Notities en afbeeldingen toevoegen aan een document

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Notities toevoegen aan een document

Auteurs en redacteuren gebruiken vaak notities (eerder “opmerkingen” genoemd) om ideeën uit te wisselen, suggesties te vragen, of om items te markeren die aandacht behoeven.

Plaats de cursor in de tekst en selecteer Invoegen > Notitie of druk op Ctrl+Alt+N om een notitie in de tekst in te voegen. Het ankerpunt van de notitie is door een stippellijn verbonden aan een vak aan de rechterkant van de pagina waar u de tekst van de notitie kunt typen. OOo voegt automatisch de naam of initialen van de auteur en een tijdstempel onderaan de notitie toe. Hieronder staat een voorbeeld van de tekst met notities van twee verschillende auteurs.

Voorbeeld van notities

Selecteer Extra > Opties > OpenOffice.org > Gebruikersgegevens voor het ingeven van de naam die u wilt laten zien in het veld Auteur van de notitie, of om deze te veranderen.

Als meer dan één persoon het document bewerkt, krijgt elke auteur automatisch een andere achtergrondkleur toegewezen.

Klikken met rechts op een notitie, laat een menu verschijnen waarin u de huidige notitie, of alle notities van dezelfde auteur, of alle notities in het document kunt verwijderen. Vanuit dit menu kunt u ook fundamentele opmaak aan de tekst van de notitie toepassen. U kunt ook het lettertype, de grootte en de uitlijning vanuit het hoofdmenu wijzigen.

Open de Navigator (F5), breidt het gedeelte Notities uit, en klik op de notitie tekst om de cursor te verplaatsen naar het ankerpunt van de notitie in het document om van de ene notitie naar de andere te navigeren. Klik met de rechtermuisknop op de notitie om deze snel te bewerken of te verwijderen.

U kunt ook tussen de notities navigeren met behulp van het toetsenbord. Gebruik Ctrl+Alt+Page Down om naar de volgende notitie te gaan en Ctrl+Alt+Page Up om naar de vorige notitie te gaan.

Werken met afbeeldingen

Afbeeldingen in Writer bestaan uit drie basistypen:

  • Afbeeldingsbestanden, inclusief foto's, tekeningen, gescande afbeeldingen, en andere
  • Diagrammen die zijn gemaakt met de tekengereedschappen van OOo
  • Diagrammen die zijn gemaakt met behulp van de mogelijkheid Diagram van OOo.

Zie hoofdstuk 11 (Afbeeldingen, de Galerij en Fontwork) in dit boek en hoofdstuk 8 (Werken met afbeeldingen) in de Writergids.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages