDL).
Personal tools