Calc weergeven

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


In-/uitzoomen gebruiken

Gebruik de functie In-/uitzoomen om de weergave te wijzigen om meer of minder cellen in het venster weer te geven. Voor meer over In- en uitzoomen, zie hoofdstuk 1 (Kennismaken met OOo).

Fixeren van rijen en kolommen

Fixeren zet een aantal rijen aan de bovenzijde van het werkblad vast of een aantal kolommen aan de linkerzijde van het werkblad, of beide. De gefixeerde kolommen en rijen blijven dan in beeld bij het schuiven binnen het blad.

De afbeelding hieronder geeft een aantal gefixeerde rijen en kolommen weer. De dikkere horizontale lijn tussen de rijen 3 en 14 en de dikkere verticale lijn tussen de kolommen C en H geven de gefixeerde gebieden aan. De rijen 4 tot en met 13 en de kolommen D tot en met G zijn van de pagina geschoven. Omdat de eerste drie rijen en kolommen op hun plaats zijn gefixeerd, worden zij behouden.

Gefixeerde rijen en kolommen

U kunt het fixeerpunt instellen op één rij, één kolom, of op zowel een rij als een kolom zoals in de afbeelding hierboven.

Eén enkele rij of kolom fixeren

 1. Klik op de kop voor de rij onder de rij die u wilt fixeren of van de kolom rechts van de kolom die u wilt fixeren.
 2. Selecteer Venster > Fixeren.

Een donkere lijn verschijnt, die aangeeft waar het fixeren is ingesteld.

Fixeren van een rij en een kolom

 1. Klik in de cel direct onder de rij die u wilt fixeren en direct rechts van de kolom die u wilt fixeren.
 2. Selecteer Venster > Fixeren.

Twee lijnen verschijnen op het scherm, een horizontale lijn boven deze cel en een verticale lijn links van deze cel. Als u nu over het scherm schuift, zal alles boven en links van deze lijnen in beeld blijven.

Fixeren opheffen

Selecteer Venster > Fixeren om het fixeren van rijen of kolommen op te heffen. Het vinkje voor Fixeren zal verdwijnen.

Het venster splitsen

Een andere manier om de weergave te wijzigen is door het splitsen van het venster—ook bekend als het splitsen van het scherm. Het scherm kan horizontaal of verticaal gesplitst worden, of beide. Dit stelt u in staat om tot vier gedeelten van het werkblad op één moment in beeld te hebben.

Waarom zou u dit willen doen? Ga er van uit dat u een groot werkblad hebt en dat één van de cellen een getal bevat dat wordt gebruikt door drie formules in andere cellen. Met behulp van de techniek van het splitsen van het scherm, kunt u de cel die het getal bevat in één gedeelte plaatsen en elk van de andere cellen met formules in de andere gedeelten. Dan kunt u het getal in de cel veranderen en zien hoe het elk van de formules beïnvloedt.

Voorbeeld Venster splitsen

Het scherm horizontaal splitsen

Scherm horizontaal splitsen:

 1. Plaats de muisaanwijzer in de verticale schuifbalk, aan de rechterzijde van het scherm en plaats het boven het kleine knopje bovenin met het zwarte pijltje.
 2. Split-horiz nl.png
  balk Scherm splitsen op de vertaicale schuifbalk

 3. Direct boven deze knop ziet u een dikke zwarte lijn (zie boven). Plaats de muisaanwijzer boven deze lijn en hij wijzigt naar een dubbelzijdige pijl (zie hieronder).
 4. balk

  SplitVerticalCalc.jpg
  Scherm splitsen op de verticale schuifbalk met cursor

 5. Houd de linker muisknop ingedrukt, versleep de muis en er verschijnt een zwarte lijn over het gehele blad. Sleep de muis naar beneden en de lijn volgt.
 6. Laat de muisknop los en het scherm splitst in twee weergaven, elk met zijn eigen verticale schuifbalk.

Merk op dat in de ‘Bèta’-en de ‘A0’-waarden in het bovenste gedeelte van het venster staan en andere berekeningen in het onderste gedeelte. U kunt onafhankelijk door de bovenste en onderste gedeelten schuiven. U kunt dus wijzigingen maken in de Bèta- en A0waarden en dan hun effecten op de berekeningen in het onderste gedeelte van het venster bekijken.

U kunt ook het venster, zoals hieronder beschreven, verticaal splitsen—met dezelfde resultaten, waarna u in staat bent om onafhankelijk door beide delen van het venster te scrollen. Met zowel een horizontale als een verticale splitsing hebt u vier onafhankelijke vensters om door te scrollen.

Het scherm verticaal splitsen

Scherm verticaal splitsen:

 1. Plaats de muisaanwijzer in de horizontale schuifbalk, aan de onderzijde van het scherm rechts een klein knopje met een zwart pijltje.
 2. balk Scherm splitsen op de horizontale schuifbalk
 3. Direct rechts van deze knop staat een dikke zwarte lijn. Plaats de muisaanwijzer boven deze lijn en hij wijzigt naar een dubbelzijdige pijl
 4. Houd de linker muisknop ingedrukt en er verschijnt een zwarte lijn over het gehele blad. Sleep de muis naar links en de lijn volgt.
 5. Laat de muisknop los en het scherm splitst in twee weergaven, elk met zijn eigen horizontale schuifbalk.
Documentation note.png Tegelijkerijd splitsen van het scherm horizontaal en verticaal geeft vier weergaven, elk et zijn eigen verticale en horizontale schuifbalken.

Gesplitste weergaven verwijderen

Gesplitste weergaven verwijderen:

 • Dubbelklik op elke splitsingslijn, of
 • Klik op de splitsingslijn en sleep die terug naar zijn plaats aan het einde van de schuifbalken, of
 • Selecteer Venster > Splitsen om alle splitsingslijnen in één keer te verwijderen.
Tip.png U kunt het scherm ook splitsen met een menuopdracht. Klik in de cel direct onder en direct rechts van waar u wilt splitsen, en kies Venster > Splitsen.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages