Sl.openoffice.org

From Apache OpenOffice Wiki
Jump to: navigation, search


Glavne vsebine

Za aktualne vsebine ne pozabite skočiti na http://sl.openoffice.org.

Kaj kdo trenutno počne

Da ne prihaja do podvajanja dela, prosimo vse aktivne pri projektu slovenjenja OpenOffice.org, da na naslednjo wiki-stran vpišete, s čim se trenutno ukvarjate: razdeljeno delo.

Naloge pri lokalizaciji paketa

Slovenski OpenOffice.org je v celoti poslovenjen, sledi nekaj nalog, ki bi izboljšale uporabniško izkušnjo s samim programom in dodatki - razširitvami.

 1. Pregledati in morebiti popraviti še nepregledane prevode (v delu, predvidoma vključeno v 3.4 oz. 3.x: Martin in Urška).
 2. Posloveniti funkcije v modulu Calc (ko bo mogoče preklapljanje med prikazom izvornih angleških in slovenskih imen funkcij v 3.4).
 3. Prevajanje in prilagajanje vsebin o novih izdajah.
 4. Izdelava oz. vključitev slovenskega "POS taggerja" ter določanje dodatnih slovničnih pravil XML ali Java na njegovi osnovi - za slovnični pregledovalnik LanguageTool, glej tudi stran za preizkušanje pravil http://community.languagetool.org/ (SE KDO JAVI? - posebej primerno za slovenske univerze in morebitne diplomske ali magistrske naloge).
 5. Lektoriranje prevoda pomoči (SE KDO JAVI?).
 6. Poenotenje izrazoslovja v pomoči, v sodelovanju z ostalimi dejavniki (SAZU, SlovLit, prevajalci KDE in GNOME itn.). Trenutno lahko prevode odprto-kodnih paketov primerjate na spletni strani http://en.sl.open-tran.eu/.

Če vas zanimajo uspešno opravljene naloge pri slovenjenju OpenOffice.org, si oglejte stran Uspešno opravljeno.

Naloge na področju dokumentacije

Naloge na področju zagotavljanja kakovosti (projekt QA)

Oktobra 2006 smo poskusno sestavili ekipo za QA (Windows - Vito Smolej, Mac OS X - Martin Srebotnjak, Linux - Robert Ludvik), vendar zaradi preobremenjenosti preizkušanje ni potekalo redno. S preizkusi smo znova pričeli za 3.2, za sisteme Windows in OS X (oboje Vito Smolej).
Stanje rezultatov preizkušanja slovenskega paketa je od OOO320m8 naprej na voljo na portalu sistema QUASTe.
Sami pišemo navodila za slovenjenje preizkusnega okolja - preizkusov.
Za silo smo poslovenili:

Prevajamo še Preizkušanje prevodov, Proces QA za lokalizirane gradnje in Avtomatizacija QA prevodov, sledi še prevajanje navodil Kako vzporedno poganjamo več različic OpenOffice.org - vabljeni k sodelovanju!
Naloge:

 1. Dodati podporo za slovenščino v preizkusne skripte za samodejne preizkuse (zahtevo smo vnesli v IZ tukaj, čakamo na razrešitev, predvidoma podprto šele v času za 3.3). Zaenkrat je potrebno skripte ročno prilagoditi slovenščini, glejte sem, tukaj pa je še preveč zastarel recept; del napak pri izvajanju preizkusov je razviden iz seznama hroščev slovenskega projekta;
 2. Potrebujemo nove preizkuševalce; za Linux (RPM) se je javil Jože Klepec, iščemo preizkuševalca za Solaris (vsaj Intel)! KDO SE JAVI?
 3. Prevesti samodejne preizkuse, tri .po datoteke. KDO SE JAVI?

Domača stran projekta QA: http://qa.openoffice.org (v angl.).

Naloge na področju trženja

 1. Narediti vprašalnik o uporabi OpenOffice.org - ločeno za podjetja, ki ga uporabljajo, in za podjetja, ki ponujajo izobraževanje (KAKŠNA IDEJA, KAKO? SE KDO JAVI?).
 2. Izdelava zgoščenk z različicami za vse podprte operacijske sisteme in doslej prevedeno ali slovensko avtorsko dokumentacijo; zgledovanje po nemškem projektu http://www.prooo-box.org/ (SE KDO JAVI?).
 3. Odmevna reklamna akcija (npr. izdelati TV-reklamo ali ponuditi časopisnim hišam zgoščenko iz gornje alineje v brezplačno ali zelo poceni distribucijo z dnevnim časopisom).

Kako prispevam vsebino na wikiju

Če želite prispevati vsebino slovenskemu wikiju sl.ooo, morate:

Podrobnejša pomoč za urejanje strani wiki je na voljo na naslovu http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Editing.

Personal tools