Records sorteren

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Sorteren schikt de zichtbare cellen op het werkblad. In Calc kunt u maximaal op drie criteria sorteren, waarbij de criteria na elkaar worden toegepast. Sorteren is handig als u zoekt naar een bepaald item en wordt nog krachtiger nadat u de gegevens hebt gefilterd.

In aanvulling daarop is sorteren vaak handig als u nieuwe informatie toevoegt. Bij een lange lijst is het vaak eenvoudiger om nieuwe informatie aan het einde van de lijst toe te voegen, in plaats van rijen in te voegen op de juiste plaatsen. Nadat u de informatie hebt toegevoegd, kunt u dan sorteren om het blad bij te werken.

U kunt sorteren door de te sorteren cellen te selecteren en dan Gegevens > Sorteren te kiezen.

Aanpassen van het sorteren van gegevens


De geselecteerde cellen kunnen op volgorde van informatie in maximaal drie kolommen of rijen in oplopende (A-Z, 1-9) of aflopende volgorde (Z-A, 9-1) worden gesorteerd.

U kunt de volgende opties selecteren op de tab Opties (hieronder):

Opties voor het sorteren van gegevens

Hoofdletters/kleine letters

Indien twee items voor de rest identiek zijn, wordt die met een hoofdletter boven die met de kleine letter, op dezelfde positie, geplaatst.

Bereik bevat kolomkoppen

Neemt de kolomkop niet op in de sortering.

Opmaak opnemen

De opmaak van een cel wordt verplaatst met zijn inhoud. Gebruik deze optie als opmaak wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende typen cellen.

Sorteerresultaten kopiëren naar

Stelt een werkbladadres in waarnaar de sorteerresultaten worden gekopieerd. Als een bereik wordt opgegeven dat niet het benodigde aantal cellen bevat, dan worden cellen toegevoegd. Als een bereik cellen bevat die al inhoud hebben, zal de sortering niet worden uitgevoerd.

Door gebruiker gedefinieerde sorteervolgorde

Selecteer dit vak en kies dan een van de gedefinieerde sorteervolgorden in Extra > Opties > Werkblad > Sorteerlijsten uit de openklaplijst.

Taal

Selecteer het woordenboek dat u wilt gebruiken voor uw document en afhankelijk van welk woordenboek u kiest kunnen er andere opties zijn om uit te kiezen.

Richting

Bepaalt of op rijen of op kolommen worden gesorteerd. De standaard is om op kolommen te sorteren, tenzij de geselecteerde cellen in één enkele kolom staan.


Documentation note.png Als u slechts enkele gegevens selecteert in uw werkblad zou u het volgende dialoogvenster kunnen zien. U kunt een 'bereik' kiezen door de selectie uit te breiden zodat die alle gegevens gaat bevatten of u kunt er voor kiezen om de momenteel geselecteerde informatie te gebruiken.
Een bereik kiezen voor het sorteren van gegevens
Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages