Navigeren binnen werkbladen

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Naar een bepaalde cel gaan

Met behulp van de muis

Plaats de muisaanwijzer boven de cel en klik.

Met behulp van een celverwijzing

Klik op de kleine omgekeerde zwarte driehoek net rechts van het vak Naam. De bestaande celverwijzing zal worden geaccentueerd. Typ de celverwijzing van de cel, waar u naartoe wilt gaan en druk op Enter. Of klik alleen in het vak Naam, gebruik de toets Backspace om de bestaande celverwijzing te verwijderen en typ de celverwijzing in die u wilt.

Met behulp van de Navigator

Klik op het pictogram van de Navigator Nav-icon.jpg op de werkbalk Standaard om de Navigator te openen, of druk op F5, of kies Bewerken > Navigator op de Menubalk. Typ de celverwijzing in de bovenste twee velden, genaamd Kolom en Rij en druk op Enter. In onderstaande afbeelding zou de Navigator de cel G28 selecteren.

Calc Navigator

Verplaatsen van cel naar cel

In het werkblad heeft één cel gewoonlijk een donkere zwarte rand. Deze zwarte rand geeft aan waar de focus is.

(Links) Eén geselecteerde cel en (rechts) een groep geselecteerde cellen

Met behulp van de muis

De focus verplaatsen met behulp van de muis: plaats eenvoudigweg de muisaanwijzer in de cel die de focus moet krijgen en klik met de linker muisknop. Dit wijzigt de focus naar de nieuwe cel. Deze methode is de meest handige als de twee cellen op grote afstand van elkaar liggen.

Met behulp van de toetsen Tab en Enter

  • Drukken op Enter of Shift+Enter verplaatst de focus respectievelijk één cel naar beneden of naar boven.
  • Drukken op Tab of Shift+Tab verplaatst de focus respectievelijk één cel naar rechts of links.

De Enter-toets aanpassen

U kunt de richting waarin de Enter-toets de focus verplaatst aanpassen door Extra > Opties > OpenOffice.org Calc > Algemeen te selecteren.

Het effect van de Enter-toets aanpassen

De vier keuzes voor de richting van de Enter-toets worden weergegeven aan de rechterzijde van de afbeelding hierboven. Afhankelijk van het gebruik van het bestand of het type van gegevens dat wordt ingevoerd, kunnen verschillende richtingen handig zijn.

De Enter-toets kan ook worden gebruikt om de bewerkingsmodus in of uit te schakelen. Gebruik de opties onder Invoerinstellingen om de instellingen voor de Enter-toets te wijzigen.

Met behulp van de pijltjestoetsen

Drukken op de pijltjestoetsen op het toetsenbord verplaatst de focus in de richting van de pijltjes.

Met behulp van Home, End, Page Up en Page Down

  • Home verplaatst de focus naar het begin van een rij.
  • End verplaatst de focus naar de meest rechts gelegen kolom die gegevens bevat.
  • Page Down verplaatst de weergave een volledig scherm naar beneden en Page Up verplaatst de weergave een volledig scherm naar boven.
  • Combinaties van Ctrl en Alt met Home, End, Page Down, Page Up en de pijltjestoetsen verplaatsen de focus van de huidige cel op andere manieren.
Tip.png Ingedrukt houden van Alt+pijltjestoets wijzigt de afmetingen van een cel.


Verplaatsen van blad naar blad

Elk blad in een werkblad is onafhankelijk van de andere hoewel zij met verwijzingen van het ene blad naar het andere kunnen worden gekoppeld. Er zijn drie manieren om tussen de verschillende bladen in een werkblad te navigeren.

Met behulp van het toetsenbord

Drukken op Ctrl+PgDn verplaatst één blad naar rechts en drukken op Ctrl+PgUp verplaatst één blad naar links.

Met behulp van de muis

Klikken op één van de Werkbladtabs aan de onderzijde van het werkblad selecteert dat blad.

Indien u veel bladen heeft, kunnen sommige van de werkbladtabs verborgen zijn achter de horizontale schuifbalk aan de onderzijde van het scherm. Als dat het geval is, dan kunnen de vier knoppen aan de linkerzijde van de werkbladtabs de tabs weer zichtbaar maken. De afbeelding hieronder laat zien hoe.

Pijlen werkbladtabs

Merk op dat de bladen hier niet in volgorde zijn genummerd. De bladnummering is arbitrair—u kunt een blad noemen zoals u wilt.

Documentation note.png De pijlen voor de werkbladtabs verschijnen alleen als er enkele werkbladtabs zijn die niet zichtbaar zijn. Anders zullen zij uitgegrijsd zijn.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages