Opis preizkušanja slovenskih gradenj

From Apache OpenOffice Wiki
Revision as of 09:23, 30 March 2010 by Thorstenziehm (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Preizkušanje slovenskih gradenj

Vsaka ekipa lokalizacije oz. projekta jezika mora, ne glede na svoje vire, čas in številčnost ekipe, izvesti nekaj preizkusov QA (zagotavljanje kakovosti, angl. Quality Assurance) na svojih lokaliziranih gradnjah. Preizkušanje je obvezno, če želimo lokalizirane gradnje razpečavati na zrcalnih strežnikih OpenOffice.org po celem svetu.

OpenOffice.org ima projekt, posvečen zagotavljanju kakovosti. Ni potrebno, da sodelujete v samih preizkusih QA programa, čeprav je vaš prispevek dobrodošel. Se pa od vas pričakuje, da boste preizkusili svoje lokalizirane gradnje. Projekt QA obsega več orodij tako znotraj kot zunaj spletnega mesta OpenOffice.org. Se želite pridružiti? Preberite si QA-haiku (v angl).!

Diagram poteka je naslednji:

  • Gradnje za preizkušanje se pojavijo v QATrack in vodje projekta lokalizacije v posamezni jezik so obveščeni prek e-pošte in RSS. Če želite preizkusiti gradnjo, ki se še ni pojavila v QATrack, pošljite zahtevo na dopisni seznam dev@qa.openoffice.org.
  • Vodja projekta slovenjenja registrira uporabnike (preizkuševalce) v TCM in jim dodeli različne scenarije preizkušanja. (Za vsako platformo mora biti dodeljen najmanj scenarij "Release Sanity".).
  • Preizkuševalci opravijo preizkuse, in vnesejo rezultate v TCM.
  • Vodja vnese stanje preizkušanja v QATrack.
  • Po izvedbi preizkusov posodobite stran stanja in objavite zadevo v sistemu IssueZilla, kjer navedete, da je gradnja pripravljena za distribucijo. Uporabite to povezavo kot predlogo (zadeva mora biti objavljena v angleškem jeziku).
  • Nato posodobite stran svojega projekta, kjer objavite dostopnost slovenskih gradenj :)

Opomba: za vse gradnje (RC1, RC2...., RCN) so preizkusi v TCM enaki. Enostavno posodobite stanje hroščev/zadev v trenutni izdaji.

V primeru, da polni preizkusi TCM niso možni zaradi pomanjkanja časa ali preizkuševalcev, lahko sledite enostavnejši poti s preizkusi zdrave pameti lokaliziranih gradenj. V tem primeru lahko preskočite vse s TCM povezane korake. Vendar pomnite: več ko opravite preizkusov, manj hroščev je v programu.


Viri in povezave

Drugi jeziki

Русский Việt angleščina

Personal tools