Kennismaken met Apache OpenOffice

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Dit is hoofdstuk 1 van Beginnen met OpenOffice.org 3.x, geproduceerd door de OOoAuthors groep. Een PDF van dit hoofdstuk is beschikbaar vanaf deze wikipagina (Engels-talig).

Wat is OpenOffice.org?

OpenOffice.org (OOo) is zowel een softwareproduct als een gemeenschap van vrijwilligers die de software produceren en ondersteunen.

Documentation note.png Omdat iemand anders de eigenaar is van het handelsmerk OpenOffice, is de juiste naam voor zowel het open-bron project als de software OpenOffice.org.

De OpenOffice.org software is een gratis beschikbare, volledig werkende kantoorpakket.

OOo 3.0 was een belangrijke opwaardering van een, reeds van veel mogelijkheden voorzien, kantoorpakket, en latere uitgaven hebben meer mogelijkheden toegevoegd. Als u al eerdere versies van OOo hebt gebruikt, kijk dan eens op de lijsten met nieuwe mogelijkheden voor OOo3.0, OOo3.1, en OOo3.2.

OOo’s eigen bestandsindeling is OpenDocument, een open standaard indeling die is geadopteerd door overheden wereldwijd als een vereiste bestandsindeling voor het publiceren en accepteren van documenten. OOo kan ook documenten in vele andere indelingen openen en opslaan, inclusief die welke worden gebruikt door verschillende versies van Microsoft Office.

OOo bevat de volgende componenten.

Writer (tekstverwerking)

Writer is een gereedschap vol mogelijkheden voor het schrijven van brieven, boeken, rapporten, nieuwsbrieven, brochures en andere documenten. U kunt afbeeldingen en objecten vanuit andere componenten in Writer-documenten invoegen. Writer kan bestanden exporteren naar HTML, XHTML, XML, Adobe’s Portable Document Format (PDF) en verschillende versies van Microsoft Word-bestanden. Het kan ook verbinding maken met uw e-mailcliënt.

Calc (werkblad)

Calc heeft alle geavanceerde analyse-, diagrammen- en besluitvormingsmogelijkheden, die mogen worden verwacht van een kwalitatief hoog werkbladdocument. Het bevat, naast andere, meer dan 300 functies voor financiële, statistische en rekenkundige bewerkingen. Met Scenario maken kunt u “wat als”-analyses maken. Calc genereert 2D- en 3D-diagrammen, welke kunnen worden geïntegreerd in andere OOo-documenten. U kunt ook Microsoft Excel werkbladen openen en er mee werken en ze opslaan in een Excel-indeling. Calc kan werkbladdocumenten exporteren naar Adobe’s PDF en naar HTML.

Impress (presentaties)

Impress verschaft alle tekstverwerker multimedia presentatie-gereedschappen, zoals speciale effecten, animatie en tekengereedschap. Het is geïntegreerd met de geavanceerde mogelijkheden voor afbeeldingen van OOo’s Draw- en Math-componenten. Diavoorstellingen kunnen verder worden verbeterd met tekst in Fontwork’s speciale effecten, als ook met geluid- en videoclips. Impress is compatibel met Microsoft’s PowerPoint bestandsindeling en kan uw werk ook in diverse grafische indelingen opslaan, inclusief Macromedia Flash (SWF).

Draw (vectorafbeeldingen)

Draw is een tekengereedschap voor vectoren die alles van eenvoudige diagrammen of stroomdiagrammen tot 3D-kunstwerken maakt. De mogelijkheid voor slimme verbindingen stelt u in staat om uw eigen verbindingspunten te definiëren. U kunt Draw gebruiken om tekeningen te maken voor gebruik in de andere componenten van OOo en u kunt uw eigen clipart maken en toevoegen aan de Galerij. Draw kan afbeeldingen importeren in vele algemeen voorkomende indelingen en ze opslaan in meer dan 20 bestandsindelingen inclusief PNG, HTML, PDF en Flash.

Base (database)

Base is het gereedschap voor het dagelijkse databasewerk binnen een eenvoudige interface. Het kan formulieren, rapporten, query's, tabellen, weergaven en relaties maken en bewerken, zodat het beheren van een verbonden database vrijwel hetzelfde is als in andere populaire database-toepassingen. Base bevat vele nieuwe mogelijkheden, zoals de mogelijkheid om relaties te analyseren en bewerken in een diagramweergave. Base heeft HSQLDB ingebouwd als zijn standaard relationele databaseprogramma. Het kan ook dBASE, Microsoft Access, MySQL of Oracle gebruiken, of een willekeurige ODBC- of JDBC-gestuurde database. Base verschaft ook ondersteuning voor een subverzameling van ANSI-92 SQL.

Math (formuleverwerker)

Math is OOo’s formule- of vergelijkingen-bewerker. U kunt het gebruiken om complexe vergelijkingen te schrijven die symbolen of tekens bevatten die niet beschikbaar zijn in standaard lettertype-verzamelingen. Terwijl het meer algemeen wordt gebruikt om formules in andere documenten, zoals Writer- en Impress-bestanden, te maken, kan Math ook als een zelfstandig programma werken. U kunt formules opslaan in de standaard Mathematical Markup Language (MathML)-indeling voor gebruik in webpagina's en andere documenten die niet zijn gemaakt met OOo.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages