Werkbladen opslaan

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | OOo3 User Guides‎ | Getting Started
Revision as of 12:09, 7 July 2018 by Sancho (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Werkbladen kunnen op drie manieren worden opgeslagen en die worden hieronder opgesomd. U kunt een bestand ook opslaan als een CSV-bestand.

Vanaf de Menubalk

Kies Bestand > Opslaan (of Alles opslaan of Opslaan als).

Vanaf de Werkbalk

Klik op de knop Opslaan Save-icon.jpg op de Functiebalk. Als het bestand al werd opgeslagen en er werden geen aanvullende wijzigingen gemaakt, is deze knop niet actief en dus niet aan te klikken.

Met het toetsenbord

Gebruik de toetsencombinatie Ctrl+S.

Als het werkblad niet eerder werd opgeslagen, dan zal elk van deze acties het dialoogvenster Opslaan als openen. Hier kunt u de naam voor het werkblad en de locatie, waar het moet worden opgeslagen, opgeven.

Documentation note.png Als het werkblad al eerder werd opgeslagen, dan zal opslaan de bestaande kopie overschrijven zonder het dialoogvenster Opslaan als te openen. Als u het werkblad op een andere locatie of onder een andere naam wilt opslaan, selecteer dan Bestand > Opslaan als.

Opslaan als CSV-bestand

Een werkblad opslaan als een bestand met komma-gescheiden waarden (CSV-bestand):

  1. Kies Bestand > Opslaan als.
  2. Typ een naam voor het bestand in het vak Bestandsnaam.
  3. Selecteer Tekst CSV uit de lijst bestandstype en klik op Opslaan. U zou onderstaand berichtenvenster kunnen zien. Klik op Huidig formaat behouden.
Keuzevenster bij Opslaan als CSV-bestand
  1. Selecteer, in het dialoogvenster Exporteren van tekstbestanden (hieronder), de opties die u wilt gebruiken en klik dan op OK.


Opties kiezen bij het exporteren naar Tekst CSV
Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages