Werken met documenten

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Hoofdstuk 1 (Kennismaken met OpenOffice.org) bevat instructies voor het starten van nieuwe documenten, het openen van bestaande documenten en het opslaan van documenten.

Hoofdstuk 3 (Sjablonen en opmaakprofielen gebruiken) behandelt het maken van een document vanuit een sjabloon.

Opslaan als Microsoft Word document

Als bestanden uit moet wisselen met gebruikers van Microsoft Word zou het kunnen zijn dat zij niet weten hoe zij .odt-bestanden moeten openen en opslaan. Microsoft Word 2007 met Service Pack 2 (SP2) kan dat doen. Gebruikers van Word 2007, 2003, XP en 2000 kunnen ook de gratis OpenDocument Format (ODF) plugin van Sun Microsystems downloaden en installeren.

Sommige gebruikers van Microsoft Word zullen niet in staat zijn om *.odt-bestanden te ontvangen of dat niet willen. (Misschien wil hun werkgever hen de plug-in niet laten installeren.) In dat geval kunt u een document opslaan als een Microsoft Word-bestand.

  1. Belangrijk - Sla eerst uw document op in de bestandsindeling die wordt gebruikt door OOo Writer (.odt). Doet u dat niet, dan verschijnen de wijzigingen die u maakte sinds u het de laatste keer opende alleen in de Microsoft Word versie van het document.
  2. Kies dan Bestand > Opslaan als.
  3. Selecteer, in het dialoogvenster Opslaan als, in het openklap menu Bestandstype (of Opslaan als type), het type Word-indeling waarin u wilt opslaan.
  4. Kies Opslaan.

Vanaf dit moment zullen alle wijzigingen die u maakt in het document alleen nog worden opgeslagen in het Microsoft Word-document. U heeft immers de bestandsnaam en -type van uw document gewijzigd. Indien u weer wilt werken met de .odt-versie van uw document, moet u die opnieuw openen.

Tip.png Ga naar Extra > Opties... > Laden/Opslaan om OOo-documenten standaard in de indeling van Microsoft Word op te slaan. Zie Opties kiezen voor het laden en opslaan van documenten.


Een bestand opslaan in de indeling van Microsoft Word
Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages