PL/NLC

From Apache OpenOffice Wiki
< PL
Jump to: navigation, search


OOo Native Language Confederation

Przejrzyj wskazówki dla autorów Wiki
przed edytowaniem.

Kategorie:

Strony:

NLC w OpenOffice.org


Witaj w Wiki Native-Language Confederation (NLC)

Istnieje długa lista projektów Native-Lang (językowych) i ich pełnymi informacji stronami wiki !

Ostatnie wieści z NLC!

"Zjednoczeni w różnorodności"

Tu znajdziesz przydatne informacje na temat Native-Language Confederation (NLC) i projektów językowych.

Jak stworzyć nowy projekt językowy?

 • Wejdź na [1] aby dowiedzieć się jak administrować projektem
 • Naucz się rozróżniać projekty poziomu 1 i 2. Projekty poziomu 2 są rozbudowanymi projektami językowymi, a poziom 1 to zwykle tylko projekt lokalizacji (Zobacz [2] aby dowiedzieć się więcej o projektach lokalizacji] dla których było sensownym przeznaczenie pewnej ilości miejsca na www w OpenOffice.org. Te projekty nie rozbudowują swojej witryny www, nie prowadzą list dyskusyjnych, nie piszą dokumentacji, ale za to pracują nad kontrolą jakości.
 • Kiedy już zadecydowałaś/zadecydowałeś, który poziom powinien mieć Twój projekt, musisz:
  • Uporządkować swoje zasoby (ludzi, materiał, czas na przygotowanie projektu)
  • Sprawdzić czy Twój język nie jest już wzięty pod lokalizację lub nie jest rozpatrywana już jego lokalizacja. Odwiedź [3] aby przejrzeć listę lokalizacji OpenOffice.org
  • Naszkicować i przesłać propozycję na listę dyskusyjną dev@native-lang.openoffice.org oraz discuss@openoffice.org . Twoja propozycja powinna zawierać cele, zasoby oraz przedstawienie Ciebie i Twojej drużyny. Nie zapomnij wcześniej zapisać się do tych list aby otrzymać odpowiedź. Również nie zapomnij określić poziomu projektu
 • Gdy projekt został już zaakceptowany przez organizatorów NLC i wyrażą oni zgodę na utworzenie takiego projektu, należy postąpić zgodnie z instrukcjami:
  • Wskaż subdomenę, pod jaką ma być dostępny projekt: powinny być to dwie lub trzy litery, odpowiadające kodowi kraju w ISO. UWAGA: Projekty językowe dotyczą języków nie krajów/narodowości!
  • Przedstaw swój login w OpenOffice.org username oraz login współorganizatorów (co-leaders).
  • Zarejestruj się w NLC
  • Upewnij się, że przesłałaś/przesłałeś JCA. Zobacz: [4]
  • Organizatorzy NLC zarejestrują sprawę. Może to potrwać kilka dni (zwykle do 10 dni) zanim Twój projekt zostanie uruchomiony.

Teraz potrzebujesz przesłać klucze ssh, aby pracować w CVS

Czy będzie to edytowanie Twojej strony www czy też nadsyłanie kodu, OpenOffice.org używa CVS. Jest to ta sama platforma CVS, która jest używana dla tworzenia strony www oraz dla kodu źródłowego. Aby używać CVS i mieć dostęp do witryny projektu językowego, potrzebujesz:

 • Otworzyć sprawę (oddzielną niż tą dotyczącą stworzenia projektu) oraz wypełnić ją jak następuje: component: 'www', subcomponent: 'openoffice.org website general issues', attachment: publiczna część klucza ssh. Przydziel sprawę, assign: 'ssh2key'. Określ także nad jaką częścią serwisu chcesz pracować. W przypadku NLC, który byłby Twoim nowym projektem językowym, wpisz dwie literki tworzące subdomenę Twojego projektu. Na przykład jeśli Twój projekt posiada adres http://xy.openoffice.org, wpisz 'xy'. Jeśli Twój projekt to http://xyz.openoffice.org, wpisz 'xyz'
 • Przeczytaj [5] (w języku angielskim) aby dowiedzieć się, jak używać klucza CVS.
 • Przeczytaj [6] (w języku polskim) aby dowiedzieć się, jak stworzyć klucz i zalogować się w CVS, na przykładzie Cygwina.

Jesteś gotowa? Jesteś gotów? To zaczynaj!

Organizatorzy Native-Lang Confederation


Strony Wiki projektów Native-Lang

Kilka projektów Native-Lang Confederation zaczęło używać tej Wiki. Możesz przejrzeć kompletną listę tych projektów List of N-L Projects Wiki Pages

Personal tools