Tekst opmaken

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Opmaakprofielen gebruiken wordt aanbevolen

Opmaakprofielen staan centraal in het gebruik van Writer. Opmaakprofielen stellen u in staat om uw document eenvoudig op consistente wijze op te maken en om de opmaak te wijzigen met een minimum aan inspanning. Een opmaakprofiel is een benoemde verzameling van opmaakopties. Writer definieert verschillende typen opmaakprofielen voor verschillende types elementen: tekens, alinea's, pagina's, frames en lijsten. Zie hoofdstuk 3 (Sjablonen en opmaakprofielen gebruiken) in dit boek en de hoofdstukken 6 en 7 in de Writergids.

Alinea's opmaken

U kunt veel opmaak op alinea's toepassen, door de knoppen te gebruiken op de werkbalk Opmaak. De afbeelding hieronder geeft de werkbalk Opmaak als een zwevende werkbalk weer, zodanig aangepast dat deze alleen de knoppen voor het opmaken van alinea's toont. Het uiterlijk van de pictogrammen kan variëren afhankelijk van uw besturingssysteem en de selectie van de grootte en stijl van de pictogrammen in Extra > Opties > OpenOffice.org > Weergave.

werkbalk Opmaak, geeft pictogrammen weer voor opmaak van alinea's.
1 venster Stijlen en opmaak openen     8 Regelafstand: 1.5
2 Opmaakprofiel toepassen 9 Regelafstand: 2
3 Links uitlijnen 10 Numaering aan/uit
4 Gecentreerd 11 Opsommingstekens aan/uit
5 Rechts uitlijnen 12 Inspringing verkleinen
6 Uitgevuld 13 Inspringing vergroten
7 Regelafstand: 1 14 dialoogvenster Alinea

Tekens opmaken

U kunt veel opmaak op tekens toepassen, door de knoppen te gebruiken op de werkbalk Opmaak. De afbeelding hieronder geeft de werkbalk Opmaak als een zwevende werkbalk weer, zodanig aangepast dat deze alleen de knoppen voor het opmaken van tekens toont. Het uiterlijk van de pictogrammen kan variëren afhankelijk van uw besturingssysteem en de selectie van de grootte en stijl van de pictogrammen in Extra > Opties > OpenOffice.org > Weergave.

werkbalk Opmaak, geeft pictogrammen weer voor opmaak van alinea's.
1 venster Stijl en opmaak openen     9 Subscript
2 Opmaakprofiel toepassen 10 Lettertype vergroten
3 Naam lettertype 11 Lettertype verkleinen
4 Grootte lettertype 12 Kleur lettertype
5 Vet 13 Accentueren
6 Cursief 14 Kleur achtergrond
7 Onderstrepen 15 dialoogvenster Teken
8 Superscript
Tip.png Selecteer de tekst en klik op Opmaak > Standaardopmaak of klik met de rechter muisknop en selecteer Standaardopmaak om handmatige opmaak te verwijderen.


AutoOpmaak

U kunt Writer instellen om automatisch delen van een document op te maken in overeenstemming met de keuzes zijn gemaakt op de pagina Opties van het dialoogvenster AutoCorrectie (Extra > Opties voor AutoCorrectie > Opties).

Tip.png Als u merkt dat er onverwachte wijzigingen plaatsvinden in de opmaak van uw document, is dit de eerste plaats om naar de oorzaak te zoeken.


Een aantal ongewenste of onverwachte wijzigingen aan de opmaak kunnen zijn:

  • Horizontale lijnen. Als u drie of meer afbreekstreepjes (---), onderstrepingstekens (___), gelijkheidstekens (===) of asterisken (***) typt op één regel en dan op Enter drukt, wordt de alinea vervangen door een horizontale lijn die net zo breed is als de pagina. De lijn is eigenlijk de onderste rand van de voorafgaande alinea.
  • Lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten. Een lijst met een opsommingsteken ervoor wordt aangemaakt als u een afbreekstreepje (-), asterisk (*) of plusteken (+) typt aan het begin van een alinea, gevolgd door een spatie of tab. Een genummerde lijst wordt aangemaakt als u een nummer typt, gevolgd door een punt (.), gevolgd door een spatie of een tab aan het begin van een alinea. Automatische nummering wordt alleen toegepast voor alinea's die zijn opgemaakt met de alineaopmaakprofielen Standaard, Tekstblok of Tekstblok inspringen.

Om AutoOpmaak in of uit te schakelen, ga naar Opmaak > AutoOpmaak en selecteer of deselecteer de items in het submenu.

Genummerde lijsten of lijsten met opsommingstekens maken

Er bestaan meerdere manieren om lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten te maken:

Documentation note.png Het hangt van uw persoonlijke voorkeur af of u de informatie eerst intypt en dan de Nummering/Opsommingstekens toepast of ze toepast terwijl u typt.

De werkbalk Nummering/opsommingstekens gebruiken

U kunt geneste lijsten (waarbij één of meerdere lijstitems een sublijst onder zich hebben, zoals in een overzicht) maken door de knoppen op de werkbalk Nummering/opsommingstekens te gebruiken U kunt items op en neer verplaatsen in de lijst of subniveaus maken en zelfs het opmaakprofiel van Opsommingstekens wijzigen. Gebruik Beeld > Werkbalken > Nummering/opsommingstekens om de werkbalk weer te geven.

Het uiterlijk van de pictogrammen kan variëren afhankelijk van uw besturingssysteem en de selectie van de grootte en stijl van de pictogrammen in Extra > Opties > OpenOffice.org > Weergave.

werkbalk Nummering/opsommingstekens.
1 Opsommingstekens aan/uit 8 Item zonder nummer invoegen
2 Nummering aan/uit 9 Omhoog
3 Nummering uit 10 Omlaag
4 Eén niveau omhoog 11 Met subniveaus omhoog
5 Eén niveau omlaag 12 Met subniveaus omlaag
6 Met subniveaus (één niveau) omhoog 13 Nieuwe nummering
7 Met subniveaus (één niveau) omlaag     14 Nummering/opsommingstekens

Woorden afbreken

U hebt verschillende keuzes met betrekking tot het afbreken van woorden: laat Writer het automatisch doen (met behulp van zijn woordenboeken voor woordafbreking), voeg handmatig voorwaardelijke afbreekstreepjes in indien nodig, of breek in het geheel niet af.

Automatische woordafbreking

Om automatische woordafbreking van woorden aan of uit te schakelen:

  1. Druk op F11 om het dialoogvenster Stijlen en Opmaak te openen.
  2. Klik met rechts, op de tabpagina Alineaopmaakprofielen van het venster Stijlen en opmaak, op Standaard in de lijst en selecteer Wijzigen.
  3. Een opmaakprofiel wijzigen.
  4. Ga in het dialoogvenster Alinea-opmaakprofiel naar de tab Tekstverloop.
  5. Automatische woordafbreking inschakelen.
  6. Selecteer of deselecteer de optie Automatisch, onder Woordafbreking. Klik op OK om op te slaan.
Documentation note.png Woordafbreking in- of uitschakelen voor het alineaopmaakprofiel Standaard beïnvloedt alle andere alineaopmaakprofielen die zijn gebaseerd op Standaard. Het is dan nog wel mogelijk om andere profielen individueel aan te passen zodat woordafbreking niet actief is; zo zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat u koppen niet wilt laten afbreken. Alle profielen die niet gebaseerd zijn op Standaard worden niet beïnvloed.

U kunt keuzes voor woordafbreking ook instellen via Extra > Opties > Taalinstellingen > Linguïstiek. In Opties, onderaan in het dialoogvenster, scrollt u naar beneden, waar u de instellingen voor woordafbreking terugvindt

Instellen van de opties voor woordafbreking.

Selecteer het item, en klik dan op de knop Bewerken in de sectie Opties om het minimale aantal tekens voor de woordafbreking, het minimale aantal tekens vóór een regeleinde, of het minimale aantal tekens ná een regeleinde te wijzigen.

Opties voor Woordafbreking, zoals ingesteld in het dialoogvenster Linguïstiek, zijn slechts effectief als Woordafbreking is ingeschakeld via de alineaopmaakprofielen.

Handmatige woordafbreking

Gebruik geen normaal afbreekstreepje, dat zichtbaar zal blijven zelfs als het woord niet langer aan het einde van de regel staat als u tekst toevoegt of verwijdert of de marges wijzigt of de grootte van het lettertype, om handmatig woorden af te breken. Gebruik, in plaats daarvan, een voorwaardelijk afbreekstreepje, dat alleen zichtbaar is indien het vereist is.

Klik waar u het afbreekstreepje wilt laten verschijnen en druk op Ctrl+afbreekstreepje om binnen een woord een voorwaardelijk afbreekstreepje in te voegen. Het woord zal op deze positie worden afgebroken als het aan het einde van de regel staat, zelfs als automatische woordafbreking voor deze alinea is uitgeschakeld.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages