Delen van het hoofdvenster

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Het hoofdvenster ziet er in elke component van OOo hetzelfde uit, hoewel enkele details variëren. Bekijk de hoofdstukken in dit boek over Writer, Calc, Draw en Impress voor beschrijvingen van die details.

Algemene mogelijkheden betreffen de Menubalk, de werkbalk Standaard en de werkbalk Opmaak bovenaan in het venster en de statusbalk onderaan.

Menubalk

De Menubalk bevindt zich aan de bovenzijde van het scherm van OOo, net onder de Titelbalk. Als u één van de menu's kiest, klapt een submenu open om de opdrachten weer te geven

  • Bestand bevat opdrachten die van toepassing zijn op het gehele document zoals Openen, Opslaan en Exporteren als PDF.
  • Bewerken bevat opdrachten voor het bewerken van het document zoals Ongedaan maken en Zoeken & vervangen. Het bevat ook opdrachten om geselecteerde delen van het document te knippen, kopiëren en plakken.
  • Beeld bevat opdrachten voor het beheren van de weergave van het document zoals werkbalken, gegevensbronnen en In- en uitzoomen.
  • Invoegen bevat opdrachten voor het invoegen van elementen in uw document zoals Koptekst, Voettekst en Afbeelding.
  • Opmaak bevat opdrachten zoals Stijlen en opmaak en AutoCorrectie voor het opmaken van de lay-out van uw document.
  • Tabel toont alle opdrachten om een tabel in een tekstdocument in te voegen en te bewerken.
  • Extra bevat functies zoals Spelling- en Grammaticacontrole, Aanpassen en Opties.
  • Venster bevat opdrachten voor het weergavevenster.

Help bevat koppelingen naar de Help-bestanden, Wat is dit? en informatie over het programma. Zie Hoe kan ik hulp krijgen?.

Werkbalken

OOo heeft verschillende types werkbalken: Vastgezette werkbalken kunnen worden verplaatst naar andere locaties of zwevend worden gemaakt, en zwevende werkbalken kunnen worden vastgezet.

De bovenste werkbalk (standaardpositie) wordt de werkbalk Standaard genoemd. Hij ziet er in alle OpenOffice.org componenten hetzelfde uit.

De tweede werkbalk aan de bovenzijde (standaardlocatie) is de werkbalk Opmaak. Het is een context-afhankelijke balk die de relevante gereedschappen weergeeft ten opzichte van de huidige cursorpositie of selectie. Als de cursor bijvoorbeeld op een afbeelding staat, geeft de werkbalk Opmaak gereedschappen voor het opmaken van afbeeldingen weer; als de cursor in tekst staat, zijn het de gereedschappen voor het opmaken van tekst.

Werkbalken weergeven of verbergen

Kies Beeld > Werkbalken en klik dan op de naam van de werkbalk in de lijst om werkbalken weer te geven of te verbergen. Een actieve werkbalk toont een vinkje naast zijn naam. Zwevende werkbalken worden niet vermeld in het menu Beeld.

Submenu's en zwevende werkbalken

Pictogrammen van werkbalken met een klein driehoekje geven submenu's, zwevende werkbalken en andere manieren om dingen te selecteren weer, afhankelijk van het pictogram.

De zwevende werkbalken kunnen zwevend zijn of vastgezet worden aan een rand van het venster van OOo of in één van de bestaande gebieden van de werkbalken Sleep aan de titelbalk om een zwevende werkbalk te verplaatsen. Zie Werkbalken verplaatsen (hieronder).

Voorbeeld van een zwevende werkbalk.

Werkbalken verplaatsen

Plaats, om een vastgezette werkbalk te verplaatsen, de muisaanwijzer op het handvat (de 5 punten aan het begin) van de werkbalk, houd de linker muisknop ingedrukt, sleep de werkbalk naar de nieuwe locatie en laat dan de muisknop los.

Klik, om een zwevende werkbalk te verplaatsen, op de titelbalk er van en sleep het naar een nieuwe locatie.

Een vastgezette werkbalk verplaatsen
Een zwevende werkbalk verplaatsen.'

Zwevende werkbalken

Apache OpenOffice bevat verschillende aanvullende context-afhankelijke werkbalken, die standaard verschijnen als zwevende werkbalken in antwoord op de huidige cursorpositie of selectie. Bijvoorbeeld: als de cursor in een tabel staat, verschijnt een zwevende werkbalk Tabel en als de cursor in een genummerde lijst of een lijst met opsommingstekens staat, verschijnt de werkbalk Nummering/opsommingstekens. U kunt deze werkbalken vastzetten aan de boven-, onderzijde of zijkanten van het venster, als u dat wilt (zie Werkbalken verplaatsen).

Vensters en werkbalken vastzetten/laten zweven

Werkbalken en enkele vensters, zoals de Navigator en het venster Stijlen en opmaak, kunnen worden vastgezet. U kunt ze verplaatsen, de grootte wijzigen of ze vastzetten aan een rand.

Kies een van onderstaande mogelijkheden om een venster of werkbalk vast te zetten:

  • Klik op de titelbalk van het zwevende venster en sleep het naar de kant totdat u de omtrek van een vak ziet verschijnen in het hoofdvenster, laat dan het venster los. Deze methode is afhankelijk van de vensterbeheerder van uw besturingssysteem, dus het zou kunnen dat het voor u niet werkt.
Venster vastzetten.
  • Houd de Ctrl-toets ingedrukt en dubbelklik op het frame van het zwevende venster (of in een leeg gebied nabij de pictogrammen aan de bovenzijde) om het op zijn laatste positie vast te zetten. Als dat niet werkt, probeer dan te dubbelklikken zonder de Ctrl-toets.

Houd de Ctrl-toets ingedrukt en dubbelklik op het frame (of in een leeg gebied nabij de pictogrammen aan de bovenzijde) van het vastgezette venster om het weer los te maken.

Werkbalken aanpassen

U kunt werkbalken op verschillende manieren aanpassen, inclusief het kiezen van welke pictogrammen zichtbaar zijn en de positie van een vastgezette werkbalk vergrendelen. U kunt ook pictogrammen toevoegen en nieuwe werkbalken maken, zoals beschreven in 14].

Gebruik het kleine driehoekje aan het einde van de werkbalk of op zijn titelbalk om toegang te krijgen tot de opties om de werkbalk aan te passen.

Werkbalken aanpassen.

Kies Zichtbare knoppen uit het opengeklapte menu om pictogrammen, gedefinieerd voor de geselecteerde werkbalk, weer te geven of te verbergen. Zichtbare pictogrammen hebben een vinkje voor zich staan. Klik op pictogrammen om ze te selecteren of niet te selecteren.

Rechtsklik- (context-)menu's

U kunt vele menufuncties snel bereiken door met rechts te klikken op een alinea, een afbeelding of een ander object. Een contextmenu zal openklappen. Vaak is het contextmenu de snelste en eenvoudigste manier om een functie te bereiken. Als u niet zeker weet waar in de menu's of werkbalken een functie is geplaatst, kunt u ze vaak vinden door met rechts te klikken.

Statusbalk

De statusbalk bevindt zich aan de onderzijde van het werkgebied. Hij verschaft informatie over het document en handige manieren om enkele mogelijkheden snel te wijzigen. Hij ziet er hetzelfde uit in Writer, Calc, Impress en Draw, hoewel elke component enkele component-specifieke items bevat.

Linker uiteinde van de statusbalk in Writer
Recheter uiteinde van de statusbalk in Writer

Algemene items voor de statusblak worden hieronder beschreven.

Pagina-, blad- of dianummer

Geeft het huidige pagina-, blad- of dianummers weer en het totale aantal pagina's, bladen, of dia's in het document. Dubbelklik op dit veld om de Navigator te openen. Ander gebruik van dit veld is afhankelijk van de component.

Pagina-opmaakprofiel of diaontwerp

Geeft het huidige pagina-opmaakprofiel of diaontwerp weer. Dubbelklik op dit veld om het huidige pagina-opmaakprofiel of diaontwerp te bewerken.

Niet-opgeslagen wijzigingen

Er verschijnt een hier asterisk (*) als de wijzigingen in het document nog niet zijn opgeslagen.

Digitale handtekening

Indien het document digitaal is ondertekend, wordt hier een pictogram SecurePDFicon.png weergegeven. U kunt op het pictogram dubbelklikken om het certificaat te bekijken.

Objectinformatie

Geeft informatie weer die relevant is voor de positie van de cursor of het geselecteerd element in het document. Dubbelklikken in dit gebied opent gewoonlijk een relevant dialoogvenster.

Zoomschuifbalk en percentage

Sleep aan de Zoomschuifbalk, of klik op de "+"- en "–"-tekens, of klik met rechts op het percentage voor het zoomniveau om een lijst op te laten komen met vergrotingswaarden waaruit u kunt kiezen, om de grootte van de weergave te wijzigen. Dubbelklikken op het percentage van het zoomniveau opent het dialoogvenster In- en uitzoomen & beeldweergave.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools