Gegevensinvoer versnellen

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Gegevens in een werkblad invoeren kan zeer arbeidsintensief zijn, maar Calc heeft verschillende gereedschappen om het vervelende van de invoer te verminderen.

De meest eenvoudige mogelijkheid is: de inhoud van een cel, met de muis, naar een andere cel te slepen en daar neer te zetten. Calc heeft echter ook verschillende andere gereedschappen om invoer te automatiseren, speciaal voor herhalende gegevens. Zij omvatten onder andere het gereedschap Vullen, selectielijsten en de mogelijkheid om informatie in meerdere bladen van hetzelfde document in te voeren.

Gereedschap Vullen gebruiken voor cellen

De opdracht Vullen is, in zijn eenvoudigste vorm, een manier om bestaande inhoud te dupliceren. Start door de te kopiëren cel te selecteren, sleep dan de muis in de gewenste richting (of houd de Shift-toets ingedrukt en klik op de laatste cel die u wilt vullen), en kies dan Bewerken > Vullen en de richting waarin u wilt kopiëren: Omhoog, Omlaag, Links of Rechts.

Documentation caution.png Keuzes die niet beschikbaar zijn, worden grijs weergegeven maar u kunt nog steeds de tegengestelde richting kiezen wat er toe zou kunnen leiden dat u per ongeluk cellen overschrijft.
Tip.png Een snellere manier om cellen te vullen is door het “handvat” te grijpen in de rechter benedenhoek van de cel en daaraan te slepen in de richting die u wilt vullen.


Gereedschap Vullen gebruiken

Een vulreeks gebruiken

Een meer complex gebruik van de opdracht Vullen is om een reeks te gebruiken om te vullen. De standaardlijsten zijn de volledige en afgekorte namen van de dagen van de week en de maanden van het jaar, maar u kunt ook uw eigen lijsten maken.

Selecteer de cellen die moeten worden gevuld, kies Bewerken > Vullen > Reeks om een vulreeks aan het werkblad toe te voegen. Selecteer, in het dialoogvenster Reeksen invullen, Automatisch invullen als het Reekstype, en voer als de Beginwaarde een item in van een willekeurige gedefinieerde reeks. In de geselecteerde cellen worden dan de andere items van die lijst in volgorde ingevuld, herhalend vanaf het begin van de lijst als zij het einde van de lijst bereiken.

Specificeren van het begin van een vulreeks
Resultaat van de selectie van de vulreeks zoals boven weergegeven

U kunt ook Bewerken > Vullen > Reeks gebruiken om een eenmalige vulreeks voor getallen te maken door de waarden voor begin, einde en stap in te voeren. Als u bijvoorbeeld de begin- en eindwaarden 1 en 7 invoert met een stap van 2, dan krijgt u de reeks 1, 3, 5, 7.

In al deze gevallen maakt de opdracht Vullen slechts een tijdelijke verbinding tussen de cellen. Als zij eenmaal zijn gevuld, hebben de cellen geen verdere verbinding met elkaar.

Een vulreeks definiëren

Ga naar Extra > Opties > OpenOffice.org Calc > Sorteerlijsten om een vulreeks te definiëren. Dit dialoogvenster geeft de vooraf gedefinieerde reeksen weer in het vak Lijsten aan de linkerzijde, en de inhoud van de geselecteerde regel in het vak Items.

Vooraf gedefinieerde sorteerlijsten

Klik op Nieuw. Het vak Items wordt leeg gemaakt. Typ de reeks voor de nieuwe lijst in het vak Items (één item per regel), en klik dan op Toevoegen.

Definiëren van een nieuwe sorteerlijst

Selectielijsten gebruiken

Selectielijsten zijn alleen beschikbaar voor tekst en zijn beperkt tot het gebruik van tekst die al is ingevoerd in dezelfde kolom.

Selecteer een blanco cel en druk op Ctrl+D om een selectielijst te gebruiken. Een openklaplijst verschijnt waarin de waarde van elke cel in dezelfde kolom staat die ofwel tenminste één karakter heeft of waarvan de opmaak als tekst is gedefinieerd. Klik op het item dat u wilt.

CalcSelectionList nl.png

Inhoud delen tussen werkbladen

U zou misschien dezelfde informatie in dezelfde cel op meerdere bladen willen delen, bijvoorbeeld standaardlijsten voor een groep personen of organisaties. In plaats van de lijst afzonderlijk op elk blad in te voeren, kunt u die in één keer in alle bladen invoeren. Selecteer, om dit te doen, alle bladen en voer dan de informatie in het huidige blad in.

Documentation caution.png Deze techniek overschrijft alle informatie die al in de cellen op de andere bladen staat—zonder enige waarschuwing. Zorg er daarom voor dat als u gereed bent, u er zeker van bent dat u niet alle tabs meer hebt geselecteerd, zodat elk blad bewerkt kan worden zonder dat dit effect heeft op de andere.

Celinhoud valideren

U wilt er zeker van zijn dat, indien u een werkblad maakt dat ook door anderen gebruikt wordt, zij gegevens invoeren die geldig of van toepassing zijn voor de cel. U kunt ook geldigheid in uw eigen werk inbrengen als een gids voor gegevensinvoer die complex is of slechts zelden voorkomt. Vulreeksen en selectielijsten kunnen sommige gegevenssoorten afhandelen, maar zij zijn beperkt door vooraf gedefinieerde informatie. Voor een meer algemeen geval kunt u een cel selecteren en Gegevens > Geldigheid gebruiken om het type celinhoud te definiëren dat in die cel ingevoerd kan worden. Een cel zou bijvoorbeeld een datum of een getal vereisen, waarbij geen alfabetische tekens of decimale plaatsen mogen worden gebruikt; of een cel mag niet leeg zijn. Afhankelijk van hoe de geldigheid is ingesteld kan het gereedschap ook het bereik van de inhoud die kan worden ingevoerd definiëren en hulpberichten geven die de regels voor de inhoud van die cel uitleggen en wat gebruikers moeten doen als zij geen geldige gegevens proberen in te voeren. U kunt ook de cel instellen zodat hij ongeldige invoer weigert, accepteert met een waarschuwing, of een macro start. Zie hoofdstuk 2 van de Calc-gids


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages