Gegevens invoeren met het toetsenbord

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


De meeste gegevens kunnen in Calc worden ingevoerd met het toetsenbord.

Getallen invoeren

Klik in de cel en typ het getal in met behulp van de numerieke toetsen of op het hoofd toetsenbord.

Typ of een minteken (–) vóór of omsluit het getal met haakjes, zoals dit: (1234) om een negatief getal in te voeren.

Standaard worden getallen rechts uitgelijnd en voor negatieve getallen staat een minteken.

Tekst invoeren

Klik in de cel en typ de tekst. Tekst wordt standaard links uitgelijnd.

Getallen invoeren als tekst

Als een getal wordt ingevoerd in de opmaak 01481, zal Calc de eerste 0 weglaten. (Uitzondering: zie de Tip hieronder). Typ een apostrof vóór het getal, zoals dit: '01481 om de voorloopnul te behouden, bijvoorbeeld voor kengetallen van telefoonnummers.

De gegevens worden nu als tekst beschouwd door Calc. Formules en functies zullen het item als elk ander tekstitem behandelen, hetgeen er toe leidt dat het als een nul wordt beschouwd in een formule, en wordt genegeerd in een functie.

Tip.png Getallen kunnen als eerste teken een nul hebben en beschouwd worden als getallen (in tegenstelling tot tekst) als de cel juist is opgemaakt. Klik met rechts op de cel en kies Cellen opmaken > Getallen. Pas de instelling voor voorloopnullen aan om voorloopnullen aan getallen toe te voegen.


Documentation note.png Bij het gebruiken van een apostrof om een voorloopnul weer te laten geven, is de apostrof niet zichtbaar in de cel nadat op de Enter-toets is gedrukt—als de apostrof een gewone apostrof is (geen apostrof als “typografisch aanhalingsteken” ). Als “typografisch aanhalingsteken” is geselecteerd voor apostrofs, blijft de apostrof zichtbaar in de cel.

Gebruik Extra > AutoCorrectie > Typografische aanhalingstekens om het type apostrof te kiezen. De selectie van het type apostrof heeft effect op zowel Calc als Writer.

Documentation caution.png Als een getal is opgemaakt als tekst moet u er voor opletten dat de cel die het getal bevat niet wordt opgenomen in een formule omdat Calc de waarde zal negeren.

Datums en tijden invoeren

Selecteer de cel en typ de datum of tijd. U kunt de datumelementen scheiden met een schuine streep (/) of een afbreekstreepje (–) of tekst gebruiken zoals 10 okt 08. Calc herkent verschillende datumnotaties. U kunt afzonderlijke tijdelementen scheiden met dubbele punten, zoals 10:43:45.

Automatische wijzigingen uitschakelen

Calc past automatisch veel wijzigingen toe tijdens de invoer van gegevens, tenzij u die wijzigingen uitschakelt. U kunt de automatische wijzigingen direct ongedaan maken met Ctrl+Z.

Wijzigingen van AutoCorrectie

Automatische correctie van typfouten, vervangen van rechte aanhalingstekens door gekrulde (aangepaste) aanhalingstekens en inhoud van een cel beginnen met een hoofdletter worden beheerd door Extra > Opties voor AutoCorrectie.

Ga naar de tabs Typografische aanhalingstekens, Opties of Vervangen om één van de mogelijkheden die u niet wilt uit te schakelen. Op de tab Vervangen kunt u niet-gewenste paren van woorden verwijderen en nieuwe toevoegen indien gewenst.

AutoInvoer

Calc stelt tijdens het typen in een cel automatisch invoer voor voor overeenkomende invoergegevens die in dezelfde kolom wordt gevonden. Plaats een vinkje voor Extra > Celinhoud > AutoInvoer of verwijder het om AutoInvoer in of uit te schakelen.

Automatische conversie van datums

Calc wijzigt automatisch sommige invoer naar datums. Typ een apostrof vóór een item om er voor te zorgen dat een item dat er als een datum uitziet, als tekst wordt geïnterpreteerd. De apostrof wordt niet in de cel weergegeven.

Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages