Documenten opslaan, hernoemen en verwijderen

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Documenten opslaan

Sla een nieuw document op één van de volgende manieren op:

  • Druk op Ctrl+S.
  • Kies Bestand > Opslaan als van de werkbalk Menu.
  • Klik op de knop Opslaan op de werkbalk standaard.

Als het dialoogvenster Opslaan als verschijnt, voer dan de bestandsnaam in en controleer het bestandstype (indien van toepassing) en klik op Opslaan.

Kies Bestand > Opslaan om een geopend document op te slaan met de huidige bestandsnaam. Dit zal de laatste opgeslagen status van het bestand overschrijven.

Wachtwoordbeveiliging

Om een geheel document te beveiligen tegen bekijken zonder een wachtwoord, gebruik de optie in het dialoogvenster Opslaan als om een wachtwoord in te voeren. Deze optie is alleen beschikbaar voor bestanden die zijn opgeslagen in OpenDocument-indelingen of de oudere OpenOffice.org 1.x-indelingen.

  1. In het dialoogvenster Opslaan als, selecteer de optie Met wachtwoord opslaan en klik dan op Opslaan. Er zal een invoervenster verschijnen
  2. Typ hetzelfde wachtwoord in beide velden en klik dan op OK. Als de wachtwoorden overeenkomen wordt het document opgeslagen met wachtwoordbeveiliging. Als de wachtwoorden niet overeenkomen, wordt u opnieuw gevraagd om het wachtwoord in te voeren.
Een wachtwoord invoeren voor een document

OOo gebruikt een zeer sterk mechanisme voor encryptie, wat het nagenoeg onmogelijk maakt om de inhoud van een document te achterhalen als u het wachtwoord kwijt bent.

Een document automatisch opslaan

U kunt er voor kiezen dat OpenOffice.org uw bestanden automatisch voor u opslaat. Automatisch opslaan overschrijft, net als handmatig opslaan, de laatst opgeslagen status van het bestand. Automatisch bestand opslaan instellen:

  1. Kies Extra > Opties > Laden/Opslaan > Algemeen.
  2. Markeer AutoHerstel informatie opslaan elke en stel de tijdsinterval in.

Bestanden hernoemen en verwijderen

U kunt bestanden hernoemen of verwijderen binnen de dialoogvensters van OOo, net zoals u dat kunt in uw normale bestandsbeheerder. U kunt echter geen bestanden kopiëren of plakken binnen de dialoogvensters.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools