Gegevens bewerken

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Het bewerken van gegevens gebeurt op nagenoeg dezelfde manier als bij het invoeren. De eerste stap is de cel te selecteren die de gegevens bevat die moeten worden bewerkt.

Gegevens uit een cel verwijderen

Gegevens kunnen op verschillende manieren uit een cel worden verwijderd (gewist).

Alleen gegevens verwijderen

Alleen de gegevens kunnen uit een cel worden verwijderd, zonder enige opmaak van de cel te verwijderen. Klik in de cel om die te selecteren en druk dan op de toets Backspace.

Gegevens en opmaak verwijderen

De gegevens en de opmaak kunnen tegelijkertijd uit een cel worden verwijderd. Druk op de toets Delete (of klik met rechts en kies Inhoud verwijderen, of gebruik Bewerken > Inhoud verwijderen) om het dialoogvenster Inhoud verwijderen te openen. Vanuit dit dialoogvenster kunnen de verschillende aspecten van de cel worden verwijderd. Vink Alles verwijderen aan om alles uit de cel te verwijderen (inhoud en opmaak).

dialoogvenster Inhoud verwijderen

Alle gegevens in een cel vervangen

Typ eenvoudigweg over de oude gegevens heen om gegevens te verwijderen en nieuwe in te voeren. De nieuwe gegevens zullen de originele opmaak behouden.

Delen van de gegevens in een cel vervangen

Soms is het nodig om de inhoud van een cel te wijzigen zonder alle inhoud te verwijderen, bijvoorbeeld als de zin “Zie Dick rennen” in een cel staat en zij moet worden gewijzigd naar “Zie Dick hard rennen.” Het is vaak handiger om dit te doen zonder eerst de oude celinhoud te verwijderen.

Het proces is hetzelfde als dat wat hierboven beschreven is, maar u moet eerst de cursor in de cel plaatsen. U kunt dit op twee manieren doen.

Met behulp van het toetsenbord

Druk, na het selecteren van de cel, op de toets F2 en de cursor wordt aan het einde van de inhoud van de cel geplaatst. Gebruik dan de pijltjestoetsen om de cursor door de tekst in de cel te verplaatsen.

Met behulp van de muis

De muis gebruiken: ofwel, dubbelklik op de cel om die te selecteren en plaats de cursor op de plaats waar u de tekst wilt wijzigen, ofwel klik éénmaal om de cel te selecteren en klik dan in de invoerregel (boven de kolomkoppen) om daar de gegevens te bewerken.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages