Velden, standaardbrieven, hoofddocumenten en formulieren

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Velden gebruiken

Velden zijn bijzonder handige mogelijkheden van Writer. Zij worden gebruikt voor gegevens die in een document wijzigen (zoals de huidige datum of het totale aantal pagina's) en voor het invoegen van documenteigenschappen zoals de titel, naam van de auteur en de datum van de laatste keer dat het document bijgewerkt werd. Velden zijn de basis voor kruisverwijzingen; automatische nummering van afbeeldingen, tabellen, koppen, en andere elementen; en een breed scala van andere functies—teveel om hier op te noemen. Bekijk hoofdstuk 14 (Werken met velden) in de Writergids voor de details.

Standaardbrieven gebruiken

Writer biedt zeer handige functies voor het maken en afdrukken van:

  • Meerdere kopieën van een document om naar een lijst van verschillende ontvangers te verzenden (standaardbrieven)
  • Adresetiketten
  • Enveloppen

Al deze voorzieningen, hoewel verschillend van toepassing, zijn opgebouwd rond het concept van een geregistreerde gegevensbron (een werkblad of database met de naam, het adres en andere informatie), waaruit de variabele gegevens worden gehaald, die nodig zijn voor hun functie.

Hoofdstuk 11 (Standaardbrieven gebruiken) in de Writergids beschrijft het proces.

Hoofddocumenten gebruiken

Hoofddocumenten worden doorgaans gebruikt voor het produceren van lange documenten, zoals een boek, een proefschrift of een lang verslag; of wanneer verschillende mensen verschillende hoofdstukken of andere delen van het volledige document schrijven, zodat geen bestanden gedeeld hoeven te worden. Een hoofddocument bundelt afzonderlijke stukken tekst in een groter document, en verenigt de opmaak, inhoudsopgave, bibliografie, index en andere tabellen of lijsten.

Ja, hoofddocumenten werken in Writer. Zolang u er echter niet vertrouwd mee bent, denkt u misschien dat hoofddocumenten onbetrouwbaar of moeilijk te gebruiken zijn. Zie hoofdstuk 13 (Werken met hoofddocumenten) in de Writergids.

Invulformulieren maken

Een standaard tekstdocument geeft informatie weer: zoals bijvoorbeeld een brief, rapport of brochure. Gewoonlijk kan de lezer alles of niets bewerken. Een formulier heeft delen, die niet kunnen worden bewerkt, en andere onderdelen die zo zijn ontworpen dat de lezer wijzigingen kan aanbrengen. Een vragenlijst, bijvoorbeeld, heeft een inleiding en vragen (die niet veranderen) en ruimten voor de lezer om de antwoorden in te vullen.

Formulieren worden op drie manieren gebruikt:

  • Als u een eenvoudig document dat de ontvanger moet voltooien, zoals een vragenlijst verstuurd naar een groep mensen die deze invullen en terugsturen.
  • Om te koppelen met een database of gegevensbron en de gebruiker zo de mogelijkheid te geven om gegevens in te voeren. Iemand die bestellingen opneemt kan de informatie voor elke bestelling in een database invoegen met behulp van een formulier.
  • Om informatie in een database of gegevensbron te tonen. Een bibliothecaris zou informatie over boeken kunnen oproepen.

Writer biedt verschillende manieren om informatie in een formulier in te vullen, inclusief keuzevakken, radioknoppen, tekstvakken, keuzelijsten en draaiknoppen. Ziee hoofdstuk 15 (Formulieren in Writer gebruiken) in de Writergids.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages