NL/Documentation/How Tos/Calc: functie CUM.HOOFDSOM

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


CUM.HOOFDSOM

Geeft het totaal terugbetaalde kapitaal terug over een lening met gespecificeerde periodieke betalingen.

Syntaxis:

CUM.HOOFDSOM(rente; aantperioden; huidigewaarde; begin; einde; type)

rente: de rente per periode.
aantperioden: het totale aantal van betaalperioden in de termijn.
huidigewaarde: de initieel geleende som.
begin: de eerste periode die moet worden opgenomen. Perioden worden, beginnend met 1, genummerd.
einde: de laatste periode die moet worden opgenomen.
type: wanneer betalingen worden verricht:
0 - aan het eind van elke periode.
1 - aan het begin van elke periode (inclusief een betaling aan het einde van de termijn).


Bij een lening met een vaste rente, waar u elke periode een constante betaling doet om de lening af te betalen gedurende de termijn, is een gedeelte van die periodieke betaling rente over het openstaande kapitaal en een ander deel is de aflossing van het kapitaal. Gedurende de looptijd (als u kapitaal terugbetaalt), wordt de rente minder en de aflossing meer.
IBET geeft de rente terug in de betaling van een gespecificeerde periode. PBET geeft het afgeloste kapitaal terug in de betaling van die periode. Samen worden zij, bij elkaar opgeteld, de actuele betaling, zoals gegeven met RMB.
CUM.HOOFDSOM geeft het totale terugbetaalde kapitaal terug gedurende de perioden begin tot en met einde inclusief - dat is, de som van PBET gedurende die tijd.

Voorbeeld:

CUM.HOOFDSOM(5,5%/12; 12*2; 5000; 4; 6; 0)

geeft -603,63 terug in valutaeenheden. U nam een 2-jarige lening van 5000 valutaeenheden tegen een jaarlijkse rente van 5,5%, u betaalt maandelijks aan het einde van de maand. Het kapitaal dat u terugbetaalde in de 4e-6e maand (inclusief) is 603,63 valutaeenheden. Het wordt als negatief gegeven omdat u het betaalt.

Problemen:

  • CUM.HOOFDSOM maakt het resultaat als valuta op als de cel standaard opmaak heeft. Het geeft dus een echt bedrag in valuta weer. De functie CUM.HOOFDSOM_ADD is compatibel met Excel; het past geen opmaak toe en kan dus breukgedeelten van bedragen weergeven, bijvoorbeeld 57,5412415... Het door CUM.HOOFDSOM teruggegeven bedrag kan nog steeds een breukgedeelte hebben - de weergave rondt dit af naar de dichtstbijzijnde echte valuta. Merk op dat degene die uw lening verschaft op een andere manier zou kunnen afronden (bijvoorbeeld altijd naar beneden).
  • Overeenkomstig de aanstaande ODFF standaard, wordt deze functie verwijderd, en CUM.HOOFDSOM_ADD zal worden hernoemd naar CUM.HOOFDSOM.
  • In tegenstelling tot RMB, IBET en PBET heeft deze functie geen parameter toekomstige waarde.Zie ook

Personal tools