Een fax verzenden

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Om een fax rechtstreeks vanuit OpenOffice.org te versturen, moet u een fax-modem hebben, alsmede een faxstuurprogramma dat met de faxmodem kan communiceren.

Een fax verzenden via het dialoogvenster Afdrukken

  1. Open het dialoogvenster Afdrukken door te kiezen voor Bestand > Afdrukken en selecteer het faxstuurprogramma in de lijst Naam.
  2. Klik op OK om het dialoogvenster voor uw faxstuurprogramma te openen, waar u de fax-ontvanger kunt selecteren.

Toevoegen van een pictogram Fax op de werkbalk

U kunt OpenOffice.org zo configureren dat een enkele klik op een pictogram volstaat om automatisch het huidige document als fax te verzenden. Zie hoofdstuk 14 (Apache OpenOffice aanpassen) voor de instructies.

Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages