Een sjabloon bewerken

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


U kunt de opmaakprofielen en inhoud van een sjabloon bewerken en dan, als u wilt, de opmaakprofielen van het sjabloon opnieuw toepassen op documenten die werden gemaakt met dat sjabloon. (Merk op dat u alleen opmaakprofielen opnieuw kunt toepassen. U kunt de inhoud niet opnieuw toepassen.)

Een sjabloon bewerken:

 1. Kies Bestand > Sjablonen > Beheren uit het hoofdmenu. Het dialoogvenster Sjablonen beheren opent.
 2. Dubbelklik, in het vak links, op de map die het sjabloon bevat dat u wilt bewerken. Een lijst van alle sjablonen die zijn opgenomen in die map verschijnt onder de mapnaam.
 3. Klik op de sjabloon dat u wilt bewerken.
 4. Klik op de knop Opdrachten en kies Bewerken uit het openklap-menu.
 5. Bewerk de sjabloon zoals u dat doet met een willekeurig ander document. Kies Bestand > Opslaan uit het hoofdmenu om uw wijzigingen op te slaan.
dialoogvenster Sjablonen beheren.

Een document bijwerken vanuit een gewijzigde sjabloon

De volgende keer dat u een document opent dat is gemaakt met het gewijzigde sjabloon, verschijnt het volgende bericht.

Bericht Huidige opmaakprofielen toepassen?.

Klik op Opmaakprofielen bijwerken om de in het sjabloon gewijzigde opmaakprofielen op het document toe te passen. Klik op Oude opmaakprofielen behouden als u de in het sjabloon gewijzigde opmaakprofielen niet op het document wilt toepassen. Welke optie u ook kiest, het berichtenvak sluit en het document opent in OOo.

Documentation caution.png Indien u Oude opmaakprofielen behouden kiest in het hierboven getoonde berichtenvak, zal dat bericht niet opnieuw verschijnen als u de volgende keer het document opent nadat de sjabloon, waarop het is gebaseerd, is gewijzigd. U zult geen andere kans krijgen om de opmaakprofielen uit de sjabloon bij te werken, hoewel u de macro, die wordt gegeven in de Opmerking hieronder, kunt gebruiken om deze mogelijkheid opnieuw in te stellen.
Documentation note.png Om het bijwerken vanuit een sjabloon opnieuw in te schakelen:
 1. Gebruik Extra > Macro's > Macro's beheren > OpenOffice.org Basic. Selecteer het document uit de lijst, klik op de + en selecteer Standard. Indien er een + naast Standard staat, klik daar dan op en selecteer een module.
 2. Geef de macro een naam. U zou het, bijvoorbeeld, FixDocument kunnen noemen. Als de knop Bewerken actief is, klik er op. Indien de knop Bewerken niet actief is, klik dan op Nieuw, type een naam voor de module in het pop-up dialoogvenster en klik op OK.
 3. Voer, in het venster van BASIC, het volgende in:
 4. Sub FixDocV3 
   ' set UpdateFromTemplate 
   oDocSettings = ThisComponent.createInstance( "com.sun.star.document.Settings" ) 
   oDocSettings.UpdateFromTemplate = True 
   End Sub 'FixDocV3
 5. Klik op het pictogram BASIC uitvoeren en sluit het venster van BASIC.
 6. Sla het document op.

De volgende keer als u dit document opent zult u de mogelijkheid om bij te werken vanuit een sjabloon terug hebben.

Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages