De Navigator gebruiken

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


De Navigator geeft alle objecten weer die in een document zijn opgenomen, verzameld in categorieën. In Writer geeft het bijvoorbeeld Koppen, Tabellen, Tekstframes, Notities, Afbeeldingen, Bladwijzers en andere items weer. In Calc geeft het Bladen, Bereiknamen, Databasebereiken, Afbeeldingen, Tekenobjecten en andere items weer. In Impress en Draw geeft het Dia's, Afbeeldingen en andere items weer.

De Navigator in Writer

Klik op het pictogram van de Navigator op de werkbalk Standaard om de Navigator te openen, of druk op F5, of kies Bewerken > Navigator op de Menubalk.

U kunt de Navigator vastzetten tegen elke zijde van het hoofdvenster van OOo of het laten zweven (zie “Vensters en werkbalken vastzetten/laten zweven).

Klik op de markering (het +-teken of pijl) bij één van de categorieën om de lijst met objecten in die categorie weer te geven.

Klik op het pictogram Keuzevak in-/uitschakelen (het groene vinkje) om de lijst met categorieën te verbergen en alleen de werkbalken bovenin weer te geven. Klik opnieuw op dit pictogram om het keuzevak weer te geven.

De Navigator verschaft verschillende handige manieren om zich door een document te verplaatsen en er items te vinden:

  • Als een categorie de lijst van objecten erin weergeeft, dubbelklik dan op een object om direct naar de locatie van dat object in het document te springen. Objecten zijn veel eenvoudiger te vinden als u ze een naam hebt gegeven bij het maken er van, in plaats van de standaard van OOo, Afbeelding1, Afbeelding2, Tabel1, Tabel2, enzovoort, te behouden wat mogelijk niet overeenkomt met de positie van het object in het document.

Als u alleen de inhoud van een bepaalde categorie wilt zien, accentueer dan de categorie en klik op het pictogram Eén categorie tonen. Totdat u opnieuw op het pictogram klikt zullen alleen de objecten van die categorie worden weergegeven.

  • Klik op het pictogram Navigatie (tweede pictogram vanaf links, boven in de Navigator) om de werkbalk Navigatie weer te geven. Hier kunt u één van de categorieën kiezen en de pictogrammen Vorige en Volgende om van het ene item naar het volgende te gaan. Dit is in het bijzonder handig voor het vinden van items zoals bladwijzers en indexitems, welke soms moeilijk te zien zijn. De namen van de pictogrammen (weergegeven in de helptips) wijzigen om overeen te komen met de geselecteerde categorie; bijvoorbeeld Volgende afbeelding of Volgende bladwijzer.
werkbalk Navigatie
  • Naar een specifieke pagina in het document springen? Typ het paginanummer in het vak boven in de Navigator.

Een beetje experimenteren met de andere pictogrammen zal hun functies demonstreren. Enkel component-specifiek gebruik wordt beschreven in de hoofdstukken over Writer en de andere componenten.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools