Sistem QATrack

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Ta stran vsebuje najnovejšo različico dokumentacije pomoči za QATrack. Vsebina se redno kopira na spletno mesto QATrack.
Razprava o spremembah te strani poteka na dopisnem seznamu dev@qa.openoffice.org.

QATrack je sistem upravljanja z gradnjami skupnosti OpenOffice.org. Zagotavlja osrednje mesto s podatki o gradnjah in podpira skupnost OpenOffice.org pri vseh korakih zagotavljanja kakovosti in izdajanja novih različic.

Pridobite račun na spletnem mestu OpenOffice.org

Čeprav so vsi podatki v QATrack javno dostopni brez prijave, lahko z računom spremenite jezik uporabniškega vmesnika in pridobite poglobljeni dostop, ko postanete bolj vpleteni.

Pridobite račun OpenOffice.org

Račun OpenOffice.org odprete tukaj:
Odpri račun OpenOffice.org

Pridobite pravice

Pošljite e-poštno sporočilo na naslov dev@qa.openoffice.org in zahtevajte pravice dostopa za sistem QATrack. Navedite jezike, za katere želite dostop (npr. slovenščino).

O vlogah si lahko več preberete tukaj.

Splošne nastavitve

Ko imate potrebne pravice, se lahko prijavite v QATrack.

Prijava v QATrack

Če ste se prej lahko prijavili v QATrack in vaši prejšnji podatki za prijavo več ne delujejo, je vzrok najbrž naš prehod na sistem overjanja CollabNET, ki ga sicer uporablja spletno mesto OpenOffice.org. To pomeni, da lahko uporabite za QATrack tudi svoje prijavne podatke za portal OpenOffice.org! Če torej uporabite svoje uporabniško ime in geslo za spletno mesto OpenOffice.org, bi prijava morala uspeti.

Če imate še naprej težave s prijavo, za pomoč pišite na dopisni seznam dev@qa.openoffice.org.

Izberite jezik vmesnika

Če je vaš prvi jezik npr. slovenščina (in ne angleščina), vam bo morda lažje, če uporabite prevod uporabniškega vmesnika QATrack v slovenščini. Kliknite Account Preferences (Uporabniške nastavitve) v desnem zgornjem kotu glave strani in spremenite jezik vmesnika. Tudi ta navodila so napisana v prvi meri za uporabo s slovenskim vmesnikom.

Pomoč (Help)

Ta odsek ponuja vsebino pomoči, ki jo tu prebirate. Ležeče besedilo

O sistemu QATrack (About QATrack)

Ta odsek vsebuje zasluge in zahvale za sistem QATrack.

Uporabniške nastavitve (System Preferences)

Prikaže podatke o vašem računu QATrack in ponuja možnost spreminjanja jezika vmesnika.

Odjavi se (Log out)

Kliknite to povezavo, če se želite odjaviti iz sistema QATrack.

Začetna stran (First Page)

Prva stran služi kot kontrolna plošča in ponuja pregled zadnjih gradenj, ki so za vas zanimive.

Prikaže najnovejše gradnje v vašem jeziku na levi strani z Int Id (interno številko), Različico (Version), Platformo (Platform) in Stanjem (Status) vsake gradnje. Na sredi so prikazani najnovejše gradnje v angleškem jeziku (ZDA) z Int Id (interno številko), Različico (Version), Platformo (Platform) in Stanjem (Status) vsake gradnje. Kliknete lahko poljubno Int Id gradnje in odpre se stran izbrane gradnje.

Na desni so prikazana sporočila, ki so jih objavili skrbniki portala, prvo je najnovejše sporočilo. Izpišejo se tudi zadnje novice iz vira RSS.

Če želite več podatkov o gradnjah, kliknite sem.

Pokaži stanje (View Status)

Stran Pokaži stanje (View Status) ponuja napredno iskanje za poizvedbe po zbirki podatkov o stanju določene različice, jezika, platforme, stanju in more.

Polje Različica (Version) je obvezno zaradi omejevanja pritiska na sistem QATrack in mora vsebovati najmanj 3 znake, npr. 2.4. Polje Na voljo zadnjih (Available for last) navaja število dni, odkar je bila gradnja dodana sistemu. Če polje ni izpolnjeno, so implicirane vse možne vrednosti.

Iskalnik podpira dve vrsti pogledov, Overview (Pregled) in Detailed View (Podrobno). Pogled Overview (Pregled) prikaže pregled vseh gradenj, ki so rezultat iskanja. Vsaka gradnja ima barvo, ki se navezuje na njeno trenutno stanje, in začetnico trenutnega njenega stanja. Pogled Detailed View (Podrobno) prikaže podroben pregle, ki so rezultat iskanja. Vsaka gradnja ima barvo, ki se navezuje na njeno trenutno stanje, in izpisano različico gradnje. Vsaka gradnja ima v tem pogledu tudi napredni namig, ki prikaže polja Build Id, Version (Različico), Status (Stanje), Responsible (Odgovornega), Created (Ustvarjeno) in Filename (Ime datoteke) gradnje.

URL rezultatov iskanja je enostavno kopirati in poslati drugim, saj URL vsebuje parametre iskanja.

Prijava gradnje

Ta stran uporabnikom omogoča vnos gradenj v sistem upravljanja z gradnjami QATrack.

Katere gradnje lahko tukaj prijavite, je v veliki meri odvisno od splošne vloge in jezikov, ki so povezani z vašim računom. Uporabniki Administrators in Build Providers lahko prijavijo gradnje za vse jezike. Drugi uporabniki lahko prijavijo samo gradnje za jezike, s katerimi je povezan njihov račun.

Proces je razdeljen v tri korake, ki so razdelani spodaj.

Korak 1 - prijavite eno gradnjo

  1. Vnesite URI gradnje v polje URI gradnje (Build URI).
  2. Kliknite Analyze Builds (Analiziraj gradnje).

Korak 1 - prijavite več gradenj

  1. Vnesite URI gradnje za eno od gradenj v polje Build URI ('URI gradnje').
  2. Potrdite polje Check that the files are available on server (recommended) ('Preveri, da so datoteke na strežniku dosegljive (priporočeno)'), če želite, da QATrack preveri dostopnost vsakega URI gradnje.
  3. Izberite jezike, ki jih želite dodati za to gradnjo. The build submission engine samodejno razčleni URI in ustvari tabelo gradenj z mešanjem URI-jev in jezikov gradnje. Jezike izberete tako, da uporabite Select all languages ('Izberi vse jezike'), Unselect all languages ('Ne izberi nobenega jezika') in Select Sun languages ('Izberi jezike podjetja Sun') ali klikate imena jezikov.

Nasvet: s klikom imena jezika le-tega tudi izberete. Klik potrditvenega polja ni potreben.

Korak 2

  1. Analizirajte rezultat analize. Vmesnik vas obvesti o dvojnikih in gradnjah, ki niso bile na voljo. Dvojne gradnje in nedosegljive gradnje niso nikoli dodane v QATrack.
  2. Če je vse v redu, kliknite Register Builds ('Registriraj gradnje'). Če je karkoli narobe, kliknite gumb Nazaj svojega brskalnika in ponovno opravite Korak 1.

Korak 3

Gradnje so dodane v skladu z vašo željo. Prikazano je poročilo Build Submission Report ('Poročilo o prijavi gradnje'), ki ga lahko shranite kot potrdilo.

Za vsako gradnjo se pošlje e-poštno sporočilo vsem uporabnikom, ki so povezani z jezikom te gradnje.

V vir RSS je dodan vnos o vseh dodanih gradnjah.

Uporabniki (Users)

S tem odsekom upravljajo skrbniki sistema (system administrator). Uporabniki lahko vidijo samo tiste uporabnike, ki si delijo iste jezike kot sami.

Jeziki (Languages)

Ta odsek ponuja možnost upravljanja z jeziki, ki jih QATrack podpira. Jeziki, ki jih ni na tem seznamu, jih sistem upravljanja z gradnjami QATrack ne sprejme.

Le skrbniki sistema QATrack lahko spreminjajo ta odsek. Če želite spremeniti zadeve, stopite v stik s skrbnikom sistema v odseku Pomoč (Help).

Pokaži gradnjo (Show Build)

Vsaki gradnji, prikazani v QATrack, številka te gradnje Int Id predstavlja povezavo na stran te gradnje.

Stran gradnje lahko posodobite z računom, ki je povezan z jezikom gradnje, ali kot skrbniki.

Splošno (General)

Ta odsek ponuja osnovne podatke o gradnji.

TCM

Ta odsek omogoča dodajanje ali spreminjanje TCM Report URI.

Odgovorni (Responsible)

Ta odsek ponuja polje, v katerem je navedena oseba, odgovorna za gradnjo.

Trenutno stanje (Current Status)

Ta odsek opisuje trenutno stanje s polji Status ('Stanje'), Since ('Od') in Until ('Do'). Zadnji polji se nanašata na trenutno stanje.

Komentiraj (Comment)

Za vsako opravljeno spremembo na gradnji na tej strani (vključno z dodajanjem zadeve v IssueZilla) lahko komentirate to spremembo. Pod tem odsekom dodajte komentar, s čimer dodate sporočilo na comment log gradnje.

Komentarje lahko dodajate gradnji brez katere koli druge spremembe.

Komentarji (Comments)

To je comment log gradnje, ki prikazuje vse komentarje, ki so jih dodali uporabniki. Komentarji so prikazani s prvim komentarjem kot prvim, nazadnje dodani komentar je prikazan kot zadnji.

Zadeve (Issues)

Ta odsek tako kot comment log prikaže zadeve, povezane s to gradnjo. Vsaka zadeva prikaže osnovne podatke o zadevi, skupaj s povezavo na stran te zadeve v sistemu IssueZilla na spletnem mestu OpenOffice.org.

Dodaj zadevo (Add Issue)

Tukaj vnesite številko zadeve in kliknite Save Changes (Shrani spremembe), s čimer dodate zadevo tej gradnji. Dodane zadeve lahko odstranite kadar koli, tako da potrdite polje zadeve Remove (Odstrani) in kliknete Save Changes (Shrani spremembe).

Kako spremenite stanje gradnje

Po opravljenem preizkušanju lahko spremenite stanje gradnje za svoj jezik. Pojdite na Pokaži stanje (Show Status). Nato dodajte številko različice (npr. 3.2.0) v polje različice, izberite svoj jezik (slovenski). Potrdite polje Podroben pogled (Detailed View) in pritisnite gumb Pokaži stanje (Show Status), da se zažene poizvedba.
Rezultat poizvedbe vsebuje vse prijavljene gradnje. Stran stanja vsake izmed njih odprete tako, da gradnjo izberete. Na tej strani stanja posamezne gradnje lahko enostavno spremenite njeno stanje, npr. na Odobreno (Approved).

Personal tools