Items selecteren in een werkblad of een werkbladdocument

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Cellen selecteren

Cellen kunnen worden geselecteerd in verschillende combinaties en hoeveelheden.

Enkele cel

Klik met links in de cel. Het resultaat zal er uitzien zoals aan de linkerzijde van deze afbeelding. U kunt uw selectie verifiëren door te kijken in het vak Naam.

Bereik van aaneengesloten cellen

Een celbereik kan worden geselecteerd met behulp van het toetsenbord of met de muis.

Een celbereik selecteren door het slepen van de muis:

 1. Klik in een cel.
 2. Druk op de linker muisknop en houd die ingedrukt.
 3. Verplaats de muis over het scherm.
 4. Als het gewenste blok met cellen is geselecteerd, laat dan de linker muisknop los.

Een celbereik selecteren zonder het slepen van de muis:

 1. Klik in de cel die een hoekpunt van het celbereik moet zijn.
 2. Verplaats de muis naar het tegenoverliggende hoekpunt van het celbereik.
 3. Houdt de Shift-toets ingedrukt en klik.

Een celbereik selecteren zonder de muis te gebruiken:

 1. Selecteer de cel die een hoekpunt van het celbereik zal zijn.
 2. Gebruik, met ingedrukte Shift-toets, de pijltjestoetsen om de rest van het bereik te selecteren.

Het resultaat van elk van deze methoden ziet er uit als de rechterkant van deze afbeelding.

Tip.png U kunt ook direct een celbereik selecteren met behulp van het vak Naam. Klik in het vak Naam zoals beschreven in Met behulp van een celverwijzing. Voer de celverwijzing in voor de cel in de linker bovenhoek, gevolgd door een dubbele punt (:) en dan de verwijzing voor de cel aan de rechter onderzijde om een celbereik te selecteren. U zou, bijvoorbeeld, A3:C6 moeten invoeren om het bereik dat van A3 naar C6 gaat te selecteren.


Celbereik van niet-aaneengesloten cellen

 1. Selecteer de cel of het celbereik met behulp van één van bovenstaande methoden.
 2. Verplaats de muisaanwijzer naar het begin van het volgende bereik of naar een enkele cel.
 3. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik of klik-en-sleep om een bereik te selecteren.
 4. Herhaal indien nodig.

Selecteren van kolommen en rijen

Gehele kolommen en rijen kunnen in OOo heel snel geselecteerd worden.

Enkele kolom of rij

Klik op de kolomletter (zie deze afbeelding).

Klik op het rijnummer om één enkele rij te selecteren.

Meerdere kolommen of rijen

Meerdere kolommen of rijen selecteren die aaneengesloten zijn:

 1. Klik op de eerste kolom of rij in de groep.
 2. Houd de Shift-toets ingedrukt.
 3. Klik op de laatste kolom of rij in de groep.

Meerdere kolommen of rijen selecteren die niet aaneengesloten zijn:

 1. Klik op de eerste kolom of rij in de groep.
 2. Houd de Ctrl-toets ingedrukt.
 3. Klik op alle kolommen of rijen die u wenst te selecteren, terwijl de Ctrl-toets is ingedrukt.

Gehele blad

Klik op het kleine vak tussen de kolomkop A en de rijkop 1 om het gehele blad te selecteren.

vak Alles selecteren

U kunt ook op Ctrl+A drukken om het gehele blad te selecteren.

Bladen selecteren

U kunt één of meerdere bladen selecteren. Het kan zijn voordelen hebben om soms meerdere bladen te selecteren als u tegelijkertijd wijzigingen wilt maken op meerdere bladen.

Enkel blad

Klik op de werkbladtab voor het blad dat u wilt selecteren. De actieve werkbladtab wordt wit.

Meerdere aaneengesloten bladen

Meerdere opeenvolgende bladen selecteren:

 1. Klik op de werkbladtab voor het eerste blad.
 2. Plaats de muisaanwijzer boven de laatste werkbladtab.
 3. Houd de Shift-toets ingedrukt en klik op de werkbladtab.

Alle werkbladtabs tussen deze twee bladen zullen wit worden. Elke actie die u nu uitvoert zal van invloed zijn op alle geaccentueerde bladen.

Meerdere niet aaneengesloten bladen

Meerdere niet aaneengesloten bladen selecteren:

 1. Klik op de werkbladtab voor het eerste blad.
 2. Plaats de muisaanwijzer boven de tweede werkbladtab.
 3. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en klik op de werkbladtab.
 4. Herhaal indien nodig.

De geselecteerde tabs zullen wit worden. Elke actie die u nu uitvoert zal van invloed zijn op alle geaccentueerde bladen.

Alle bladen

Klik met rechts op een willekeurige werkbladtab en selecteer Alle bladen selecteren uit het pop-upmenu.

Werken met kolommen en rijen

Kolommen en rijen invoegen

Kolommen en rijen kunnen op verschillende manieren en in diverse aantallen ingevoegd worden.

Enkele kolom of rij

Een enkele kolom of rij kan worden ingevoegd met het menu Invoegen:

 1. Selecteer de kolom of rij waar u de nieuwe kolom of rij wilt invoegen.
 2. Selecteer Invoegen > Kolommen of Invoegen > Rijen.
Documentation note.png Als u één nieuwe enkele kolom invoegt, wordt die ingevoegd aan de linkerkant van de geaccentueerde kolom. Als u één nieuwe enkele rij invoegt, wordt die ingevoegd boven de geaccentueerde rij.

Eén enkele kolom of rij kan ook worden ingevoegd met behulp van de muis:

 1. Selecteer de kolom of rij waar u de nieuwe kolom of rij wilt invoegen.
 2. Klik met rechts op de kop.
 3. Selecteer Rijen invoegen of Kolommen invoegen.

Meerdere kolommen of rijen

Meerdere kolommen of rijen kunnen tegelijkertijd worden ingevoegd in plaats van één voor één.

 1. Selecteer het gewenste aantal kolommen of rijen door de linker muisknop ingedrukt te houden op de eerste kop en dan te slepen over het gewenste aantal koppen.
 2. Ga door zoals hierboven vermeld voor het invoegen van één enkele kolom of rij.

Kolommen en rijen verwijderen

Kolommen en rijen kunnen individueel of in groepen verwijderd worden.

Enkele kolom of rij

Eén enkele kolom of rij kan alleen worden verwijderd met de muis:

 1. Selecteer de kolom of rij die moet worden verwijderd.
 2. Klik met rechts op de kolom- of rijkop.
 3. Selecteer Kolommen verwijderen of Rijen verwijderen uit het pop-upmenu.

Meerdere kolommen of rijen

Meerdere kolommen of rijen kunnen tegelijkertijd worden verwijderd in plaats van één voor één.

 1. Selecteer het gewenste aantal kolommen of rijen door de linker muisknop ingedrukt te houden op de eerste kop en dan te slepen over het gewenste aantal koppen.
 2. Ga door zoals hierboven vermeld voor het verwijderen van één enkele kolom of rij.
Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages