Een sjabloon maken

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


U kunt uw eigen sjablonen op twee manieren maken: uit een document en met behulp van een assistent.

Sjabloon maken uit een document

Een sjabloon van een document maken:

 1. Open een nieuw of bestaand document van het type waarvan u en een sjabloon wilt maken (tekstdocument, werkblad, tekening, presentatie).
 2. Voeg de inhoud en opmaakprofielen toe die u wilt.
 3. Kies Bestand > Sjablonen > Opslaan uit het hoofdmenu. Het dialoogvenster Sjablonen opent.
 4. Typ een naam voor het nieuwe sjabloon in het veld Nieuw sjabloon.
 5. Klik, in de lijst Categorieën, op de categorie waaraan u het sjabloon wilt toewijzen. De categorie die u kiest heeft geen effect op het sjabloon zelf; het is eenvoudigweg de map waarin waarin u de sjabloon opslaat. Een toepasselijke categorie kiezen maakt het eenvoudiger om de sjablonen te vinden als u ze wilt gebruiken. U zou, bijvoorbeeld, de sjablonen voor Impress kunnen opslaan onder de categorie Presentaties. Kijk op Sjablonen beheren om meer te leren over sjabloonmappen.
 6. Klik op OK om de nieuwe sjabloon op te slaan.
Een nieuw sjabloon opslaan.

Elke instelling die kan worden toegevoegd of aangepast in een document kan worden opgeslagen in een sjabloon. Hieronder staan, als voorbeeld, enkele van die instellingen (hoewel geen volledige lijst) die kunnen worden opgenomen in een Writerdocument en dan als een sjabloon op te slaan om later te gebruiken:

 • Printerinstellingen: welke printer, enkel- / dubbelzijdig, papiergrootte, enzovoort
 • Opmaakprofielen die moeten worden gebruikt, inclusief teken-, pagina-, frame-, lijst- en alineaopmaakprofielen
 • Opmaak en instellingen met betrekking tot indexen, tabellen, bibliografiën, inhoudsopgave

Sjablonen kunnen ook vooraf gedefinieerde tekst bevatten, dit bespaart u het opnieuw typen elke keer als u een nieuw document maakt. Een briefsjabloon kan bijvoorbeeld uw naam, adres en aanhef bevatten.

U kunt ook de aanpassingen aan menu's en werkbalken opslaan in sjablonen; zie Hoofdstuk 14 (OpenOffice.org aanpassen) voor meer informatie.

Sjabloon maken met een assistent

U kunt assistenten gebruiken om sjablonen voor brieven, faxen, agenda's, presentaties, en webpagina's te maken.

De Assistent Fax leidt u, bijvoorbeeld, door de volgende keuzes:

 • Type fax (zakelijk of persoonlijk)
 • Documentelementen zoals de datum, onderwerpregel (zakelijke fax), aanhef en complimenteuze afsluiting
 • Opties voor informatie over afzender en ontvanger (zakelijke fax)
 • Tekst die moet worden opgenomen in e voettekst (zakelijke fax)

Een sjabloon maken met behulp van een assistent:

 1. Kies Bestand > Assistenten > [gewenste type sjabloon] uit het hoofdmenu.
 2. Volg de instructies op de pagina's van de assistent. Dit proces verschilt licht voor elk type sjabloon, maar de opmaak komt veelal overeen.
 3. In het laatste gedeelte van de assistent kunt u de naam en locatie, waar het sjabloon moet worden opgeslagen, opgeven. De standaard locatie is uw gebruikerssjabloonmap, maar u kunt een andere locatie kiezen als u dat wilt.
 4. Tenslotte heeft u de mogelijkheid om direct een nieuw document van uw sjabloon te maken, of om handmatig het sjabloon te wijzigen. Voor toekomstige documenten kun u het door de assistent gemaakte sjabloon gebruiken, net zoals u een willekeurig ander sjabloon gebruikt.
Sjabloon maken met een assistent


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages