Vi-Thử 2.4

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search

Trang này giúp tổ chức tiến trình thử bản dịch cho OpenOffice.org Việt 2.4.

Chúng ta cần phải xem lại bản dịch của cả hai giao diện người dùng và Trợ giúp để phát hành OpenOffice.org Việt 2.4. Đặc biệt cần phải thử những tính năng mới và bị thay đổi. Công cụ trực tuyến TCM chưa liệt kê bản kịch cho những tính năng này, vậy chúng ta sử dụng trang wiki này.


Thông tin chung

Tại sao thử bản xây dựng?

Chúng ta đã dịch cẩn thận, cũng đã cải tiến từ vựng và sửa chữa nhiều lỗi nhỏ. Tuy nhiên, chúng ta cần phải thử bản xây dựng để xem lại bản dịch trong trường hợp hàng ngày. Cũng có thể tìm lỗi nếu phần mềm không hợp nhất đúng bản dịch, hoặc phần mềm không xử lý hay hiển thị đúng ký tự tiếng Việt. Chúng ta nên thử các tính năng mới, và xem lại từ vựng là thống nhất, các phím tắt có ích.

Trợ giúp và Giao diện

Bản phát hành 2.4 là lần đầu tiên chúng ta cung cấp phần lớn Trợ giúp (~75%) được dịch sang tiếng Việt. Quan trọng là chúng ta kiểm tra chuỗi Trợ giúp hiển thị đúng, và mô tả của Trợ giúp tương ứng với trường hợp trên giao diện người dùng. Chúng ta tiếp tục dịch Trợ giúp, và vẫn còn có thể cải tiến hay sửa lỗi trong chuỗi riêng. Hơn nữa, bạn muốn xem Trợ giúp về những chức năng nào trong OpenOffice.org? Chúng ta muốn đắt ưu tiên cao hơn cho các chức năng hay dùng. Đừng quên đọc những tài liệu hướng dẫn OpenOffice.org đã được dịch sang tiếng Việt. ;)

Có nên thử khi nào?

Bản xây dựng m7 (OOH680_m7) là một bản xây dựng thử trước khi phát hành OpenOffice.org Việt 2.4. Chúng ta đang thử bản dịch cho OpenOffice.org phiên bản 2.4: nếu bạn có phiên bản cũ (2.1-2.3), cần phải tải xuống bản xây dựng mới hơn.

Tùy theo lịch biểu phát hành 2.4, chúng ta nên thử bản xây dựng mới từ ngày 21, tháng 2/2008, nhưng bản xây dựng m7 đã được tải lên. Chúng ta có thể tiếp tục thử đến ngày phát hành (ngày 4, tháng 3/2008), tùy nhiên để phát hành vào ngày đó, chúng ta nên thử bản xây dưng càng sớm càng có thể. Không thể phát hành phiên bản chưa được thử hoàn toàn.

Như bình thường, vui lòng thông báo lỗi lớn (v.d. ký tự không hiển thị đúng, chức năng không hoạt động đúng bằng tiếng Việt) trước lỗi nhỏ hơn (lỗi chính tả, cú pháp không đẹp). Chúng ta muốn sửa mọi lỗi, nhưng có thể hết thời gian.

Ghi chú : [cài đặt trên Windows] (các ký tự tiếng Việt không hiển thị đúng trong bộ cài đặt) đã được thông báo và sẽ được sửa chữa. Tôi cũng đã [cầu] dự án OpenOffice.org sử dụng phần mềm NSIS (cài đặt trên Windows) hỗ trợ Unicode. Trong khi đợi, chúng ta cần phải sử dụng bộ cài đặt bằng tiếng Anh. Chưa chắc chắn nếu chúng ta nên phát hành một bản xây dựng vẫn còn có lỗi này. :S

Tôi thử như thế nào?

Xem thông tin trên trang wiki này. :)

Có toàn cảnh các chức năng mới của phiên bản 2.4, cũng như những phần Trợ giúp bị thay đổi kể từ phiên bản trước. Phương pháp tốt nhất để thử chức năng là làm việc hàng này với OpenOffice.org. Hãy sử dụng những tính năng, thăm dò tất cả. Nếu bạn quen với OpenOffice.org, so sánh phiên bản mới với phiên bản cũ, nhấn mạnh những tính năng mới. Vấn đề rất có thể xảy ra ở đâu?

Mỗi tính năng mới cũng được liên kết đến « vấn đề » trong Bộ Theo Dõi Vấn Để OpenOffice.org mà diễn tả tính năng, và đặc tả nếu có. Thông tin này giúp người thử tìm tính năng mới. Đặc tả cũng diễn tả các hộp thoại và trình đơn tương ứng. Kiểm tra nếu mỗi yếu tố giao diện đã được dịch chưa, nếu bản dịch tương ứng với chức năng, và nếu từ vựng thống nhất.

Nếu chuỗi trợ giúp hoặc Trợ Lý đã được dịch, kiểm tra nếu các kỹ thuật tương ứng với những kỹ thuật trong giao diện. Cũng có danh sách các phần mới trong Trợ giúp, nếu bạn muốn thử chi tiết.

Thông báo lỗi như thế nào?

Vui lòng thông báo lỗi hoặc thông qua Bộ Theo Dõi Vấn Đề OpenOffice.org hoặc trong hộp thư chung l10n ở vi.openoffice.org (Việt hoá) hoặc users ở vi.openoffice.org (người dùng). Khi thông báo vấn đề trong Bộ Theo Dõi, hãy kiểm tra lỗi chưa được thông báo. (Đối với OpenOffice.org phiên bản 2.1-2.3, chúng ta cũng đã thông báo một số lỗi chức năng làm ảnh hưởng đến bản dịch tiếng Việt, không phải tất cả đã được sửa chữa bởi nhà phát triển.)

Khi thông báo lỗi, hãy diễn tả bản xây dựng được dùng, máy tính và hệ điều hành riêng, chuỗi chính xác (nếu lỗi dịch) hay trường hợp (lỗi chức năng). Người sửa lỗi cần phải biết cách gây ra/tìm lỗi đó. V.d.:

Bản dịch không thống nhất:
Mục trình đơn X khác nhau trong hai trình đơn Y và Z.

Phím tắt sai:
Phím tắt X cho mục Y trong trình đơn Z không hoạt động được, chỉ làm A hay hiển thị thông điệp lỗi B.

Chức năng sai:
Khi dùng lệnh X (mở trình đơn Y, chọn mục Z, bật tùy chọn A và B trong hộp thoại, rồi bấm nút C) kết quả là D thay cho E.

Vui lòng diễn tả cả hai trường hợp mong đợi và trường hợp lỗi.


Dùng phiên bản thử

Lấy bản xây dựng mới nhất từ trang tải xuống của Dự án Việt hoá OpenOffice.org.


Thử những tính năng ứng dụng mới/thay đổi

Trong những vùng ứng dụng theo đây có thay đổi liên quan đến bản dịch trong OpenOffice.org phiên bản 2.4. Chúng tôi nên chắc chắn là bản dịch của các chuỗi giao diện và chuỗi trợ giúp là đúng và thống nhất.

Nếu bạn muốn thử một mục riêng bên dưới, xin hãy chèn họ tên hoặc tên người dùng OpenOffice.org vào cột của bảng bên dưới, hoặc viết thư cho hộp thư chung (gồm vi-VN).

Blog và Ảnh chụp màn hình

Blog

Ảnh chụp màn hình

TBD ("TBD" có nghĩa là « Chưa diễn tả »)

Ghi chú Phát hành

Vấn đề đã biết

Chức năng Mô tả Vấn đề
TBD TBD 12345


Xem danh sách các trường hợp đệ qui được tìm trong OpenOffice.org phiên bản 2.4.0.

Danh sách đầy đủ

Chung

Tính năng Mô tả Đặc tả/Vấn đề
Hệ thống Trợ giúp có thể mở rộng Mã nguồn cws ab38 thêm hỗ trợ cho nội dung Trợ giúp bên trong các phần mở rộng của OpenOffice.org. Nội dung Trợ giúp Phần mở rộng này được cung cấp cùng với nội dung Trợ giúp OpenOffice.org được cài đặt. Cũng có thể kèo dài chỉ mục Trợ giúp. Bản thực hiện này hỗ trợ lời góp ý công cụ đã mở rộng và khả năng truy cập đến nội dung trợ giúp phần mở rộng bằng cách bấm phím chức năng F1 trong các hộp thoại và trình đơn kiểu UNO. 20164 Thông báo Đặc tả
Cũng hỗ trợ https OOo giờ cũng có thể kết nối tới máy phục vụ WebDAV thông qua giao thức HTTPS 31053 Thông báo Đặc tả
Công cụ/Đặc chế/Thanh công cụ: Thực sự nhập biểu tượng tự chọn Dùng hộp thoại « Đổi biểu tượng », người dùng có khả năng chọn trong một danh sách các biểu tượng riêng, cũng có thể thêm các biểu tượng vào tập hợp biểu tượng bằng cách nhập bền bỉ vào một danh sách các biểu tượng của người dùng. Nhấn vào nút « Nhập » sẽ mở bộ chọn tập tin. Bộ chọn tập tin chỉ theo mặc định tới thư mục biểu tượng của OpenOffice.org. Biểu tượng để nhập thì phải có định dạng PNG và có kích cỡ 16×16 hoặc 26×26 điểm ảnh (px). Để gỡ bỏ biểu tượng khỏi danh sách biểu tượng người dùng bền bỉ, hộp thoại cũng có một cái nút « Bỏ ». Chỉ có thể gỡ bỏ biểu tượng được xác định bởi người dùng. Biểu tượng đã có trong danh sách này sẽ bị ghi đè một khi người dùng xác nhận. 73357 Thông báo Đặc tả
Cải tiến các tên tập tin ODF trong hộp lọc xem thông báo tính năng ... 80206 Thông báo Đặc tả
mỗi phần mở rộng nên có một tên hiển thị Một phần mở rộng giờ có thể có một tên hiển thị. Đây là một tên mà nhà phát triển xác định trong tập tin « description.xml ». Cũng có thể dịch tên này, vì vậy phần mở rộng có thể cung cấp tên bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Bộ Quản lý Phần mở rộng sẽ chọn ngôn ngữ tương ứng gần nhất với miền địa phương được chọn trong « Công cụ > Tùy chọn ». Nếu không cung cấp tên hiển thị thì tên tập tin được hiển thị thay vào đó. 81326 Thông báo Đặc tả
Hộp thoại Cập nhật chứa thông tin bổ sung về nhà xuất bản một phần mở rộng, cũng như Ghi chú Phát hành Giờ có thể xem thêm thông tin về một bản cập nhật có sẵn cho một phần mở rộng trong hộp thoại « Cập nhật phần mở rộng » (hộp thoại « Bộ quản lý Phần mở rộng > (nút) Cập nhật). Đây là tên của nhà xuất bản và một liên kết tới ghi chú phát hành. Tên nhà xuất bản cũng là một liên kết. Nhấn vào liên kết như vậy sẽ mở trình duyệt Web và thăm địa chỉ Web tương ứng. Bài

81502 Thông báo Đặc tả

Gỡ bỏ tùy chọn GUI « Phần mở rộng tên tập tin tự động » khỏi hộp thoại « Tập tin > Lưu » của OpenOffice.org Một khi hợp nhất mã nguồn SRC680/as6 CWS thì cũng gỡ bo hộp chọn « phần mở rộng tập tin tự động » khỏi hộp thoại lưu tập tin, trong cả hai hộp thoại nội bộ (hộp thoại tập tin OOo) và hộp thoại bên ngoài (bộ chọn tập tin sở hữu, v.d. của GNOME hoặc Windows). 81651 Thông báo Đặc tả
Lỗi trong lôgic của chức năng in Hộp thoại In trong Calc (bảng tính) được mở rộng để xác định nên in phần nào của bảng tính. Trong các phiên bản cũ, thiết lập in « In chỉ những bảng đã chọn » nằm trong hộp thoại Tùy chọn cua hộp thoại In và trở thành mặc định trong OOo phiên bản 2.3. Trường hợp này đã nêu ra vài vấn đề mới về kết xuất in ấn, v.d. kết xuất in còn rỗng khi bảng tương ứng chưa được chọn trong bảng tính, và thiết lập chính nó bị sót/chưa biết trong hộp thoại Tùy chọn. Hơn nữa, tùy chọn « Sắp xếp » đã được bật theo mặc định và lúc nào cũng được bật trong tất cả các hộp thoại In của Ooo. Vì vậy dễ hơn in nhiều bản sao của một tài liệu. 82071 Thông báo Đặc tả
Hỗ trợ cập nhật phần mở rộng dựa vào Web Tính năng cập nhật trực tiếp của Bộ Quản lý Phần mở rộng giờ cũng hỗ trợ chức năng cập nhật dựa vào Web. Tức là hộp thoại « Cập nhật phần mở rộng » hiển thị các bản cập nhật có sẵn mà chỉ có thể được lấy thông qua một địa chỉ Web nào đó, Bộ Quản lý Phần mở rộng cũng không thể tự động tải về. Khi người dùng cài đặt các bản cập nhật này, OOo cũng khởi chạy trình duyệt Web mà thăm mỗi địa chỉ Web ở đó người dùng có thể tự tải xuống bản cập nhật đó. Bài

82775 Thông báo Đặc tả

Kiểm tra có bản cập nhật cũng nên tìm bản cập nhật phần mở rộng Khi OOo đã được cấu hình để tự động kiểm tra có bản cập nhật của chương trình chính, nó sẽ cũng tìm bản cập nhật của phần mở rộng đã cài đặt. Tìm được thì thông báo người dùng thông qua thanh trình đơn. 82851 Thông báo Đặc tả
Thêm hộp thoại mật khẩu/mật khẩu chủ vào Công cụ > Tùy chọn Trang thẻ Bảo mật trong hộp thoại Công cụ > Tùy chọn giờ chứa khả năng điều khiển cách cất giữ mật khẩu (v.d. mật khẩu của các địa chỉ Web) đã được nhập thông qua dịch vụ com.sun.star.task.PasswordContainer. Mặc định là không cho phép cất giữ mật khẩu. 82892 Thông báo Đặc tả
Cần thiết dịch vụ gọi ngược không đồng bộ Do yêu cầu của nhà phát triển, một dịch vụ gọi ngược đồng bộ đã được thêm vào bộ công cụ awt UNO. Dịch vụ gọi ngược không đồng bộ chạy nội bộ với PostUserMessage. Vì vậy nó chỉ có thể hoạt động khi vòng lặp thông điệp cũng đang chạy. 83233 Thông báo Đặc tả
cho phép đặt một thuộc tính ảnh nền cho hộp thoại Do yêu cầu của nhà phát triển, một thuộc tính mới cho các hộp thoại và trang thẻ đã được thêm vào bộ công cụ awt UNO. Nó đặt địa chỉ của một URL ảnh được dùng để hiển thị một ảnh nền. Thuộc tính này có thể được dùng với các bộ duyệt thuộc tính của bộ chỉnh sửa hộp thoại bên trong IDE Basic. Bạn có thể tìm thêm thông tin trong đặc tả. 83238 Thông báo Đặc tả
Cảnh báo nếu tài liệu chứa tính năng từ phiên bản ODF mới Một hộp thoại mới để khuyên người dùng cập nhật trực tiếp được hiển thị khi nạp một tập tin ODF được ghi bằng một định dạng tập tin mới (tức là ODF 1.2) hơn phiên bản được hỗ trợ trong OpenOffice.org được cài đặt hiện thời (tức là ODF 1.1). 83653 Thông báo Đặc tả
Công cụ chuyển đổi PDF — các liên kết tương đối tới tập tin của hệ thống tập tin được chuyển đổi sang địa chỉ URL Một khi hợp nhất mã nguồn CWS beppec56pdflinks, bộ lọc xuất PDF có khả năng xuất tài liệu chứa liên kết được kích hoạt theo yêu cầu. Bài

56629 Thông báo

Hỗ trợ PDF/A (ISO 19005-1) có ích Bản cập nhật này thêm khả năng xuất PDF/A-1a vào bộ lọc xuất PDF của OpenOffice.org. PDF/A-1a là tiêu chuẩn quốc tế ISO 19005-1:2005. Bạn có thể tìm một phụ lục đặc tả về bộ lọc xuất PDF ở địa chỉ: http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=59651#desc22 Bài

59651 Thông báo Đặc tả

Chuyển đổi tham chiếu tài liệu trong đích PDF Khi xuất một tập tin PDF, tùy chọn này thay đổi các phần mở rộng Tài liệu Mở (v.d. .odt, .ods, và .odp) sang .pdf. Bài
Thực hiện Chèn-Phim và Âm thanh dùng QTKit (QuickTime) Mac OS X dùng sở hữu bộ phát Quicktime để phát các phim và âm thanh. Các bộ phát hiện thời được hợp nhất trong OpenOffice.org không chạy được trên hệ điều hành Mac OSX. Dứ án con này hợp nhất hỗ trợ Quicktime. 82234 Thông báo Đặc tả
Đóng gói khả năng tạo mô-đun: sản xuất đã phân phối: OOo không có URE Đây là một phần của dự án Packaging Modularization rộng rãi hơn. Mục đích là có một sản xuất OOo đặc biệt (OOo-wo-URE) mà ứng xử như sản xuất OOo bình thường nhưng sử dụng lại sản xuất URE đã có. Tức là tiến trình cài đặt OOo-wo-URE sẽ cần thiết cài đặt URE, và sẽ dùng chức năng của URE đã cài đặt thay vào nhân đôi nó như OOo bình thường. Bây giờ OOo-wo-URE chỉ là một sản xuất bổ sung đặc biệt, nhưng chúng tôi mong muốn nó thay thế OOo bình thường trong tương lai (v.d. trong OOo phiên bản 3). Sản xuất này có tên OpenOffice_woURE và được xây dựng trong instsetoo_native. Xem địa chỉ URL của đặc tả để tìm thêm chi tiết, đặc biệt về cách cài đặt. 75466 Thông báo Đặc tả
Đặt tiêu điểm vào trường số bản sao trong hộp thoại in Trong ứng dụng OOo (tài liệu, bảng tính, trình diễn v.v.), bấm tổ hợp phím CTRL-P trong một tài liệu mở (hoặc Tập tin > In). Tiêu điểm giờ nằm trong trường đặt số bản sao người dùng muốn in, mà tiết kiệm 4 lần bấm phím Tab để tới trường đó. 9521 Thông báo
Hộp văn bản: khi tới số ký tự tối đa, không cung cấp thông tin cho người dùng Nếu số ký tự trong một hộp nhập liệu (hộp chỉnh sửa, hộp văn bản, hộp tổ hợp v.v.) tới số tối đa (một số được xác định trong mã nguồn, hoặc số tối đa của điều khiển: 65535) thì chương trình hiển thị một hộp thông điệp: « Văn bản đã chèn thì vượt quá chiều dài tối đa của trường văn bản này nên cắt ngắn văn bản. » 73360 Thông báo
Dùng chức năng Kiểm tra Chính tả của Mac OSX Hệ điều hành Mac OSX có sẵn một chức năng kiểm tra chính tả bằng rất nhiều ngôn ngữ (cũng có thể dùng cả 74+ ngôn ngữ của Aspell bằng cách cài đặt CocoAspell). Dễ hơn khi người dùng dùng chức năng này, vì nó trên khắp hệ thống, cung cấp cùng một danh sách từ trong mọi ứng dụng. Dự án con này hợp nhất các dịch vụ Kiểm tra Chính tả của Mac OSX trong giao diện OpenOffice.org đã tồn tại. 77592 Thông báo Đặc tả


Địa phương hoá

Tính năng Mô tả Đặc tả/Vấn đề
Tháo gỡ vấn đề và Xéc-bi và Mon-tê-nê-gợ-rô Miền địa phương của Xéc-bi và Mon-tê-nê-gợ-rô 71789 Thông báo
Thêm miền địa phương của các từ điển có sẵn vào hộp danh sách ngôn ngữ Hộp danh sách ngôn ngữ mới có sẵn các mục nhập để quy ra phông chữ : "Nyanja" [= ny-MW], "Kashubian" [= csb-PL], "Tiếng Tây Ban Nha (Cu-ba)" [= es-CU], "Tetun" [= tet-ID] 76233 Thông báo
es_VE: làm cho VEF, đồng Phu-e-tê của Bô-li-vă là tiền tệ mặc định Vào ngày 2008-01-01 đồng Phu-e-tê của Bô-li-vă, VEF, sẽ trở thành tiền tệ chính thức mới cho Ve-ne-xu-ê-la. Trong OpenOffice.org phiên bản 2.4, nó sẽ là tiền tệ mặc định cho miền địa phương es-VE. (Nó đã là tiền tệ phụ kể từ OOo 2.3.) 78601 Thông báo
Hiệu lực hỗ trợ đánh số tiếng Pha-xi Thêm hỗ trợ của chức năng đánh số sở hữu và đánh số bố trí theo bảng chữ cái tiếng Pha-xi. Chức năng đánh số bố trí theo bảng chữ cái tiếng Pha-xi xuất hiện trong Writer dưới mục trình đơn Định dạng > Điểm chấm và Đánh số > Tùy chọn > (hộp) Đánh số. Nó chưa sẵn sàng trong các định dạng hoặc bố trí kiểu đánh số định sẵn. Chức năng đánh số sở hữu tiếng Pha-xi sẵn sàng thông qua bộ định dạng số cho mã định dạng, dùng cái bổ trợ [NatNum1]. 79797 Thông báo
Thêm tiếng Quechua vào hộp danh sách ngôn ngữ Hộp danh sách ngôn ngữ có sẵn một số mục nhập mới để quy ra ký tự : "Quechua (Bolivia, North)" [= qul-BO], "Quechua (Bolivia, South)" [= quh-BO] 80114 Thông báo
Thêm tiếng Đức (thấp) [nds-DE] vào hộp danh sách ngôn ngữ Hộp danh sách ngôn ngữ có sẵn một mục nhập mới để quy ra ký tự : "Low German" [= nds-DE] 80432 Thông báo
Thông tin miền địa phương về tiếng Hiligaynon (hil_PH) Thêm một mục nhập danh sách ngôn ngữ và dữ liệu miền địa phương về tiếng Hiligaynon_Philippines (hil_PH), sẵn sàng để quy ra ký tự, các định dạng số và làm ngôn ngữ tài liệu mặc định. 82723 Thông báo
Thêm các ngôn ngữ Xa-mi vào hộp danh sách ngôn ngữ Hộp danh sách ngôn ngữ giờ chứa một số mục nhập tiếng Xa-mi, sẵn sàng để quy ra ký tự và kiểm tra chính tả: ... 82927 Thông báo
Dữ liệu miền địa phương cho tiếng Xô-ma-li (so_SO) Thêm một mục nhập danh sách ngôn ngữ và dữ liệu miền địa phương về tiếng Somali_Somalia (so_SO), sẵn sàng để quy ra ký tự, các định dạng số và làm ngôn ngữ tài liệu mặc định. 83369 Thông báo


Calc (Bảng tính)

Tính năng Mô tả Đặc tả/Vấn đề
Chuyển đổi văn bản sang các cột Định dạng CSV (các giá trị định giới bằng dấu phẩy) có phải nhập được từ tập tin và từ bảng nháp, nhưng dữ liệu CSV bên trong ô bảng không thể được chuyển đổi trực tiếp sang các cột. Tính năng Văn bản sang Cột mới dùng hộp thoại Nhập Văn bản đã tồn tại và chuyển đổi dữ liệu CSV bên trong ô bảng sang nhiều cột. Bài

4040 Thông báo Đặc tả

Cần có khả năng dời các cột/hàng trong bảng tính Khi di chuyển hoặc sao chép một vùng ô đã đánh dấu thông qua kéo và thả sang một hàng/cột mới, mặc định là các ô đích bị ghi đè. Giờ có thể kích hoạt một chế độ kéo và thả bằng chèn, bằng cách bấm phím ALT (thêm vào SHIFT và CTRL) trước khi thả các ô. Trong trường hợp này, dữ liệu nguồn được chèn vào vị trí mới, và các ô đích được dời sang phải hoặc xuống. Trong chế độ kéo và thả bằng chèn, cũng hiển thị một con trỏ xem thử mới. 7180 Thông báo Đặc tả
Phím Enter không hoạt động như mong đợi Nhập dữ liệu vào bảng tính là một công việc quan trọng cũng tiêu phí thời giờ. Mỗi cú bấm phím hoặc nhấn chuột được tiết kiệm sẽ làm cho công việc này chạy nhanh hơn. Hơn nữa, người dùng sẽ làm ít lỗi gõ hơn, và công việc này sẽ là thân thiện hơn với người dùng. Có thể nhập dữ liệu hoặc theo cột hoặc theo hàng. Phương pháp theo hàng đã cải tiến. Vì vậy phím Return hoạt động như một hành động xuống dòng trên máy đánh chữ, cho phép người dùng trở về cột đầu nhập liệu, nhưng một hàng bên dưới đó. 15546 Thông báo Đặc tả
Nhập công thức tăng cường Phần lớn người dùng bảng tính chuyên nghiệp có phải dùng vùng số trên bàn phím để nhập dữ liệu một cách nhanh hơn. Vì vậy hữu ích nếu chúng tôi cho phép người dùng nhập công thức bằng cách khác với chỉ nhập dấu bằng « = » hoặc bấm cái nút Hàm trên thanh công cụ Công thức. Do đó, hai ký tự dấu cộng « + » và dấu trừ « - » cũng có thể được dùng để bắt đầu nhập một công thức. Trường hợp này cải tiến khả năng sử dụng và tốc độ khi tạo công thức trong một bảng tính. Hơn nữa, nó có thể được dùng làm một bàn tính nhỏ. 20496 Thông báo Đặc tả
Ô xem phần trăm từng thẻ riêng Mỗi bảng trong một tài liệu bảng tính giờ có thể đặt một hệ số thu phóng riêng. 24372 Thông báo Đặc tả
Tự động lọc dựa vào tập kết quả, không phải vào tất cả các hàng Chức năng Tự động Lọc thì cho phép lọc dữ liệu trong một bảng tính theo một tiêu chuẩn trong mỗi cột. Tính năng này cho phép người dùng phân tích nhanh dữ liệu. Hỗ trợ lọc đa cột hiện thời đã gặp một số vấn đề (không phải dễ sử dụng), vì vậy danh sách Tự động Lọc được dùng quá nhiều. Đặc biệt chúng tôi đã thay đổi cách đặt tên và thứ tự của phần tĩnh của danh sách lọc, mà chứa các tiêu chuẩn lọc định sẵn. Hơn nữa, phần động của danh sách lọc hiển thị chỉ các giá trị có thể dựa vào thao tác lọc đã chạy. 27745 Thông báo Đặc tả
DataPilot: Sắp xếp bằng tay Giờ có thể sắp xếp lại các mục trong một trường DataPilot thông qua Kéo và Thả, hoặc Chép và Dán. Thứ tự sắp xếp mặc định trong bảng mới là « Tăng dần », nhưng nó thay đổi thành « Bằng tay » khi mục bị di chuyển. 32307 Thông báo Đặc tả
Nhấn đôi vào một ô DataPilot nên cung cấp dữ liệu tính về ô đó Khi một ô trong trường dữ liệu được nhấn đôi, nó chèn một bảng mới chứa tập con của các hàng từ nguồn dữ liệu gốc mà làm dữ liệu kết quả được hiển thị trong ô đó. Chẳng hạn, khi hàm trường dữ liệu là SUM (tổng) thì số được hiển thị trong trường dữ liệu phải là trùng với tổng tất cả giá trị trường dữ liệu trong những hàng phần tử trong bảng đã chèn vào. 57030 Thông báo Đặc tả
Thực hiện chiến lược lưu tạm dữ liệu cho hàm VLOOKUP và MATCH Chúng tôi đã thực hiện một chiến lược lưu tạm mà, đối với hàm bảng tính VLOOKUP và MATCH, truy vấn các vị trí kết quả cho truy vấn trùng trong cùng một hàng với bù khác, mà thường dùng để hiển thị vài trường của cùng một mục ghi được tra cứu. Hiệu suất đã cải tiến, đặc biệt khi tra cứu (không đặt phạm vi) dữ liệu không được sắp xếp (tham số cuối cùng 0 trong VLOOKUP hoặc MATCH) khi không thể tìm kiếm nhị phân. 81336 Thông báo Đặc tả


Writer (Tài liệu)

Tính năng Mô tả Đặc tả/Vấn đề
Nên có khả năng lựa chọn một vùng văn bản hình chữ nhật Chế độ lựa chọn « chọn khối « thì cho phép lựa chọn văn bản bên trong một vùng hình chữ nhật. Bài

1596 Thông báo Đặc tả

Tìm và Thay thế — không thể dùng biểu thức con kiểu biểu thức chính quy trong trường thay thế Chức năng Tìm và Thay thế cho phép tham chiếu ngược trong biểu thức chính quy. « $n » tham chiếu đến biểu thức con thứ n của chuỗi được tìm, n≥0, n≤9. Dùng « $0 » thì tham chiếu đến toàn bộ chuỗi được tìm. Bài

15666 Thông báo Đặc tả

Tiến trình chọn ngôn ngữ để kiểm tra chính tả nên là trực giác hơn Hiện thời, thay đổi thuộc tính ngôn ngữ của một văn bản là quá phức tạp. Vì vậy chúng tôi sẽ giới thiệu một điều khiển mới vào thanh trạng thái của Writer để hiển thị ngôn ngữ ở vị trí con trỏ hoặc vùng chọn hiện thời. Cũng có thể thay đổi ngôn ngữ của toàn bộ tài liệu. Bài 1034 Spec.
Thiết kế lại thanh công cụ Chèn và Chèn Đối tượng — Writer Xem Đặc tả để tìm chi tiết 73117 Thông báo Đặc tả
Thực hiện điều khiển ngôn ngữ cho thanh trạng thái của Writer Giống như đối với CWS langstatusbar, chúng tôi mong muốn cung cấp điều khiển tốt hơn và dễ hơn về ngôn ngữ của văn bản: ... Bài

77208 Thông báo Đặc tả

In ấn cấu hình « Văn bản bị ẩn » Chức năng in ấn văn bản bị ẩn (trường đoạn văn bị ẩn, trường văn bản bị ẩn, ký tự bị ẩn) được điều khiển thông qua thiết lập trong Công cụ > Tùy chọn > Writer > In. 81434 Thông báo Đặc tả
Thêm Lối Tắt cho kiểu dáng đoạn văn Tiêu đề 4, Tiêu đề 5 và Thân Văn bản Chúng tôi đã thêm những lối tắt sau để áp dụng kiểu dáng đoạn văn: ctrl+4 => Tiêu đề 4; ctrl+5 => Tiêu đề 5 (cũng bỏ lối tắt hiện thời cho 1 1/2); ctrl+0 => Thân Văn bản; ctrl+shift+0 -> Mặc định 81514 Thông báo Đặc tả
Làm cho ứng xử Ctrl-nhấn vào siêu liên kết có khả năng cấu hình Chúng tôi cần một tùy chọn để tắt tính năng liên quan đến bảo mật để không theo siêu liên kết khi nhấn chuột trái. Xem trang 57/58 (6.2.1) của đặc tả để tìm chi tiết về sự thực hiện. 83402 Thông báo Đặc tả


Đồ thị

Tính năng Mô tả Đặc tả/Vấn đề
Phương trình cho đường cong đệ qui Phương trình của đường xu hướng và giá trị R² giờ có thể được hiển thị trên đồ thị. Bài

7998 Thông báo Đặc tả Ảnh chụp màn hình

Trục ngược Có thể đảo ngược hướng của trục. Vì vậy người dùng có thể chọn hiển thị các giá trị cao/thấp ở đâu trên trục. Bài

Ảnh chụp màn hình 24614 Thông báo Đặc tả

Hiển thị các thanh trên trục khác nhau ở cạnh nhau Trên đồ thị thanh có hai trục Y, giờ có thể hiển thị tất cả các thanh cạnh nhau, vì thế chúng không còn ẩn nhau lại. Bài

Ảnh chụp màn hình 26795 Thông báo Đặc tả

Định dạng số cho nhãn dữ liệu Đối với nhãn dữ liệu trên đồ thị, giờ có thể chọn một định dạng số để hiển thị các giá trị và giá trị phần trăm. Vì thế cũng có thể thay đổi độ chính xác của các giá trị đã hiển thị, chẳng hạn. Ảnh chụp màn hình

37792 Thông báo Đặc tả

Hiển thị cả hai giá trị và phần trăm trên nhãn điểm dữ liệu Đối với nhãn dữ liệu trên đồ thị, giờ có thể hiển thị giá trị và giá trị phần trăm đồng thời. Ảnh chụp màn hình

43489 Thông báo Đặc tả

Cho phép hiển thị mỗi phần của một nhãn dữ liệu trên một dòng riêng Những phần khác nhau của một nhãn dữ liệu giờ có thể được hiển thị trên các dòng khác nhau. Ảnh chụp màn hình

82051 Thông báo Đặc tả

Đặt dẻo hơn vị trí của nhãn dữ liệu trên điểm dữ liệu Giờ có thể thao tác vị trí của nhãn điểm dữ liệu tương đối so với điểm dữ liệu. Chẳng hạn, đối với đồ thị ký hiệu các nhãn có thể nằm bên trên, bên dưới, bên trái, bên phải hoặc ở giữa ký hiệu. Ảnh chụp màn hình

63857 Thông báo Đặc tả

Vị trí tự động cho nhãn trên hình viên phân của đồ thị bánh Giờ có một chức năng tự động mà thử tránh các nhãn điểm dữ liệu chồng chéo lên nhau trên đồ thị bánh. Ảnh chụp màn hình

4039 Thông báo Đặc tả

Gỡ bỏ nhãn điểm dữ liệu bằng phím Deletey Giờ có thể gỡ bỏ các nhãn điểm dữ liệu đã chọn bằng cách bấm phím Delete. Ảnh chụp màn hình

83344 Thông báo


Impress (Trình diễn)

Tính năng Mô tả Đặc tả/Vấn đề
Thực hiện các chuyển dạng ảnh chiếu ba chiều giật gân dùng OpenGL Chuyển dạng là một tiến trình hoạt ảnh mà bắt đầu hiển thị trang này và kết thúc hiển thị một trang khác. Nó được dùng trong chiếu ảnh trình diễn để chuyển đổi giữa các trang. OpenOffice.org 2.4 cho phép dùng một phần mở rộng để hiển thị các sự chuyển dạng ba chiều như vậy: một khi phát hành OpenOffice.org 2.4 thì cũng công bố phần mở rộng này. Bài

82460

Tựa đề ảnh chiếu nên là liên kết lưu khi xuất dạng PDF. Một khi hợp nhất mã nguồn CWS beppec56pdflinks, bộ lọc xuất PDF có khả năng xuất tài liệu chứa liên kết được kích hoạt theo yêu cầu. Bài

40318 Thông báo

Chèn ảnh vào nền Đắp vá công đồng từ Jan Navratil giới hiệu một mục nhập trình đơn mới vào trình đơn ngữ cảnh của ảnh chiếu. Mục trình đơn này cho phép người dùng chọn một tập tin ảnh và đặt nó là nền của ảnh chiếu. Công việc thường làm này giờ dễ hơn làm. 82911

Thông báo Đặc tả


Draw (Ảnh)

Tính năng Mô tả Đặc tả/Vấn đề
Duyệt qua các đối tượng trang trong trình diễn một cách lôgic được tác giả xác định Bản tăng cường này làm cho thứ tự duyệt qua các hình là không phụ thuộc vào thứ tự sơn. Kéo và Thả trong Bộ Duyệt cũng có thể được dùng để sắp đặt lại các hình. 68097 Thông báo Đặc tả
Giảm mức phức tạp: gỡ bỏ các tùy chọn hiển thị không cần thiết Chúng tôi đã gỡ bỏ một số tùy chọn hiển thị không còn cần thiết lại. Các tùy chọn này đã được thêm vào phiên bản rất cũ, do tài nguyên rất bị hạn chế vào lúc đó (thời đại 16-bit). Lâu rồi các tùy chọn này đã bị tắt trong cấu hình: chỉ cần gỡ bỏ. Thay đổi này có tác động những tính năng này: ... 80528 Thông báo Đặc tả


Base/DBA (Cơ sở dữ liệu)

Tính năng Mô tả Đặc tả/Vấn đề
Dữ liệu thuộc số (n) từ JDBC/Oracle được vẽ dưới dạng tiền tệ, không phải dưới dạng con số Hộp thoại Thiết lập Cấp cao giờ có một thuộc tính để tắt giá trị trả về tiền tệ từ ResultSetMetaData. 11746 Thông báo Đặc tả
Tên bảng mặc định sai trong « Chép bảng » Một khi hợp nhất mã nguồn CWS dba24a (rất có thể là trong 680m228 hoặc m229), khi bạn dán dữ liệu kiểu bảng (một phạm vi bảng tính, một bảng Writer, một bảng HTML, một bảng cơ sở dữ liệu v.v.) vào OpenOffice.org Base và một đối tượng bảng được chọn hiện thời thì tên của bảng này, cùng với tùy chọn « Phụ thêm dữ liệu », được chọn sẵn trong Trợ lý Chép Bảng. 18907 Thông báo
Cho phép chỉnh sửa bản thiết kế của ô xem (câu lệnh cơ sở) trong HSQLDB Một khi hợp nhất mã nguồn CWS dba24c, bạn có khả năng chỉnh sửa ô xem trong cơ sở dữ liệu HSQL nhúng. ... 49183 Thông báo
Bộ duyệt thuộc tính: gọi bộ thiết kế truy vấn cho tất cả các thuộc tính mà cho phép nhập câu lệnh SQL Một khi hợp nhất mã nguồn CWS dba24c, bạn có khả năng gọi bộ thiết kế truy vấn không phải chỉ cho thuộc tính « Nội dung » của một biểu mẫu cơ sở dữ liệu (nếu nó có kiểu « Câu lệnh SQL »), nhưng cũng cho nội dung danh sách của một điều khiển hộp danh sách (hoặc cột lưới), nếu kiểu nội dung danh sách là « SQL ». Câu lệnh SQL mà bạn thiết kế trong bộ thiết kế truy vấn sẽ (khi lưu) được đặt thành thuộc tính tương ứng trong hộp danh sách. 66624 Thông báo
Chức năng thiết kế quan hệ giờ cũng sẵn sàng cho cơ sở dữ liệu kiểu MySQL. Chức năng thiết kế quan hệ giờ cũng sẵn sàng cho cơ sở dữ liệu kiểu MySQL. 68858 Thông báo
API: thêm khả năng tìm những bảng hoặc truy vấn nào được chọn hiện thời trong cửa sổ Base chính Bộ điều khiển của cửa sổ ứng dụng cơ sở dữ liệu giờ hỗ trợ giao diện com.sun.star.view.XSelectionSupplier. Phương pháp getSelection trả về một Any (bất kỳ) mà chứa một Sequence (dãy) có giá trị đặt tên (NamedValue). ... 69740 Thông báo
Cho phép bộ thiết kế truy vấn được gọi trong ô xem SQL Từ bên trong bộ duyệt thuộc tính của một biểu mẫu cơ sở dữ liệu, bạn có thể mở bộ thiết kế truy vấn, để thiết kế đồ họa câu lệnh SQL cơ sở của biểu mẫu. ... 77492 Thông báo
[RFE] UI cho thiết lập nguồn dữ liệu FormsCheckRequiredFields Đối với cơ sở dữ liệu, có một thiết lập từng cơ sở dữ liệu mà điều khiển nếu biểu mẫu nên kiểm tra có trường cần thiết khi nhập dữ liệu hay không. 80930 Thông báo
Kết nối "MS Access" không hoạt động được víơ Access 2007 (accdb) Định dạng tập tin mới cho các tập tin MS Access 2007 (accdb) giờ cũng được OpenOffice.org Base hỗ trợ. Khi tạo một cơ sở dữ liệu mới, bạn giờ có thể chọn « MS Access 2007 » làm kiểu đích kết nối. Trên trang kế tiếp khi mở hộp thoại tập tin thì chỉ có sẵn phần mở rộng tập tin « accdb ». 81043 Thông báo Đặc tả


Biểu mẫu XML (XForms)

Tính năng Mô tả Đặc tả/Vấn đề
TBD TBD 1234


API / lập trình

Tính năng Mô tả Đặc tả/Vấn đề
Trộn thư viện stoc Các thư viện thành phần UNO nhỏ khác nhau từ stoc mà thích hợp khi khởi chạy OpenOffice.org (implreg.uno.so, nestedreg.uno.so, regtypeprov.uno.so, security.uno.so, servicemgr.uno.so, shlibloader.uno.so, simplereg.uno.so, typeconverter.uno.so, typemgr.uno.so, uriproc.uno.so) đã được trộn vào hai bootstrap.uno.so mới lớn hơn (cho các thành phần được dùng trong khi nạp và khởi động hệ thống UNO và cần thiết thông tin kiểu UNO theo một định dạng không phụ thuộc vào types.rdb) và stocservices.uno.so (cho các thành phần còn lại). Mã nguồn ứng dụng khách không nên bị thay đổi này ảnh hưởng. 77885 Thông báo


Một vài sự sửa lỗi

Tính năng Mô tả Đặc tả/Vấn đề
TBD TBD 1234


Cải tiến Hiệu suất

Xem Integrated_Performance_Improvements


Thử tính năng mới

Những tính năng và sự cải tiến ở đây đã được định và hợp nhất trong OpenOffice.org phiên bản 2.4:

Chúng tôi nên kiểm tra mỗi mục để xem nếu nó đã được thực hiện đúng, đặc biệt nếu nó tương ứng với đặc tả, nếu có.

Trang này dựa vào trang hiển thị các tính năng mới 2.4 tiếng Anh.

Personal tools