Voorbeelden van het gebruik van opmaakprofielen

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


De volgende voorbeelden voor algemeen gebruik van pagina-en alineaopmaakprofielen komen uit Writer. Er zijn vele manieren om opmaakprofielen te gebruiken; zie voor de details de gidsen voor de verschillende componenten.

Definiëren van een eerste pagina voor een document

Veel documenten, zoals brieven en rapporten, hebben een eerste pagina die afwijkt van de andere pagina's in het document. De eerste pagina van briefpapier bijvoorbeeld heeft veelal een afwijkende koptekst, of de eerste pagina van een rapport behoeft geen kop- of voettekst, terwijl de andere pagina's die wel hebben. Met OOo kunt u het pagina-opmaakprofiel voor de eerste pagina definiëren en specificeren dat het opmaakprofiel voor de volgende pagina's automatisch wordt toegepast.

Als voorbeeld gebruiken we de pagina-opmaakprofielen Eerste pagina en Standaard die worden geleverd met OOo. De afbeelding hieronder toont wat we willen dat er zou moeten gebeuren: de eerste pagina moet worden gevolgd door de standaard pagina, en alle volgende pagina's moeten het pagina-opmaakprofiel Standaard hebben. Details staan in Hoofdstuk 4 (Pagina's opmaken) in de Writer-gids.

Verloop van pagina-opmaakprofielen.

Een document opdelen in hoofdstukken

Op een soortgelijke manier kunt u een document in hoofdstukken opdelen. Elk hoofdstuk kan beginnen met het opmaakprofiel Eerste pagina, terwijl de volgende pagina's het opmaakprofiel Standaard gebruiken, zoals hierboven. Voeg, aan het einde van het hoofdstuk, een handmatig pagina-einde in en specificeer dat de volgende pagina het opmaakprofiel Eerste pagina gebruikt om te beginnen met het volgende hoofdstuk, zoals hieronder weergegeven.

Een document opdelen in hoofdstukken met behulp van pagina-opmaakprofielen

Wijzigen van de paginarichting binnen een document

Een Writer-document kan pagina's in meer dan één richting bevatten. Een veel voorkomend scenario is om een liggende pagina in het midden van een document te hebben, terwijl de andere pagina's in de staande oriëntatie staan. Dit kan ook worden gedaan met pagina-einden en pagina-opmaakprofielen.

Verschillende kopteksten op rechter- en linkerpagina's

Pagina-opmaakprofielen kunnen worden ingesteld om de bladspiegel op linker- en rechterpagina's te hebben gespiegeld of alleen rechts (eerste pagina's van hoofdstukken worden vaak gedefinieerd om te beginnen als alleen rechterpagina) of alleen links. Als u een koptekst invoegt in een pagina-opmaakprofiel dat is ingesteld voor gespiegelde pagina's of rechts-en-links-pagina's, kunt u de inhoud van de koptekst hetzelfde maken op alle pagina's of verschillend op rechter- en linkerpagina's.

U kunt, bijvoorbeeld, het paginanummer op de linkerzijde van de linkerpagina's en de rechterzijde van de rechterpagina's plaatsen, alleen de documenttitel op de rechterpagina's plaatsen, of andere wijzigingen maken.

Pagina-einden automatisch beheren

Writer laat automatisch de tekst van de ene pagina naar de andere doorlopen. Indien de standaardinstellingen u niet bevallen, kunt u ze wijzigen. U wilt, bijvoorbeeld, dat een alinea begint op een nieuwe pagina of in een nieuwe kolom en het opmaakprofiel van de nieuwe pagina opgeven. Gebruikelijk voor hoofdstuktitels is dat ze altijd beginnen op een rechter- (oneven genummerde) pagina.

Een automatische inhoudsopgave samenstellen

Pas eerst opmaakprofielen toe op de koppen waarvan u wilt dat die in de inhoudsopgave verschijnen, gebruik dan Extra > Hoofdstuknummering om Writer te vertellen welke opmaakprofielen naar welk niveau in de inhoudsopgave gaan, om een automatische inhoudsopgave samen te stellen. Zie Hoofdstuk 4 voor meer informatie.

Definiëren van een reeks opmaakprofielen

U kunt een alinea-opmaakprofiel zó instellen dat als u op de Enter-toets drukt aan het einde van die alinea, de volgende alinea automatisch het opmaakprofiel heeft dat u er op wilt toepassen. U zou, bijvoorbeeld, een alinea Kop 1 kunnen definiëren die wordt gevolgd door een alinea Tekstblok. Een meer complex voorbeeld zou zijn: Titel gevolgd door Auteur gevold door Abstract gevolgd door Kop 1 gevolgd door Tekstblok.. Door deze reeksen in te stellen, kunt u in de meeste gevallen voorkomen dat handmatig opmaakprofielen moeten worden toegepast.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages