Thử ra

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Xem trang này để xem đơn có thể tải xuống được dùng để thử các tính năng mới/thay đổi của OpenOffice.org 2.4 (mong muốn cập nhật cho OpenOffice.org 3.0).

Mỗi dự án bản địa hoá cần phải thực hiện tiến trình đảm bảo mức chất lượng (QA) để phát hành phiên bản mới. Ở OpenOffice.org có tiến trình thử ra hình thức, gồm một số công cụ hữu ích.

Xem trang 2.4 này để tìm thêm thông tin về tiến trình thử và cách tham gia.

Toàn cảnh

Công cụ qatrack cho điều hợp viên xem toàn cảnh của tiến trình thủ ra. Nó hiển thị trạng thái của mỗi bản xây dựng đã bản địa hoá. Trưởng nhóm thì cập nhật từ kết quả của công cụ khác.

TCM

TCM là công cụ hiển thị danh sách các công việc thử ra cần thực hiện để phát hành bản xây dựng đã bản địa hoá. Có vài tập công việc (« kịch bản ») khác nhau, nhưng mà ít nhất tập công việc Release Sanity (kiểm tra sự đúng mực để phát hành) phải được thực hiện cho mỗi bản xây dựng muốn phát hành.

TCM liệt kê nhiều công việc hàng ngày, như việc mở tập tin, lưu tập tin, chuyển đổi tập tin sang định dạng khác. Nó đảm bảo mọi công việc bình thường đã được thử ra, trước khi phát hành phiên bản cho người dùng. (Các phép thử này vừa mới được dịch sang tiếng Việt.)

Để giúp đỡ kiểm tra OpenOffice.org 3.0 tiếng Việt để phát hành, bạn có dịp điền vào biểu mẫu Thử ra Phát hành. Chỉ liệt kê các công việc hàng ngày bạn rất có thể làm, đã làm hoặc muốn làm với ứng dụng OpenOffice.org 3.0 tiếng Việt. Bằng cách điền vào biểu mẫu này, thậm chí nếu bạn chỉ làm một công việc trên nó, bạn giúp đỡ kiểm tra OpenOffice.org 3.0 tiếng Việt để phát hành. Mời bạn tham gia. :)

TCM cũng gồm ba công việc được gọi như là Tự động hoá hay Thử khói, dùng một công cụ khác.

testtool

testtool chạy trên máy tính của bạn. Nó chạy bên trong ứng dụng OpenOffice.org, cũng truy cập một số văn lệnh đã tải về riêng. Xem những hướng dẫn về việc chạy testtool trên hệ thống:

Bạn cũng có thể giúp đỡ nhiều bằng cách điền vào biểu mẫu Thử ra Phát hành, trả lời chỉ « Có » hay « Không » về công việc hàng ngày như mở và lưu tập tin trong OpenOffice.org 3.0 tiếng Việt.

Chúc bạn thử vui vẻ. :)

Xem cũng

Personal tools