Opmaakprofielen en sjablonen gebruiken

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Dit is hoofdstuk 3 van Beginnen met OpenOffice.org 3.x, geproduceerd door de OOoAuthors groep. Een PDF van dit hoofdstuk is beschikbaar vanaf deze wikipagina.

Wat is een sjabloon?

Een sjabloon is een model dat u gebruikt om andere documenten te maken. U kunt bijvoorbeeld een sjabloon maken voor zakelijke rapporten dat het logo van uw bedrijf op de eerste pagina heeft. Nieuwe documenten, gemaakt vanuit dit sjabloon, zullen allemaal het logo van uw bedrijf op de eerste pagina hebben.

Sjablonen kunnen alles bevatten wat normale documenten ook kunnen bevatten, zoals tekst, afbeeldingen, een verzameling opmaakprofielen en gebruiker-specifieke informatie over instellingen zoals maateenheden, taal, de standaardprinter en aanpassingen van werkbalk en menu.

Alle documenten in OpenOffice.org (OOo) zijn gebaseerd op sjablonen. U kunt een specifiek sjabloon maken voor elk documenttype (tekst, werkblad, tekening, presentatie). Indien u geen sjabloon specificeert bij het starten van een nieuw document, dan wordt het document gebaseerd op het standaardsjabloon voor dat type document. Als u geen standaardsjabloon hebt gespecificeerd, gebruikt OOo het blanco sjabloon voor dat type document dat is geïnstalleerd met OOo. Zie Een standaard sjabloon instellen voor meer informatie.

Wat zijn opmaakprofielen?

Een opmaakprofiel is een verzameling opmaak die u kunt toepassen op geselecteerde pagina's, tekst, frames en andere elementen in uw document om snel hun uiterlijk te wijzigen. Als u een opmaakprofiel toepast, past u een hele verzameling opmaak tegelijkertijd toe.

Veel mensen maken alinea's , woorden, tabellen, paginaopmaak en andere delen van hun documenten handmatig op zonder enige aandacht te schenken aan opmaakprofielen. Zij zijn er aan gewend om documenten te schrijven overeenkomstig hun fysieke attributen. U zou bijvoorbeeld het lettertype, grootte van het lettertype en willekeurige opmaak zoals vet of cursief kunnen opgeven.

Opmaakprofielen zijn logische attributen. Gebruiken van opmaakprofielen betekent dat u stopt met te zeggen “lettergrootte 14pt, Times New Roman, vet,gecentreerd”, en begint met te zeggen “Titel” omdat u het opmaakprofiel “Titel” met deze karakteristieken heeft gedefinieerd. Met andere woorden, opmaakprofielen betekenen dat u de nadruk verschuift van hoe de tekst (of pagina, of ander element) er uitziet, naar dat wat de tekst is.

Opmaakprofielen helpen om de consistentie in een document te verbeteren. Zij maken ook grote wijzigingen in de opmaak makkelijker. Als u bijvoorbeeld besluit om de inspringing van alle alinea's te veranderen, of het lettertype van alle titels. Voor een groot document, kan deze eenvoudige taak tijdrovend zijn. Opmaakprofielen maken de taak makkelijker.

In aanvulling daarop worden opmaakprofielen door OpenOffice.org voor veel processen gebruikt, zelfs als u zich daar niet bewust van bent. Writer bijvoorbeeld rekent op opmaakprofielen Kop (of andere opmaakprofielen die u opgeeft) bij het samenstellen van een inhoudsopgave. Enkele algemene voorbeelden van opmaakprofielen worden gegeven in Voorbeelden voor het gebruik van opmaakprofielen.

OpenOffice.org ondersteunt de volgende typen opmaakprofielen:

  • Pagina-opmaakprofielen bevatten marges, kopteksten en voetteksten, randen en achtergronden. In Calc kunnen pagina-opmaakprofielen ook de volgorde van het afdrukken van bladen bevatten.
  • Alinea-opmaakprofielen beheren alle aspecten van het uiterlijk van een alinea, zoals tekstuitlijning, tabstops, regelafstand en randen en kunnen ook opmaak van tekens bevatten.
  • Tekenopmaakprofielen zijn van invloed op de geselecteerde tekst binnen een alinea, zoals het lettertype en grootte van de tekst, of opmaak in vet en cursief.
  • Frameopmaakprofielen worden gebruikt om afbeeldings- en tekstframes op te maken, inclusief het type tekstomloop, randen, achtergronden en kolommen.
  • Lijstopmaakprofielen passen soortgelijke uitlijning, nummering- of opsommingstekens en lettertypen toe op genummerde lijsten of lijsten met opsommingstekens.
  • Celopmaakprofielen bevatten lettertypen, uitlijning, randen, achtergrond, getalopmaak (bijvoorbeeld valuta, datum, getal), en celbeveiliging.
  • Opmaakprofielen voor afbeeldingen in tekeningen en presentaties bevatten lijnen, gebied, schaduw, transparantie, lettertype, verbindingen, dimensioneren en andere attributen.
  • Presentatiestijlen bevatten attributen voor lettertype, inspringingen, afstand, uitlijning en tabs.

Verschillende opmaakprofielen zijn beschikbaar in de diverse componenten van OOo, zoals opgesomd in tabel 1.

Tabel 1. Beschikbare opmaakprofielen in OOo-componenten

Type opmaakprofiel Writer Calc Draw Impress
Pagina X X
Alinea X
Teken X
Frame X
Lijsten X
Cel X
Presentatie X X
Afbeeldingen (a) X X

(a) Opgenomen in Frameopmaakprofielen

OpenOffice.org wordt geleverd met veel vooraf gedefinieerde opmaakprofielen. U kunt de opmaakprofielen gebruiken zoals ze zijn geleverd, ze aanpassen of nieuwe opmaakprofielen maken, zoals in dit hoofdstuk beschreven.


Content on this page is licensed under the Creative Common Attribution 3.0 license (CC-BY).
Personal tools
In other languages