Een nieuw document beginnen

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


U kunt op verschillende manieren een nieuw, blanco document in OOo beginnen.

Als OOo geopend is maar er is nog geen document geopend (bijvoorbeeld als u alle geopende documenten sluit maar het programma laat lopen), wordt het scherm Welkom weergegeven. Klik op één van de pictogrammen om een nieuw document van dat type te openen, of klik op het pictogram Sjablonen om een nieuw document met behulp van een sjabloon te beginnen.

U kunt ook een document op één van de volgende manieren beginnen. Als er al een document is geopend in OOo, zal het nieuwe document in een nieuw venster openen.

  • Kies Bestand > Nieuw en kies het type document.
  • Klik op het pijltje naast de knop Nieuw op de werkbalk Standaard.

Selecteer het type document dat moet worden gemaakt uit het opengeklapte menu.

  • Druk op Ctrl+N op het toetsenbord.
  • Kies Bestand > Assistenten voor sommige typen documenten.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools