Werken met werkbladen

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Net zoals alle andere elementen van Calc kunnen werkbladen worden ingevoegd, verwijderd en hernoemd.

Nieuwe werkbladen invoegen

Er zijn vele manieren om een nieuw blad in te voegen. De eerste stap voor alle methoden is het selecteren van de bladen waarnaast het nieuwe blad zal worden ingevoegd. Daarna kan één van de volgende opties worden gebruikt.

  • Klik op het menu Invoegen en selecteer Werkblad, of
  • Klik met rechts op de werkbladtab en selecteer Blad invoegen, of
  • Klik in een lege ruimte aan het einde van de regel met werkbladtabs.
Een nieuw blad maken

Elke methode zal het dialoogvenster Blad invoegen openen. Hier kunt u selecteren of het nieuwe blad vóór of na het geselecteerde blad moet komen en hoeveel bladen u wilt invoegen. Als u slechts één blad invoegt, hebt u de mogelijkheid om het blad een naam te geven.

dialoogvenster Blad invoegen

Bladen verwijderen

Bladen kunnen individueel of in groepen worden verwijderd.

Eén enkel blad

Rechtsklik op de tab van het blad dat u wilt verwijderen en selecteer Blad verwijderen uit het pop-upmenu of kies Bewerken > Blad > Verwijderen vanaf de menubalk.

Meerdere bladen

Selecteer ze zoals al eerder beschreven en, óf klik met rechts op één van de tabs en selecteer Blad verwijderen uit het pop-upmenu, óf klik op Bewerken > Blad > Verwijderen in de Menubalk om meerdere bladen te verwijderen.

Bladen hernoemen

De standaard naam voor het nieuwe blad is “BladX”, waar X een getal is. Waar dit zal werken voor een klein werkbladdocument met slechts een paar bladen, zal dat vervelend worden als er veel bladen zijn.

Een blad een meer betekenisvolle naam geven kan door:

  • De naam in het naamvak in te voeren als u het blad maakt, of
  • Klik met rechts op een werkbladtab en kies Bladnaam wijzigen uit het pop-upmenu en de bestaande naam door een betere te vervangen.
Documentation note.png Bladnamen moeten beginnen met een letter of een nummer; andere tekens, inclusief spaties zijn niet toegestaan. Afgezien van het eerste teken van de bladnaam zijn letters, getallen, spaties en het onderstrepingsteken de tekens die zijn toegestaan. Proberen om een blad te hernoemen met een ongeldige naam zal een foutbericht produceren.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages