Delo v sistemu TCM

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Portal TCM (angl. Test Case Management ali upravljanje s preizkusi) je spletni portal za upravljanje s preizkusnimi primeri (kot pove samo ime). To vključuje definicijo in prevod preizkusov, kot tudi dodeljevanje preizkusov posameznim preizkuševalcem in zbiranje rezultatov.

Splošne informacije o TCM

TCM je razvil in ga gosti ekipa preizkušanja lokalizacij podjetja Sun. Osnovna usmeritev TCM je preizkušanje lokalizacij - ne le za OOo. Zmožnosti TCM skušamo razširiti, da bo lahko uporabljen za splošne naloge preizkušanja v okviru projekta OOo.

Trenutno projekt OOo uporablja isto namestitev TCM kot projekt OpenSolaris. To pomeni, da uporabljamo isti "program", le podatki se razlikujejo.

Če vas zanima kratek uvod v TCM, si preberite Nekaj o TCM. Uvod je napisan za naslednika trenutnega TCM. Zato zaslonske slike morda odstopajo od tistega, kar vidite v trenutnem TCM.

Vloge v TCM

Obstajajo tri (ali štiri) vloge v TCM:

 • SQA (Software Quality Assurance)
Lahko si ogleduje preizkusne primere, posodablja rezultata (prestalo/neuspelo oz. pass/fail) za posamezen preizkusni primer
 • SQE (Software QA Engineer)
lahko spreminja (doda, odstrani, prevede) preizkusne primere
 • MGR (Manager oz. upravitelj)
Ima dostop SQE + lahko dodeli dostop uporabnikom, dodeli preizkuse preizkuševalcem, vnese nove preizkusne primere / scenarije in ustvari nova poročila preizkusov ali predloge poročil

Vse te vloge temeljijo na lokalizacijah. To pomeni, da vsak SQA / SQE / MGR pripada eni (ali več) lokalizacij. SQA-ji vidijo preizkusne primere prevedene v svoj jezik, SQE-ji imajo možnost prevesti primere v dani jezik. MGR lahko le dodeli preizkuse preizkuševalcu iste lokalizacije.

Upravitelj angleške lokalizacije ima nekaj več pravic. Je neke vrste "nadupravitelj" (angl. "Super Manager", četrta vloga).


Hrošči v TCM

Če najdete hrošče v TCM (v orodju samem), lahko uporabite OOo Issue Tracker, da o njih poročate. Uporabite kategorijo (category) qa, podkategorijo (subcategory) tcm.

Če naletite na hrošče, ki se nanašajo na preizkusni primer (hrošč v OpenOffice.org), ga morate vnesti k ustrezni komponenti Issue Tracker. V tem primeru ne uporabljajte qa / tcm. Oglejte si Sporočanje zadev ob neuspelih preizkusih (angl.).

Povprašate lahko na dopisnem seznamu dev@qa.openoffice.org, če vam kaj ni jasno o TCM.

Opravljanje dnevnega dela

Naloge SQA

Izvajanje preizkusov

Preden lahko izvedete preizkuse, vam morajo biti preizkusi dodeljeni. Povprašajte svojega upravitelja, da vam dodeli preizkuse. (Povprašajte na dev@qa.openoffice.org, če ne veste, kdo je "vaš upravitelj").

 • Prijavite se v TCM
Prijavite se v TCM s svojim uporabniškim imenom in geslom
 • Pojdite na "Test Result Update"
po prijavi boste videli nekaj menijskih ukazov (odvisno od vaše vloge). Pojdite na "Test Result Update" (izbira #2, če imate le vlogo SQA).
 • Izberite številko gradnje (Build number)
na naslednjem zaslonu vidite seznam številk gradenj, za katere imate dodeljene preizkuse. V večini primerov bi morali videti le eno ali dve gradnji. Sledite povezavi v stolpcu "Build Number" za gradnjo, ki jo boste preizkusili.
 • Izberite dodeljen preizkusni scenarij
zdaj vidite vse preizkuse, ki so vam dodeljeni za izbrano gradnjo. Ne kliknite na dodelitveni id (čeprav se to zdi očitno, je napačno). Namesto tega sledite povezavi v stolpcu "Assign by".
Če ste že opravili katere od svojih preizkusov, lahko sledite povezavi v stolpcu U (kliknite na številko). Na naslednji strani boste videli le nepreizkušene primere.
 • Vnesite rezultate
zdaj boste videli vse test cases scenarija. Vsak test case ima kratek opis (kaj je potrebno storiti) in informacije, kakšni so pričakovani rezultati.
Na vrhu vsakega test case vidite več gumbov. Izberite "pass", če preizkus ustreza pričakovanemu rezultatu. Izberite "fail", če ne. Prav tako lahko "skip" preizkus, če niste prepričani, da razumete opis (ali pa če ni pomemben za trenuten preizkus). Če nimate časa za dokončanje preizkusa, ga pustite "untested".
Če preizkus ne uspe, morate zabeležiti zadevo in postaviti id zadeve v vnosno polje "bug".
Prav tako lahko pustite komentar o preizkusu. Vaš upravitelj bo lahko prebral komentarje in bo morda imel boljšo predstavo o kakovosti gradnje.
 • Posodobite rezultate
krmarite na dno strani in z "update" posodobite rezultate. To občasno storite, tudi če vnesete le del svojih rezultatov.


Namig: Obstaja možnost, da opise preizkusnih primerov prenesete s strežnika v koraku 4. Videli boste povezavo "download" v skrajno desnem stolpcu. Tukaj lahko prenesete na računalnik navadno datoteko z besedilom. (Če vaš brskalnik shrani datoteko s končnico .cgi, jo enostavno preimenujte v .txt). Datoteko lahko odprete s poljubnim urejevalnikom besedil. Glava datoteke vsebuje informacije o obliki zapisa. Tako lahko vnesete rezultate preizkusov nepovezani v splet. Ko ste končali s preizkusom in so vsi rezultati vneseni v datoteko, jo lahko znova prenesete na strežnik. To lahko znova storite v koraku 4. Vnesite ime datoteke (polna pot datoteke in ime) v vnosnem polju na vrhu tabele. Nato pritisnite "upload".

Poročajte o težavah pri neuspelih preizkusih

Če preizkus ne uspe, morate vnesti zadevo v Issue Tracker OpenOffice.org. Za tako zadevo veljajo navodila za vnos zadev.

Ker nima vsak razvijalec ali član projekta qa dostop do TCM, ponovite korake, ki vodijo k težavi, opisani v zadevi.

Načrtujemo, da bo mogoče videti opise preizkusnih primerov v TCM brez prijave. Ko bo to delovalo, boste lahko vnesli povezavo na opis preizkusa v Issue Tracker.

Naloge SQE

Prevajanje preizkusnih primerov

 • Prijavite se v TCM
Prijavite se v TCM s svojim uporabniškim imenom in geslom.
 • Pojdite na "Test Case Maintenance"
Po prijavi boste videli menijske ukaze, ki ustrezajo vaši vlogi. Pojdite na "Test Case Maintenance" (izbira #1, če imate vlogo SQE).
 • Izberite izdelek (product) "OpenOffice.org - Office Suites(2.0)"
"OpenOffice.org" je edini dosegljivi izdelek - kliknite povezavo z imenom izdelka.
 • Izberite kategorijo (Category)
Sledite povezavi do ustrezne kategorije za Test Case, ki ga želite prevesti. Zdaj boste videli vse opise (Test Case Descriptions) v tej kategoriji. Prevod, če obstaja, bo tudi prikazan za vsak opis.
 • Odprite posamezni opis (Test Case Description) za prevajanje
Kliknite Test Case ID. Videli boste angleško (izvorno) besedilo in vnosna polja za prevod.
Namig: uporabite lahko tudi značke HTML za oblikovanje besedila svojega prevoda.
 • Posodobite opis
Vnesite svoj prevod in pritisnite gumb "Update" na dnu strani.

Namig: Videli boste povezave "download" na več mestih. Te povezave lahko uporabite za prenos vseh test cases v eni sami datoteki z besedilom, jih prevedete offline in na strežnik prenesete resulting datoteko, ko končate z delom. Datoteka vsebuje opis datotečnega zapisa.

Opravila MGR

Omogočite dostop novim preizkuševalcem

 • Prijavite se v TCM
Prijavite se v TCM s svojim uporabniškim imenom in geslom.
 • Pojdite na "Property Maintenance"
Po prijavi boste videli nekaj menijskih ukazov (odvisno od vaše vloge). Pojdite na "Property Maintenance" (izbira #7, če imate vlogo MGR).
 • Pojdite na "People"
Edina lastnost, ki jo lahko uredite kot navaden MGR, je "People" - sledite povezavi.
 • Dodajte nove ljudi
Nove ljudi lahko dodate s sledenjem povezavi v zgornjem desnem kotu.
 • Vnesite uporabniške podrobnosti
Vnesti morate:
Login (prijava)
to je prijavno ime uporabnika (pametno je uporabiti ime OOo-računa kot prijavno ime za TCM);
Name (ime)
polno ime preizkuševalca
Language (jezik)
izberete lahko enega ali več jezikov, za katere ste odgovorni;
Location (kraj)
navadno besedilo, le opomba, kje se nahaja preizkuševalec;
Email (E-poštni naslov)
e-poštni naslov, če je potrebno stopiti v stik s preizkuševalcem (tukaj npr. pride v poštev e-poštni naslov openoffice.org);
Role (vloga)
izberite vlogo preizkuševalca. Preverite, da vključite vlogo SQA, tudi če dodelite vlogo SQE ali MGR.
 • Dodajte preizkuševalca
Pritisnite gumb "Add" na dnu zaslona.

Namig: Na tej strani lahko spremenite podrobnosti o uporabniku ali ponastavite geslo obstoječim preizkuševalcem. Le kliknite na prijavno ime.

Dodelite preizkuse

 • Prijavite se v TCM
Prijavite se v TCM s svojim uporabniškim imenom in geslom.
 • Pojdite na "Test Assignment Maintenance"
Po prijavi boste videli nekaj menijskih ukazov (odvisno od vaše vloge). Kliknite "Test Assignment Maintenance" (izbira #5, če imate vlogo MGR).
 • Izberite projekt (Project) "OpenOffice.org"
Videli boste seznam projektov (Projects), s katerimi upravlja TCM. Sledite povezavi na OpenOffice.org
 • Izberite številko gradnje (build number)
Naslednja stran prikaže seznam gradenj, ki so pripravljene za preizkušanje (npr. localisationXX za preizkuse lokalizacije ali 3.XRC za preizkuse izdaj).
Izberite "Scenario" v stolpcu "Assignemnt by" za gradnjo, ki naj bo preizkušena (ne sledite povezavi imena gradnje, ta bo prikazala seznam vseh testassignments za to gradnjo).
 • Izberite scenarij
Izberite scenarij, ki ga želite dodeliti. (Application scenarios se uporabljajo za preizkušanje lokalizacije, scenarij "OOo release sanity" se uporablja za odobritev izdaje.)
Sledite povezavi v stolpcu "Test Cases" (kliknite številko test cases v tem scenariju).
 • Dodelite preizkusne scenarije po platformah
Zdaj lahko preizkuševalcu dodelite scenarij. Enostavno izberite preizkuševalca za vsako platformo in kliknite Update.
Enemu preizkuševalcu lahko dodelite več platform in eni platformi lahko dodelite tudi več preizkuševalcev.

Namig: če se želite vrniti na stran Scenario selection, enostavno uporabite gumb Nazaj svojega brskalnika.

Preglejte rezultate preizkusov

Ustvarite poročilo preizkusov

Personal tools