Een sjabloon gebruiken om een document te maken

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Een sjabloon gebruiken om een document te maken:

  1. Kies Bestand > Nieuw > Sjablonen en documenten uit het hoofdmenu. Het dialoogvenster Sjablonen en documenten opent zich.
  2. Klik, in het vak links, op het pictogram Sjablonen als dat al niet geselecteerd is. Een lijst met sjabloonmappen verschijnt in het middelste vak.
  3. Dubbelklik op de map die het sjabloon bevat dat u wilt gebruiken. Een lijst van alle sjablonen die in die map aanwezig zijn verschijnt in het middelste vak.
  4. Klik op de sjabloon dat u wilt gebruiken. U kunt een voorbeeld van het sjabloon zien of de eigenschappen van het sjabloon bekijken:
    • Klik op het pictogram Voorbeeld om een voorbeeld van de sjabloon te bekijken. Een voorbeeld van de sjabloon verschijnt in het vak rechts.
    • Klik op het pictogram Documenteigenschappen om de eigenschappen van het sjabloon te bekijken. De eigenschappen van de sjabloon verschijnen in het vak rechts.
  5. Klik op Openen. Het dialoogvenster Sjablonen en documenten sluit en een nieuw document, dat is gebaseerd op de geselecteerde sjabloon, opent in OOo. U kunt dan het nieuwe document bewerken en opslaan net zoals u zou doen met een willekeurig ander document.
venster Sjablonen en Documenten.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages