Delen van een dialoogvenster (vak)

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


De in OpenOffice.org gebruikte termen voor de meeste delen van de gebruikersinterface (de delen van het programma die u ziet en gebruikt, in tegenstelling tot de code achter-de-schermen die het eigenlijke werk doet) zijn hetzelfde als voor de meeste andere programma's.

Een dialoogvenster (ook wel een dialoogvak genoemd) is een speciaal type venster. Het doel er van is om u over iets te informeren, of vraagt invoer van u, of beide. Het geeft u besturingselementen die u kunt gebruiken om te specificeren hoe u een bepaalde actie kunt uitvoeren. De technische namen voor algemene besturingselementen worden weergegeven in de afbeelding hieronder; de keuzelijst wordt niet weergegeven (waaruit u een item selecteert). In de meeste gevallen gebruiken we in dit boek niet de technische termen, maar het is handig om ze te weten omdat de Help en andere bronnen van informatie ze vaak gebruiken.

In de meeste gevallen is uw werk, zo lang als het dialoogvenster is geopend, beperkt tot dat dialoogvenster. Nadat u wijzigingen hebt gemaakt, als die er zijn, sluit het dialoogvenster (normaal gesproken leidt het klikken op OK of een andere knop tot het opslaan van uw wijzigingen en sluit het dialoogvenster). Dan kunt u opnieuw met uw document werken.

Sommige dialoogvensters kunnen open worden gelaten als u doorwerkt, dus kunt u schakelen tussen het dialoogvenster en uw document. Een voorbeeld van zo'n type is het dialoogvenster Zoeken & vervangen.

Dialoogvenster dat algemene besturingselementen weergeeft:
1=Tabpagina (strikt gesproken geen besturingselement)
2=Radioknoppen (er kan er slechts één per keer geselecteerd worden)
3=Keuzevak (er kunnen er meerdere per keer geselecteerd worden)
4=Waardenvak (klik op de pijlen naar boven en naar beneden om het getal dat wordt weergegeven in het vak er naast te wijzigen, of typ het in het tekstvak)
5=Thumbnail of voorbeeld
6=Keuzelijst waaruit een item kan worden geselecteerd
7=Drukknoppen


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools