Werkbladen opmaken met onderwerpen (thema's) en Voorwaardelijke opmaak

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | OOo3 User Guides‎ | Getting Started
Revision as of 16:34, 31 May 2010 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Calc bevat een vooraf gedefinieerde verzameling opmaak voor onderwerpen (thema's) die u kunt toepassen op uw werkbladen.

Het is niet mogelijk om onderwerpen (thema's) aan Calc toe te voegen en zij kunnen niet worden aangepast. U kunt echter hun opmaakprofielen aanpassen nadat u ze hebt toegepast op uw werkblad.

Een onderwerp toepassen op een werkblad:

  1. Klik op het pictogram Onderwerpen kiezen op de werkbalk Werktuigen. Als deze werkbalk niet zichtbaar is, kunt u die weergeven met behulp van Beeld > Werkbalken > Werktuigen. Het dialoogvenster Themaselectie verschijnt. Dit dialoogvenster somt de beschikbare onderwerpen voor het gehele werkblad op, en het venster Stijlen en opmaak somt de aangepaste opmaakprofielen voor specifieke cellen op.
  2. ToolsToolbarCalc nl.png

  3. Selecteer, in het dialoogvenster Themaselectie, het onderwerp dat u op het werkblad wilt toepassen. Zodra u een onderwerp kiest worden sommige van de eigenschappen van de aangepaste opmaakprofielen toegepast op het geopende werkblad en zullen direct zichtbaar zijn.
  4. Klik op OK.

Voorwaardelijke opmaak gebruiken

U kunt celopmaak zo instellen dat die wijzigt, afhankelijk van de voorwaarden die u opgeeft. In een tabel met getallen kunt u bijvoorbeeld alle waarden die boven het gemiddelde liggen weergeven in groen en alle die onder het gemiddelde liggen in rood. Voorwaardelijke opmaak is afhankelijk van het gebruik van opmaakprofielen en de mogelijkheid Automatisch berekenen (Extra > Celinhoud > Automatisch berekenen) moet zijn ingeschakeld. Zie hoofdstuk 2 in de Calc-gids voor de details.

Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages