Maken van een inhoudsopgave, index of bibliografie

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Met de functie inhoudsopgave van Writer kunt u een geautomatiseerde inhoudsopgave van de koppen in uw document maken. Voordat u begint moet u ervoor zorgen dat de hoofdstukken consequent opgemaakt zijn. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van het opmaakprofiel Kop 1 voor titels van hoofdstukken en de opmaakprofielen Kop 2 en Kop 3 voor ondertitels van hoofdstukken.

Hoewel inhoudsopgaven uitgebreid kunnen worden aangepast in Writer, zijn vaak de standaard instellingen alles wat u nodig heeft. Het snel maken van een inhoudsopgave is eenvoudig:

  1. Wanneer u uw document maakt, gebruik dan de volgende alinea-opmaakprofielen voor de verschillende niveaus van koppen (zoals koppen voor hoofdstuk en sectie): Kop 1, Kop 2 en Kop 3, enzovoort. Deze zullen worden weergegeven in de inhoudsopgave.
  2. Plaats de cursor waar u de inhoudsopgave wenst in te voegen.
  3. Selecteer Invoegen > Inhoudsopgave en registers > Inhoudsopgave en registers.
  4. Verander niets in dialoogvenster Index/inhoudsopgave invoegen. Klik op OK.

Als u tekst toevoegt of verwijdert (zodat koppen naar verschillende pagina's verschuiven) of wanneer u koppen toevoegt, verwijdert of wijzigt, dient u de inhoudsopgave bij te werken. Om dat te doen:

  1. Plaats de cursor in de inhoudsopgave.
  2. Klik met rechts en selecteer Index/inhoudsopgave bijwerken in het popup-menu.
Documentation note.png Kies Extra > Opties > OpenOffice.org Writer > Linguïstiek, en selecteer het keuzevak Inschakelen in de sectie Cursor in beveiligde gebieden, als u de cursor niet in de inhoudsopgave kunt plaatsen.

U kunt een bestaande inhoudsopgave op elk moment aanpassen. Klik met rechts op een willekeurige plaats in en selecteer Index/inhoudsopgave bewerken in het contextmenu. hoofdstuk 12 (Inhoudsopgaven, indexen en bibliografiën maken) van de Writergids beschrijft in detail alle aanpassingen die u kunt kiezen.

Maken van indexen en bibliografieën

Indexen en bibliografieën werken op een soortgelijke manier als inhoudsopgaven. hoofdstuk 12 (Inhoudsopgaven, indexen en bibliografiën maken) van de Writergids beschrijft het proces in detail.

In aanvulling op alfabetische indexen,zijn ook andere soorten indexen, toegevoegd aan Writer, deze omvatten indexen voor illustraties, tabellen en objecten, en u kunt zelfs een door de gebruiker gedefinieerde index maken. U wilt, bijvoorbeeld, een index die uitsluitend de wetenschappelijke namen van soorten, die zijn vermeld in de tekst, bevat en een aparte index die alleen de algemene naam van een soort vermeld. Voor het maken van sommige soorten indexen, moet u eerst ingebedde indexitems in uw Writer document maken.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages