Functies voor Calc - gesorteerd per categorie

From Apache OpenOffice Wiki
< NL‎ | Documentation‎ | How Tos
Revision as of 17:49, 7 December 2009 by DiGro (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Deze pagina's zijn volledig herschreven vanuit de Functiehelp voor Calc, met koppelingen naar andere relevante onderwerpen. Het doel is om meer details en ondersteuning te bieden dan de Help-pagina's voor andere grote werkbladen.

U kunt

  • direct naar de functies navigeren vanaf deze pagina, of
  • een functie-categorie selecteren, om een éénregelige beschrijving te vinden van elke functie en verklarende notities over de categorie, of
  • een lijst bekijken van Functies voor Calc - alfabetisch gesorteerd


Matrixfuncties

De matrixfuncties werken met gehele gegevenstabellen en geven die ook terug.
· DETERMINANT.MAT, EENHEIDSMAT, GROEI, INTERVAL, INVERSEMAT, LIJNSCH, LOGSCH, PRODUCTMAT, SOMPRODUCT, SOM.X2MINY2, SOM.XMINY.2, SOM.X2PLUSY2, TRANSPONEREN, TREND

Functies voor Complexe getallen

De functies voor complexe getallen werken op (rekenkundige) complexe getallen zoals 2 + 3i.
· COMPLEX, C.ABS, C.IM.DEEL, C.MACHT, C.ARGUMENT, C.COS, C.QUOTIENT, C.EXP, C.TOEGEVOEGD, C.LN, C.LOG10, C.LOG2, C.PRODUCT, C.REEEL.DEEL, C.SIN, C.VERSCHIL, C.SOM, C.WORTEL

Database-functies

De database-functies worden gebruikt om informatie uit Calc te halen, waarbij de gegevens in rijen georganiseerd zijn.
· DBAANTAL, DBAANTALC, DBLEZEN, DBMAX, DBMIN, DBGEMIDDELDE, DBPRODUCT, DBSTDEV, DBSTDEVP, DBSOM, DBVAR, DBVARP

Datum- & tijdfuncties

De Datum- & tijdfuncties worden gebruikt om datums en tijden te bewerken.
· VANDAAG, NU, JAAR, MAAND, DAG, WEEKDAG, UUR, MINUUT, SECONDE, DATUM, DATUMWAARDE, TIJD, TIJDWAARDE, LAATSTE.DAG, ZELFDE.DAG, WERKDAG, NETTO.WERKDAGEN, DAGEN, DAGEN360, DAGENINMAAND, DAGENINJAAR, WEKEN, WEKENINJAAR, WEEKNUMMER, WEEKNUMMER_ADD, MAANDEN, JAREN, ISSCHRIKKELJAAR, EERSTEPAASDAG, JAAR.DEEL

Financiële functies

De financiële functies verschaffen algemeen zakelijke berekeningen.
· AMORDEGRC, AMORLINC, DB, DDB, LIN.AFSCHR, SYD, VDB
· CUM.RENTE, CUM.RENTE_ADD, CUM.HOOFDSOM, CUM.HOOFDSOM_ADD, TW, TOEK.WAARDE2, IBET, IR, ISPMT, QIR, APER, NHW, RMB, PBET, HW, RENTE, ZGZ, IR.SCHEMA, NHW2
· SAMENG.RENTE, SAMENG.RENTE.V, DISCONTO, DUUR, DUUR_ADD, EFFECT.RENTE, EFFECT.RENTE_ADD, RENTEPERCENTAGE, AANG.DUUR, NOMINALE.RENTE, NOMINALE.RENTE_ADD, AFW.ET.PRIJS, AFW.ET.REND, AFW.LT.PRIJS, AFW.LT.REND, PRIJS.NOM, PRIJS.DISCONTO, PRIJS.VERVALDAG, OPBRENGST, SCHATKIST.OBL, SCHATK.PRIJS, SCHATK.REND, RENDEMENT, REND.DISCONTO, REND.VERVAL
· COUP.DAGEN.BB, COUP.DAGEN, COUP.DAGEN.VV, COUP.DATUM.NB, COUP.AANTAL, COUP.DATUM.VB
· BEDRAG.DE, BEDRAG.BR

Informatie-functies

De informatie-functies geven informatie weer over cellen, zoals of zij tekst of een formule bevatten, etc.
· CEL, HUIDIG, FORMULE, ISLEEG, ISFOUT2, ISFOUT, IS.EVEN, IS.EVEN_ADD, ISFORMULE, ISLOGISCH, ISNB, ISGEENTEKST, ISGETAL, IS.ONEVEN, IS.ONEVEN_ADD, ISVERWIJZING, ISTEKST, N, NB, TYPE

Logische functies

De logische functies maken beslissingen op basis van Booleaanse logica mogelijk.
· EN, ONWAAR, ALS, NIET, OF, WAAR

Wiskundige functies

De wiskundige functies bevatten trigonometrische, hyperbolische, logarithmische en som-functies.
· COS, SIN, TAN, COT, BOOGCOS, BOOGCOT, BOOGSIN, BOOGTAN, BOOGTAN2, GRADEN, RADIALEN, PI
· COSH, SINH, TANH, COTH, BOOGCOSH, BOOGCOTH, BOOGSINH, BOOGTANH
· GEHEEL, AFRONDEN, AFRONDEN.NAAR.BENEDEN, AFRONDEN.NAAR.BOVEN, AFRONDEN.BOVEN, AFRONDEN.BENEDEN, EVEN, ONEVEN, AFRONDEN.N.VEELVOUD, GEH.GET., QUOTIËNT, REST
· EXP, MACHT, LOG, LN, LOG10
· ABS, COMBINATIES, COMBINATIES2, CONVERTEREN, CONVERTEREN_ADD, AANTAL.LEGE.CELLEN, AANTAL.ALS, DELTA, FOUTFUNCTIE, FOUT.COMPLEMENT, FACULTEIT, DUBBELE.FACULTEIT, GGD, GGD_ADD, GROTER.DAN, IS.EVEN, IS.ONEVEN, KGV, KGV_ADD, MULTINOMIAAL, PRODUCT, ASELECT, ASELECTTUSSEN, SOM.MACHTREEKS, POS.NEG, WORTEL, WORTEL.PI, SUBTOTAAL, SOM, SOM.ALS, KWADRATENSOM
· BESSEL.I, BESSEL.J, BESSEL.K, BESSEL.Y

Functies voor converteren van getallen

De functies voor conversie van getallen converteren de weergave van getallen.
· BIN.N.DEC, BIN.N.HEX, BIN.N.OCT, DEC.N.BIN, DEC.N.HEX, DEC.N.OCT, HEX.N.BIN, HEX.N.DEC, HEX.N.OCT, OCT.N.BIN, OCT.N.DEC, OCT.N.HEX
· ARABISCH, BAHTTEKST, DECIMAAL, ROMEINS

Werkbladfuncties

De werkbladfuncties vinden waarden in tabellen of celverwijzingen.
· ADRES, KIEZEN, HORIZ.ZOEKEN, INDEX, INDIRECT, ZOEKEN, VERGELIJKEN, VERSCHUIVING, VERT.ZOEKEN
· GEBIEDEN, KOLOM, KOLOMMEN, TYPE.FOUT, INFO, RIJ, RIJEN, BLAD, BLADEN
· DDE, HYPERLINK, OPMAAKPROFIEL

Statistische functies

De statistische functies verschaffen statistische en waarschijnlijkheids-berekeningen.
· GEM.DEVIATIE, GEMIDDELDE, GEMIDDELDEA, AANTAL, AANTALARG, MEETK.GEM, HARM.GEM, MEDIAAN, MODUS, GETRIMD.GEM
· DEV.KWAD, KURTOSIS, SCHEEFHEID, STDEV, STDEVA, STDEVP, STDEVPA, VAR, VARA, VARP, VARPA
· B, BÈTA.VERD, BÈTA.INV, BINOMIALE.VERD, CHI.KWADRAAT, CHI.KWADR.VERD, CHI.KWADRAAT.INV, CHI.KWADR.INV, CHI.TOETS, BETROUWBAARHEID, CRIT.BINOM, EXPON.VERD, F.INVERSE, FISHER, FISHER.INV, F.VERDELING, F.TOETS, GAMMA, GAMMA.INV, GAMMA.LN, GAMMA.VERD, GAUSS, HYPERGEO.VERD, LOG.NORM.INV, LOG.NORM.VERD, NEG.BINOM.VERD, NORM.INV, NORM.VERD, STAND.NORM.INV, STAND.NORM.VERD, PERMUTATIES, PERMUTATIES2, PHI, POISSON, KANS, STANDAARDISERING, T.VERD, T.INV, T.TOETS, WEIBULL, Z.TOETS
· CORRELATIE, COVARIANTIE, VOORSPELLEN, SNIJPUNT, PEARSON, R.KWADRAAT, STIJGING, STFOUTYX
· GROOTSTE, MAX, MAXA, MIN, MINA, PERCENTIEL, PERCENT.RANG, KWARTIEL, RANG, KLEINSTE

Tekstfuncties

De tekstfuncties manipuleren tekst of geven tekst terug.
· ASC, BASIS, BEDRAG, BEGINLETTERS, BIJKNIPPEN, CODE, DEEL, GELIJK, HERHALING, HOOFDLETTERS, JIS, KLEINE.LETTERS, LENGTE, LINKS, RECHTS, SUBSTITUEREN, T, TEKEN, TEKST, TEKST.SAMENVOEGEN, UNI.CODE, UNI.TEKEN, VAST, VERVANGEN, VIND.ALLES, VIND.SPEC, WAARDE, WISSEN.CONTROLZie ook

Personal tools
In other languages